De Vlaams-Brabantse provincieraad heeft een motie goedgekeurd die werd ingediend door provincieraadslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). De motie vraagt om een eigen rechtbank in de regio van Halle-Vilvoorde.

“Rechtzoekenden uit Halle-Vilvoorde zijn nog steeds aangewezen op de Brusselse rechtbank, maar die kampt met achterstand”, zo werd de motie toegelicht en geciteerd in Het Nieuwsblad. “Om de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te houden, moeten ook de inwoners van deze regio over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze rechtbank kan dan immers een rechtspraak leveren die nauwer aansluit bij de waarden en normen in deze regio”.

Eigen, volwaardige capaciteit

“Het grote probleem is dat de Brusselse rechtbanken zoveel dossiers te verwerken krijgen en de criminaliteit er van een heel andere orde is dan in Halle-Vilvoorde”, vertelt ook provinciebestuurder Tom Dehaene (CD&V) in een verdediging van een aparte rechtbank. “Daardoor geraakt kleine criminaliteit er minder of soms helemaal niet bestraft en dat kan voor ons niet”.

In de motie ingediend door het Vlaams Belang dringt men tevens aan op een volledige capaciteit voor het parket van Halle-Vilvoorde. De provincieraad benadrukt hierbij dat het parket goede resultaten boekt. Dit door snel te reageren op strafbare feiten met behulp van minnelijke schikkingen of onmiddellijke dagvaardingen. De vervolgingsgraad in criminele zaken steeg mede hierdoor van 8 tot 20 procent. Inzake verkeersovertredingen groeide dit zelfs van van 65 naar 85 procent. Het aantal correctionele vonnissen in Halle-Vilvoorde steeg dan weer op enkele jaren tijd van 1.500 tot 2.363.

De gestemde motie is louter adviserend en heeft geen bindende werking. Ze zal overgebracht worden aan de voorzitters van het Vlaams en federale parlement en aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

“Geen minimum aan intelligentie”

Eind november haalde een Franstalige strafrechter in Brussel nog “ongezien hard” uit naar naar de Nederlandstalige magistraten. In drie vonnissen van de Franstalige strafrechtbank werd de politie in de Vlaamse Rand ervan beschuldigd om ‘racisme’ te hanteren tegen Franstaligen. Het parket in Halle-Vilvoorde kreeg dan weer te horen dat ze zelfs geen “minimum aan intelligentie” bezitten. Het parket van Halle-Vilvoorde alsook het parket-generaal reageerden weinig geamuseerd. “Verschillende uitlatingen in de vonnissen vinden we […] zeer eigenaardig en ongepast. We kijken welke stappen we kunnen ondernemen”, stond te lezen in De Tijd.

Hoewel het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde dankzij het Vlinderakkoord van 2011 werd ‘ontdubbeld’ en Halle-Vilvoorde een eigen parket kreeg – gevestigd in Asse – bevinden de Nederlandstalige rechtbanken zich nog in Brussel. Deze zijn dus in feite ‘ontdubbeld’ in plaats van gesplitst van de Franstalige rechtbanken. Dat wil zeggen dat zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechtbanken bevoegd zijn voor geheel ‘BHV’, maar wel apart werken.

De ontdubbeling leidde tot een ‘politiek geïnspireerde’ verdeling van het personeel. 80 procent ging naar de Franstalige rechtbanken, en 20 procent naar de Nederlandstalige tegenhangers. Echter, het aantal Nederlandstalige zaken in Brussel-Halle-Vilvoorde bedroeg op dat moment minstens 30 procent. De personeelsverdeling werd dan ook na een werklastmeting aangepast in het voordeel van de Nederlandstaligen.

Eerdere eis van Hans Bonte

Eind vorige maand stuurde ook de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) aan op een een volwaardige rechtbank voor Halle-Vilvoorde. De rechtsnationalistische oppositiepartij Vlaams Belang noemde de eis toen “terecht”, maar vond het onbegrijpelijk dat net Bonte dit standpunt vertolkt.

Zo maakte de socialist Bonte, die eveneens Kamerlid is, een aparte rechtbank buiten Brussel onmogelijk, zo redeneert men bij het Vlaams Belang. Immers, zowel Vlaams Belang als N-VA dienden tijdens de parlementaire debatten verschillende amendementen in voor een gesplitste rechtbank. Deze werden weggestemd door de onderhandelende partijen destijds: CD&V, Open Vld, sp.a en Groen.

Opvallend, Bart Laeremans – broer van Jan Laeremans en oud-senator voor Vlaams Belang – noemde een aparte rechtbank voor Halle-Vilvoorde rond die periode niet echt mogelijk. Immers, zelfs al zou een meerderheid van de Franstalige Kamerleden een aparte rechtbank goedkeuren, dan zou het probleem nog niet opgelost zijn. Dit omdat de Franstaligen volgens de huidige taalwetgeving – ongeacht waar zij verblijven – mogen verzoeken om een behandeling van hun zaak door een Franstalige rechtbank. Hetzelfde geldt voor Nederlandstaligen die in Wallonië wonen.