De Vlaams-Brabantse provincieraad heeft een motie goedgekeurd die werd ingediend door provincieraadslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). De motie vraagt om een eigen rechtbank in de regio van Halle-Vilvoorde.

“Rechtzoekenden uit Halle-Vilvoorde zijn nog steeds aangewezen op de Brusselse rechtbank, maar die kampt met achterstand”, zo werd de motie toegelicht en geciteerd in Het Nieuwsblad. “Om de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te houden, moeten ook de inwoners van deze regio over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze rechtbank kan dan immers een rechtspraak leveren die nauwer aansluit bij de waarden en normen in deze regio”.

Eigen, volwaardige capaciteit

“Het grote probleem is dat de Brusselse rechtbanken zoveel dossiers te verwerken krijgen en de criminaliteit er van een heel andere orde is dan in Halle-Vilvoorde”, vertelt ook provinciebestuurder Tom Dehaene (CD&V) in een verdediging van een aparte rechtbank. “Daardoor geraakt kleine criminaliteit er minder of soms helemaal niet bestraft en dat kan voor ons niet”.

In de motie ingediend door het Vlaams Belang dringt men tevens aan op een volledige capaciteit voor het parket van Halle-Vilvoorde. De provincieraad benadrukt hierbij dat het parket goede resultaten boekt. Dit door snel te reageren op strafbare feiten met behulp van minnelijke schikkingen of onmiddellijke dagvaardingen. De vervolgingsgraad in criminele zaken steeg mede hierdoor van 8 tot 20 procent. Inzake verkeersovertredingen groeide dit zelfs van van 65 naar 85 procent. Het aantal correctionele vonnissen in Halle-Vilvoorde steeg dan weer op enkele jaren tijd van 1.500 tot 2.363.

De gestemde motie is louter adviserend en heeft geen bindende werking. Ze zal overgebracht worden aan de voorzitters van het Vlaams en federale parlement en aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

“Geen minimum aan intelligentie”

Eind november haalde een Franstalige strafrechter in Brussel nog “ongezien hard” uit naar naar de Nederlandstalige magistraten. In drie vonnissen van de Franstalige strafrechtbank werd de politie in de Vlaamse Rand ervan beschuldigd om ‘racisme’ te hanteren tegen Franstaligen. Het parket in Halle-Vilvoorde kreeg dan weer te horen dat ze zelfs geen “minimum aan intelligentie” bezitten. Het parket van Halle-Vilvoorde alsook het parket-generaal reageerden weinig geamuseerd. “Verschillende uitlatingen in de vonnissen vinden we […] zeer eigenaardig en ongepast. We kijken welke stappen we kunnen ondernemen”, stond te lezen in De Tijd.

Hoewel het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde dankzij het Vlinderakkoord van 2011 werd ‘ontdubbeld’ en Halle-Vilvoorde een eigen parket kreeg – gevestigd in Asse – bevinden de Nederlandstalige rechtbanken zich nog in Brussel. Deze zijn dus in feite ‘ontdubbeld’ in plaats van gesplitst van de Franstalige rechtbanken. Dat wil zeggen dat zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechtbanken bevoegd zijn voor geheel ‘BHV’, maar wel apart werken.

De ontdubbeling leidde tot een ‘politiek geïnspireerde’ verdeling van het personeel. 80 procent ging naar de Franstalige rechtbanken, en 20 procent naar de Nederlandstalige tegenhangers. Echter, het aantal Nederlandstalige zaken in Brussel-Halle-Vilvoorde bedroeg op dat moment minstens 30 procent. De personeelsverdeling werd dan ook na een werklastmeting aangepast in het voordeel van de Nederlandstaligen.

Eerdere eis van Hans Bonte

Eind vorige maand stuurde ook de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) aan op een een volwaardige rechtbank voor Halle-Vilvoorde. De rechtsnationalistische oppositiepartij Vlaams Belang noemde de eis toen “terecht”, maar vond het onbegrijpelijk dat net Bonte dit standpunt vertolkt.

Zo maakte de socialist Bonte, die eveneens Kamerlid is, een aparte rechtbank buiten Brussel onmogelijk, zo redeneert men bij het Vlaams Belang. Immers, zowel Vlaams Belang als N-VA dienden tijdens de parlementaire debatten verschillende amendementen in voor een gesplitste rechtbank. Deze werden weggestemd door de onderhandelende partijen destijds: CD&V, Open Vld, sp.a en Groen.

Opvallend, Bart Laeremans – broer van Jan Laeremans en oud-senator voor Vlaams Belang – noemde een aparte rechtbank voor Halle-Vilvoorde rond die periode niet echt mogelijk. Immers, zelfs al zou een meerderheid van de Franstalige Kamerleden een aparte rechtbank goedkeuren, dan zou het probleem nog niet opgelost zijn. Dit omdat de Franstaligen volgens de huidige taalwetgeving – ongeacht waar zij verblijven – mogen verzoeken om een behandeling van hun zaak door een Franstalige rechtbank. Hetzelfde geldt voor Nederlandstaligen die in Wallonië wonen.

10 REACTIES

 1. Het cordon zal meer en meer barsten vertonen, naarmate het VB afkalft. Na ‘Zwarte zondag’ zat de schrik er goed in, vandaar het cordon. Nu dat het Vlaams Blok verdwenen is, en de invloed van het Vlaams Belang is getaand, is ook de schrik der belgicisten geminderd: geen reden om halleluja
  te roepen.

   • U heeft gelijk. Ik dacht aan de tijd dat het VB boven de 20% stemmen scoorde, en ik had dus beter geschreven ‘afgekalfd is’. Dit neemt niet weg dat de voorbije leegloop van die partij mede veroorzaakt werd door het cordon sanitaire. Nu dat het VB gehalveerd is, wordt dit ‘wapen’ stilaan opgeborgen, en wordt de schijndemocratie hersteld.

   • Beste Magdalena, Het leeglopen is begonnen toen de VB kopstukken en plein public robbetjes uitvochten, de vuile was buitenhingen en met elkaar naar bed gingen en dat in de media breed uitsmeerden.
    Dat bovendien BDW toen bij slimste mens de NVA naar de toppen van de hitparade lanceerde was natuurlijk ook een factor.

   • U heeft deels gelijk. Maar eigenlijk was het VB-kalf al verdronken toen het Vlaams Blok zijn iconische naam veranderde uit … ja, waarom eigenlijk? Het Vlaams Blok is toen de confrontatie met het Belgische establishment uit de weg gegaan onder het tsjevenmotto “geen kloten aan het lijf, geen ruzie of gekijf” (mijn vrije vertaling van het Franse “Pas de couilles, pas d’embrouille).

   • Beste Magdalena, Toen het Vlaams Blok zijn naam veranderde waren ze veroordeeld voor ssystematisch plegen van haatmisdrijven. De uitspraak was zo geformuleerd dat iedereen die lid was van het VB kon aangehouden worden en diens bezittingen in beslag genomen worden op basis van de wetgeving voor georganiseerde misdaad. Ik heb weet van leden van het VB dat die hun harde schijven leeggemaakt hebben en gedefragmenteerd omdat ze arrestatie en huiszoekingen verwachten.
    In Duitsland is enige tijd geleden de NPD vrijgesproken door het hooggerechtshof. Daar stonden de politiediensten al aan de huizen van kaderleden klaar, met door rechters getekende aanhoudngsbesluiten en huiszoekingsbevelen om de ganse partij op te rollen. Toen bleek dat de rechters hen vrijspraken is dat feestje in het water gevallen.

   • Geachte heer, de partij an sich was niet veroordeeld, het waren enkel 2 gerelateerde vzw’s. Wat had België tegen een partij van een half miljoen mensen kunnen beginnen? Ze allemaal opsluiten? Kom nou! Het was de juridische dienst o.l.v. de heer Jurgen Ceder die toen – uit lafheid, uit paniek of uit tactiek? Dat laat ik in het midden – die melige naamsverandering heeft voorgesteld. Intussen is de heer Ceder na zijn volbrachte missie naar de N-VA overgelopen, en is het vroegere Vlaams Blok gehalveerd. Het is zoals ook in de dierenwereld: wie angst toont, wordt als eerste verscheurd.