Het nationale niveau van de ziekenfonds Christelijke Mutualiteit (CM) heeft zich geëxcuseerd op Radio 1 en in De Standaard voor de communicatie van de Limburgse CM-afdeling. CM Limburg liet in een nota weten dat personeel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zich “in principe alleen kandidaat kan stellen voor een CD&V-lijst”

De nota van CM Limburg viel bij velen in slechte aarde. Volgens bepaalde stemmen deed de personeelscommunicatie denken aan de negentiende en twintigste eeuw, wanneer er sprake was van bindend kiesadvies in de Kerk. Bepaalde clerici verkondigden toen dat stemmen op bijvoorbeeld priester Adolf Daens of de Volksunie (VU) zondig was.

“In principe enkel een CD&V-lijst”

De richtlijn vervat in de nota van de Limburgse afdeling bindt er dan ook geen doekjes om. “De kandidaatstelling kan in principe enkel voor een CD&V-lijst”, zo konden werknemers van het ziekenfonds lezen. Het dwingend karakter bleek ook wanneer het duidelijk werd dat het niet om een vrijblijvend, moreel advies ging: “Indien een medewerker zich kandidaat wenst te stellen op een andere lijst – geen nationale partijlijst, maar een gemeentelijke lijst bijvoorbeeld – moet er een uitdrukkelijk akkoord zijn van de directie”. 

Op de koop toe moet/moest dit schriftelijk medegedeeld worden en moest de ‘opportuniteit’ van de kandidatuur besproken worden in een persoonlijk overleg. Tot slot werden dissidenten nog verplicht om een engagementsverklaring te ondertekenen. Hierin moest de persoon die op de ‘verkeerde’ lijst wou gaan staan, beloven om “geen standpunten in te nemen die onverenigbaar zijn met de waarden, missie en initiatieven van CM Limburg”.

CM: “Mea Culpa”

Echter, wettelijk is zo’n bindende personeelsrichtlijn niet helemaal zuiver. Dat wist professor arbeidsrecht Frank Hendrickx (KU Leuven) duidelijk te maken aan de redactie van De Standaard. Organisaties kunnen volgens de wet weliswaar werknemers vragen om een bepaalde overtuiging te hebben en uit te dragen, maar de beperking van een politieke kandidatuur is een ander paar mouwen. “Het is […] niet mogelijk om zomaar in te grijpen op de burgerrechten”, aldus Hendrickx in De Standaard.

CM Limburg werd evenwel teruggefloten door het nationale niveau. Alain Florquin, nationaal personeelsdirecteur van CM, benadrukt op Radio 1 dat deze opgelegde beperking “geen normale gang van zaken” is. Het nationale niveau zal de Limburgse afdeling dan ook vragen om de nota in te trekken. “Als organisatie willen wij mensen die zich vandaag politiek wensen te engageren, […] ondersteunen, en dit kan – wat ons betreft – in alle democratische politieke partijen. Wel op voorwaarde dat er respect is voor de bestaansreden en waarden en normen van CM”, zo benadrukt Florquin op Radio 1.

Gevraagd of CM-werknemers ook bij het rechtsnationalistische Vlaams Belang op een lijst kunnen staan, antwoordt Florquin herhalend en ietwat ontwijkend: “Wat ik zeg is, je moet rekening houden en respect hebben voor de basiswaarden, voor de normen die we in onze organisatie hebben”. Bij de christelijke vakbond ACV – die in dezelfde zuil zit als de CM – werden echter in het verleden geregeld Vlaams Belang’ers uitgesloten die op een kieslijst voor de rechtse partij opkwamen. Bij het Vlaams Belang zelf heeft men evenwel geen weet van CM-werknemers die ooit op een van hun kieslijsten stonden of zullen staan.

4 REACTIES

  1. De CM heeft beslist. En de medewerker zal bibberen mocht hij die beslissing naast zich neer willen leggen.

    Dit is geen uniek geval. Ik heb zelf van een ziekenfonds te horen gekregen: U wil een job bij ons ? Dan wordt u lid bij ons. (en het was nièt de CM).

    Daarnaast vwijs ik graag naar het artikel in DeMorgen: “ACW: Horen, zien en vooral zwijgen” (dd. 30/08/2013). Daarin wordt de houding van CD&V zwaar op de korrel genomen en geïllustreerd met hallucinante voorbeelden. Uiteraard is het van DeMorgen, dus zeker met een korrel zout nemen.