De nieuwe ‘migrantenpartij’ die Abou Jahjah en ex-sp.a’er Ahmet Koç in mei aankondigden, bevindt zich reeds in troebele wateren. En dat terwijl het partijpolitiek project zelfs nog geen publieke naam draagt. Jahjah heeft Koç namelijk uit de partij gezet en wil verder met de de Gentse advocate Meryem Kaçar. Kaçar werd tot senator verkozen voor Agalev (vandaag Groen) in 1999.

Afgelopen mei stelden Jahjah en Koç een nieuw partijpolitiek project voor. Hun nieuwe pro-migratiepartij kwam er toen naar eigen zeggen “in een context van verzet tegen islamofobie, racisme en discriminatie”. Maar de partij zou zich ook op andere thematieken focussen naast die van het migratievraagstuk. Dit alles alsook de naam moest duidelijk worden afgelopen september. Maar rond de naam en het programma bleef het stil. En nu blijkt zelfs dat Koç en Jahjah uiteen gaan, hoewel Koç uit de lucht valt.

Samen met Meryem Kaçar, die vanaf dag een betrokken was, en een ploeg van bekwame en toegewijde mensen, timmer ik verder…

Publiée par Dyab Abou Jahjah sur dimanche 3 décembre 2017

Exit Koç en welkom aan Kaçar

“We hebben hem sinds september niet meer gesproken. Hij is niet meer op de hoogte van wat ons project voorstelt”, zegt Jahjah over Koç in De Morgen. Jahjah blijft vaag over de redenen van de breuk tussen de twee allochtone politici. “Er waren ideologische verschillen, maar dat is niet de reden voor de breuk. Het ging om procedurele zaken”, zo luidt het.

Koç zelf valt uit de lucht. “Ons programma was deze zomer eindelijk klaar en moest op 15 september voorgesteld worden op een congres. Dat is niet gebeurd, omdat ze het niet eens raakten over de structuur van de partij”, zegt de ex-sp.a’er in De Morgen. “Dus heb ik gezegd: ik ga de straat op, ik ga campagne voeren voor onze partij”. Koç gaat er nog steeds van uit dat hij tot de partij behoort, maar er doken ook reeds geruchten op over een eigen partij van Koç. Deze zou tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Gent de Turkse allochtone kiezer gaan verleiden.

Wellicht relevant om te vermelden is dat Koç, van Turkse afkomst, een sympathisant is van de Turkse president Recep Erdogan (AKP). Koç moest bij de sp.a opstappen nadat velen hem verantwoordelijk hielden voor de Turkse rellen in Beringen in de nasleep van de mislukte couppoging in Turkije in 2016. De politiek van Erdogan is er evenwel een van (gematigd) islamisme, staatsnationalisme en rechtsconservatisme.

Jahjah echter, van Arabisch-Libanese afkomst, is veelleer radicaal links en hanteert een revolutionaire/emancipatoire agenda. Jahjah staat ook bekend als een fervente voorvechter van de Palestijnse onafhankelijkheid en kreeg daarbij al verschillende malen het verwijt een antisemiet te zijn. Zo moest Jahjah in januari, nadat hij in een post op Facebook een terreuraanslag in Jeruzalem legitimeerde, vertrekken als columnist bij De Standaard. 

I was just fired by De Standaard because I stood up for justice and for the right of an oppressed people to resist…

Publiée par Dyab Abou Jahjah sur lundi 9 janvier 2017

De ongenoemde partij van Jahjah en Kaçar

Als Koç in Gent wil opkomen in ’18 zou hij dan moeten opboksen tegen zijn voormalige collega’s. Jahjah wil namelijk Kaçar, ook van Turkse origine, in Gent naar voren schuiven. Het partijpolitiek project van Jahjah en Kaçar mag men volgens henzelf geen ‘migrantenpartij’ noemen, al blijft het onduidelijk hoe men het dan wel moet noemen. “Je kan ons moeilijk labellen”, aldus het linkse duo in De Morgen. “Noem ons maar een postmoderne partij”. Ze verrekken wel vanuit “een gedeelde ervaring van mensen met een migratieachtergrond die zich niet herkennen in het politieke stelsel in België”. 

De ‘postmoderne partij’ zou intussen ook reeds een naam moeten hebben, maar die willen Kaçar en Jahjah nog niet kwijt. De rode draad is volgens de twee echter “de radicale gelijkheid”. “Er zal niet meer over ons gepraat worden, maar met ons”, aldus Kaçar.

Wanneer twee honden vechten om een zetel?

Het is verwarrend, maar sinds enkele dagen is nog een andere partij opgestaan die zich richt tot de Turkse kiezer in Gent. Die partij – die wel al een naam heeft, namelijk de ‘Multiculturele Rechtpartij’ (MRP) – hanteert vooral propaganda die verwijst naar de Turkse president Erdogan. Het logo van de partij is de ‘rabia’, een gebaar gelieerd aan de Moslimbroederschap en veelvuldig gebruikt door Erdogan zelf. De naam zelf is ook een verwijzing. De partij van Erdogan heet, vertaald naar het Nederlands, namelijk ook ‘Rechtpartij’. De initiatiefnemer van de MRP, Murat Koylu, laat weten dat hij zich distantieert van de partij van Jahjah en met Koç niets te maken heeft.

https://www.facebook.com/murat.koylu.395/posts/10214718451373209

Niets te maken met Koç

Wanneer er effectief een of meerdere migrantenpartijen opkomen in Gent, kan dit een beduidende politieke impact hebben. Zo’n 30.000 stemgerechtigde Gentenaars hebben immers een migratie-achtergrond. Dat is niet weinig, gezien de stemgerechtigde Gentse bevolking circa 176.000 zielen telt. Het gaat dus over maar liefst 17 procent van de stemmen. Traditioneel stemmen/stemden velen van hun sp.a – zo was de Turkse Fatma Pehlivan (sp.a) de eerste Gentse schepen met een migratie-achtergrond in 2006. Maar dat kan dus gaan veranderen.

15 REACTIES

  1. ‘Multiculturele Rechtpartij (MRP), hanteert vooral propaganda die verwijzen naar de Turkse president Erdogan”. Dit bewijst nogmaals mijn stelling dat de kieswet moet gewjzigd worden, en kandidaat politici met een dubbele nationaliteit onmogelijk kandidaat kunnen zijn (van gemeente tot parlement). Dat het Grondwettelijk Hof ( dat een anti-vlaamse grondwet verdedigt) dit een schending zal noemen, is quasi zeker maar hier heb ik lak aan, net zoals aan de magistraten die vinden dat ze aan politiek moeten doen. Blijf uitzien welke partij (N-VA of VB of VW) het lef zal hebben om dit op de agenda te zetten. De houding van de trado’s en groen zijn nu al gekend.

    • Anti-vlaamse grondwet. Is dat zo? Wel gestemd door een meerderheid Vlaamse verkozenen in het parlement. En tot nader order oogst die grondwet alleen kritiek op de parlementaire banken bij W&V en het VB. Dus hebben de N-VA volgers geen reden tot klagen. Remember de pax Belgica gedecreteerd door de N-VA leider himself.

  2. In mijn vorige interventie in dit verband stond te lezen dat het “gezellig samenzijn” Jaja&Koç ten dode opgeschreven was omdat Turken en Arabieren elkaar rauw lusten. Bij deze werd mijn voorspelling volbracht.
    Bijaldien krijgt men Gent er een uiterst rechtse partij [de MRP] bij, een uiterst rechts waarbij vergeleken onze Blokkers eerder koorknaapjes lijken. Maar goed, laten we het van de zonnige kant bekijken, en genieten van het “samen” in de vernieling gaan van de Gentse geitenwollensokkendragersbrigade.

  3. Zo zie je maar dat, ondanks alle pogingen van de traditionele partijen, het posteren van “nieuwe belgen” op verkiezingslijsten door de “nieuwe belgen” niet gesmaakt wordt. Integendeel, zij beschouwen die kandidaten als excuustruzen/mannentjes voor die partijen. Maar goed, laat er maar drie partijen opkomen in Gent; het zal vlug blijken voor de “verdraagzamen” hoe trouw hun multicultureel kiesvee eigenlijk is.