N-VA-vicepremier Jan Jambon volgt de kritiek van zijn partij op het Energiepact en meer bepaald het vasthouden aan de geplande kernuitstap in 2025. Volgens de minister is dit niet mogelijk. “De voordelen die we aan onze bedrijven hebben gegeven door de loonlast te doen dalen, moeten we nu niet opnieuw verliezen door de energieprijzen te laten stijgen”, betoogt de vicepremier. 

De afgelopen weken werd er tussen de vier energieministers (drie ministers van de gewesten en één minister van de federale regering) onderhandeld over het interfederale Energiepact. Dit Energiepact bevat de grote beleidslijnen voor de toekomst van het Belgische energiebeleid. Doch, voor de N-VA zit er één heikel punt in het akkoord: een kernuitstap in 2025. De partij vreest dat dit de energiefactuur te sterk de hoogte in gaat jagen en wil de levensduur van enkele kerncentrales verlengen.

Jambon: “Niet mogelijk”

Jambon kan zich vinden in de kritiek van de N-VA-fractie. “Men moet mij overtuigen dat er leveringszekerheid is en dat men het aan een goeie prijs kan doen zonder kernenergie”, betoogt de vicepremier. “Volgens mij is dat niet mogelijk.”

Een potentiële verhoging van de energieprijzen zou volgens de minister nog andere nadelige gevolgen kunnen hebben dan een loutere prijsstijging. “We moeten zien dat de voordelen die we aan bedrijven geven door de loonkosten te doen dalen niet opnieuw verliezen door de energieprijzen te laten stijgen. Daar gaat het om”, stipt de minister aan.

De deur helemaal dicht doen, doet Jambon echter niet. Zo stelt de minister dat hij bijkomende cijfers wil zien in verband met de haalbaarheid en betaalbaarheid van de kernuitstap.

Marghem: “Of het betaalbaar is zullen we moeten berekenen”

Bij minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) valt de kritiek van Jambon op een koude steen. Zo is zij niet van zins om de kernuitstap los te laten. “Ik ben niet akkoord met mensen die zeggen dat het niet doenbaar of niet duurzaam is. Of het betaalbaar is zullen we moeten berekenen”, stelt de minister.

CD&V-vicepremier Kris Peeters daarentegen wil de zorgen van Jambon bekijken. Hoewel, het uitstellen van de kernuitstap is volgens hem geen optie. “De bezorgdheden van de industrie en ondernemers zijn pertinente vragen die we gaan bekijken, maar we hebben in het regeerakkoord beslist dat we in 2025 stoppen met kerncentrales”, betoogt Peeters.

4 REACTIES

  1. Onze alwetende advocaatjes in de regering en parlementen moeten eens dringend een cursus bedrijfsbeheer volgen. Dan zullen ze weten dat rekensommetjes moeten gebeuren voor een beslissing, niet nadien. Net zoals het klimaat plan, is het energiepact veeleer een linkse ideologie met als enig resultaat : een substantiele verarming van de bevolking. Ook de massale laaggeschoolde immigratie past in dit plaatje.

  2. Men beslist de kern uitstap en men heeft geen duidelijke cijfers,men weet niet hoeveel de energie prijs gaat stijgen? Ik heb ergens gelezen dat men er 40% mag bij rekenen. Men durft geen cijfers aan de bevolking mededelen ? Met de gas centrales zou er 70% co2 bijkomen ?
    Ik geef de nva 100% gelijk en zij hebben het gewoonlijk bij het rechte eind.