Dat men na de volgende verkiezingen de zinsnede “Sire, er zijn geen Belgen” in het paleis gaat horen, klinkt niet al te waarschijnlijk. Een variatie hierop, “Sire, er zijn buiten de N-VA geen grote partijen meer”, echter wel. Althans, dat valt uit de laatste peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL-TVI en Le Soir af te leiden. 

Uit de recentste peiling vallen twee grote conclusies te trekken: ook in België zet de versplintering van het politieke landschap zich voort en CD&V komt – zeker in het Vlaams Parlement – in de problemen. Deze evoluties hebben hun gevolgen en wel niet in het minst voor de regering-Michel. Zo lijkt een regering-Michel II in de huidige constellatie geen sinecure te zijn. Samen halen N-VA, CD&V, MR en Open Vld nog maar tussen de 69 en 78 zetels. Op dit moment kunnen de regeringspartijen nog op een royale meerderheid van 85 zetels rekenen. Op basis van deze peiling lijkt het bijgevolg niet uitgesloten dat de vier regeringspartijen een beroep zullen moet doen op de Franstalige christendemocraten van Benoît Lutgen. Een dergelijke coalitie zou op zo’n 73 tot 83 zetels kunnen rekenen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Foto: Filip Van Laenen. Resultaten van de peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL-TVI en Le Soir.
Foto: Filip Van Laenen. Deze peiling werd afgenomen van 27 november tot 4 december 2017 in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL-TVI en Le Soir.

Zet een Europese trend zich verder?

Van de Franse en de Nederlandse verkiezingen tot de Duitse, bij quasi elke Europese verkiezing kregen de grote traditionele partijen een electorale opdoffer te verwerken. Hoewel deze evolutie zich in Vlaanderen – met de opkomst van de N-VA – al heeft voltrokken, lijkt het er niet op dat de traditionele partijen bij machte zijn om hier iets aan te doen.

Integendeel, terwijl de N-VA met 29,9 procent (een verlies van drie procent ten opzichte van de verkiezingen) in deze peiling royaal aan de leiding blijft, moeten Open Vld en CD&V opnieuw marktaandeel afstaan. Zo zakken de christendemocraten in de peiling van het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL-TVI en Le Soir verder af naar 14,1 procent (tegenover 18,6 procent bij de verkiezingen). Ook Open Vld is in deze peiling met 12,2 procent niet in staat om het beter te doen dan tijdens de verkiezingen. Toen kon de partij nog 15,5 procent van de Vlamingen overtuigen.

(Lees verder onder de tweet.)

Aan de overzijde van de taalgrens valt eenzelfde trend te bespeuren en moeten vooral de Franstalige socialisten het gelag betalen. Zo kunnen Paul Magnette en consorten nog maar 19,5 procent van de Walen overtuigen. Veel kiezers zoeken – mede door de verschillende schandalen waarin de PS was betrokken – hun heil bij “de marxisten van de 21e eeuw”. Volgens deze peiling zou de PTB immers 18,9 procent van de Walen kunnen overtuigen. Worden deze peilingen werkelijkheid, dan verzevenvoudigt de donkerrode partij zijn zetels in het Waals parlement. Zo zouden de communisten van twee zetels naar zo’n 14 tot 19 zetels gaan.

Quid staatshervorming?

N-VA-voorzitter Bart De Wever stelde eerder dit jaar nog in De Afspraak dat de opkomst van de extreemlinkse PTB een electoraal cadeau is. Hoewel, erg gunstig liggen de kaarten voor een nieuwe staatshervorming niet. Zo profiteert Défi (het vroegere FDF) aanzienlijk van de verschillende schandalen in Wallonië en Brussel. De partij kan bijgevolg rekenen op een pak extra zetels in de Kamer.

(Lees verder onder de tweet.)

Verder valt ook op te merken dat – hoewel de socialisten stevige dreunen krijgen – het aantal linkse kiezers noch in Vlaanderen, noch in Wallonië afneemt. Integendeel, Groen en PVDA winnen er zowel in beide landsgedeeltes stemmen bij. Uitgaande van de premisse dat een regering-Michel II niet valt te vormen met de huidige partijen, doemen er een aantal moeilijkheden op. Ten eerste is de appetijt van het cdH om te regeren met de N-VA miniem. Sterker nog toen Maxime Prévot (cdH) in de zomer zachtjes de deur leek te openen voor een samenwerking met de N-VA, werd deze even later genadeloos dichtgegooid. Het enige wat dan nog mogelijk is, is een klassieke tripartite aangevuld met Groen en Ecolo.

‘Moedige midden’ onder vuur?

Mochten het nu verkiezingen zijn, dan zouden de twee christendemocratische partijen, CD&V en cdH, naast de socialisten de grote verliezers zijn. Zo verliest CD&V met zo’n 14,1 fors ten opzichte van de vorige verkiezingen.

(Lees verder onder de tweet.)

Dit verlies vertaalt zich ook in het aantal zetels dat CD&V kan opeisen in het Vlaams parlement. Zo zouden de christendemocraten van Wouter Beke maar aanspraak kunnen maken op 15 tot 20 zetels tegenover de huidige 27 zitjes. Sterker nog, de partij zou zelfs voorbijgestoken kunnen worden door Groen, en zou als gevolg hiervan nog maar de derde grootste formatie in het Vlaams Parlement worden.

Ook dit heeft samen met het verlies van Open Vld en sp.a, zijn weerslag op de formatie. Zo zal het quasi onmogelijk worden om de N-VA in het Vlaams Parlement te passeren. De extreemlinkse PVDA die bij de volgende stembusgang op 2 tot 7 Vlaamse zetels kan rekenen en de heropleving van het Vlaams Belang (9 tot 16 zetels), maakt N-VA verder incontournable op Vlaams niveau.

4 REACTIES

  1. Toch wel. België blijft geen Belgen hebben. Vlaanderen blijft centrumrechts, terwijl Wallonië (uiterst) links blijft, en Brussel iets voor de psychiatrie wordt. Er is ten gronde niets veranderd. Enkel dat de vroegere machtspartijen in problemen kwamen, omdat hun beleid op zelfbediening gericht was. Zoiets neemt de man in de straat – terecht – niet.