De burgemeester van Ronse, Luc Dupont (CD&V), wil de taalfaciliteiten in zijn gemeente afschaffen. Dit onder meer omdat faciliteitengemeenten zoals Ronse niet mogen fuseren. De gemeenteraad wil nu een gesprek met het federale en Vlaamse regeringsniveau hieromtrent. Volgens Dupont is de regeling die faciliteitengemeenten verhindert om te fuseren, immers discriminerend.

In faciliteitengemeenten kunnen Nederlandstaligen in Wallonië en Franstaligen in Vlaanderen in hun eigen taal bediend worden inzake allerlei bestuurlijke zaken. Het gaat hierbij om tweetalige straatnaambordjes, maar ook communicatie vanwege de gemeente kan in de eigen taal. Ronse is zo’n Vlaamse faciliteitengemeente. Maar burgemeester Dupont wil hier een einde aan maken. Faciliteitengemeenten mogen immers niet fuseren. Dupont kijkt nochtans hiervoor naar Kluisbergen en/of Maarkedal als fusieopties.

Discriminerend

Volgens Dupont zijn de taalfaciliteiten en de verhindering die eraan verbonden is inzake gemeentefusies discriminatoir. Dupont zal nu een advocaat inzetten die dit zal gaan onderzoeken. “Als faciliteitengemeente kunnen wij niet fusioneren. Dat staat in de regelgeving”, zo liet Dupont horen op Radio 1“Zo lopen wij de bonus mis die de Vlaamse regering geeft aan gefuseerde gemeenten. Die bonus bedraagt 500 euro per inwoner. Wij lopen dus 13 miljoen euro mis. Dat is discriminerend”.

Bovendien ziet Dupont de faciliteiten tevens omwille van andere redenen als een nadeel. “De faciliteiten zijn ook op andere vlakken een last. We moeten documenten vertalen, personeel moet tweetalig zijn…”, zo zei Dupont op de VRT-radio. En nog: ”Ze zijn 55 jaar geleden ingevoerd om mensen te laten integreren, maar het was nooit de bedoeling om de faciliteiten definitief te laten bestaan”, zo citeert Het Laatste Nieuws Dupont. De burgemeester merkt tevens op dat hierdoor Nederlandsonkundige Franstaligen slechter werk vinden, “wat leidt tot hoge werkloosheid“.

De gemeenteraad van Ronse stemde nagenoeg unaniem om een gesprek te vragen aan het Vlaamse en federale niveau omtrent de afschaffing van de faciliteiten. Enkel sp.a onthield zich. Het betreft de tweede maal dat de stad vraagt aan de federale overheid om de faciliteiten af te schaffen. Dit vergt echter een grondwetswijziging, hetgeen toestemming van de Franstaligen met zich meebrengt.

Faciliteiten?

De anderstalige diensten in bepaalde taalgrensgemeenten worden faciliteiten genoemd en zijn vastgelegd in de Belgische Grondwet. Deze gemeenten kennen hun ontstaan in het vastleggen van de taalgrens in 1963. De bedoeling was dat zowel migranten als historische taalminderheden voldoende tijd kregen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Franstaligen zijn deze uitzonderingsregels echter gaan zien als fundamenteel recht. Gezien er geen eindigheid werd vastgelegd toen de faciliteiten in leven werden geroepen, blijft het Vlaams-Waalse verschil in visie verder bestaan. Sinds de omzendbrief-Peeters uit 1997 wordt de regeling in Vlaanderen wel strikter toegepast.

ADVERTENTIE