Volgens Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, heeft Europa immigratie vanuit Afrika nodig. Daarom moet Europa ook “gastvrij zijn voor zij die willen komen”. “Nu is het aan de EU-lidstaten om het pad wijsheid te volgen”, aldus Juncker. Hij had het ook over het gevaar van het populisme dat in Europa steeds meer voet aan de grond krijgt.

Onlangs raakte bekend dat de Europese Commissie de komende jaren nog meer asielzoekers wil hervestigen in EU-lidstaten. Het plan is om maar liefst 50.000 migranten over te laten komen vanuit Afrika. Daarvoor trok de Europese Unie, bovenop de 6 miljard euro die al voorzien is in de EU-begroting, nog eens extra 837 miljoen euro uit.

“Immigratie nodig”

Volgens Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, heeft Europa immigratie vanuit Afrika immers nodig. Juncker zei dat het “duidelijk is dat ons continent immigratie nodig zal hebben de komende decennia”. Daarom moet Europa ook “gastvrij zijn voor zij die willen komen”. “Als we hen geen legale manieren geven om naar Europa te migreren, zullen we verloren zijn.”

“Nu is het aan de EU-lidstaten om het pad wijsheid te volgen”, aldus Juncker. “Afrika is geen continent dat in de toekomst een deel zal zijn van onze geschiedenis. Afrika is altijd al een deel geweest van onze geschiedenis. Bepaalde Europeanen zien het alleen niet op die manier”, klonk het nog. Waarom zo veel Europeanen niet achter een beleid van open grenzen staan, weet Juncker naar eigen zeggen niet. “Wij hebben de lidstaten op hun verantwoordelijkheden gewezen”, klinkt het.

Juncker had het ook over het gevaar van het populisme dat meer en meer de kop op steekt in Europa. Deze “gevaarlijke populisten” zouden immers traditionele partijen aanzetten ook “schadelijke voorstellen” over te nemen die migratie willen inperken. “Wanneer de traditionele partijen de populisten volgen, zullen ze zelf populisten worden. Dat is een fenomeen dat we nu al zien in sommige Europese landen”, aldus Juncker.