In het Midden-Oosten staat het christendom onder zware druk. Ondertussen lijken delen van het Westen zich te schamen voor hun christelijke wortels. Met een doorgedreven drang naar secularisering wordt geprobeerd de sporen van deze wortels weg te gommen.

Afgelopen vrijdag – enkele dagen voor Kerstmis – bestormde een menigte een koptische kerk ten zuiden van Caïro en eiste dat de kerk zou worden gesloopt. “Zij bestormden de kerk en richten binnen vernielingen aan nadat zij daar de christenen hadden aangevallen”, luidde de verklaring van het bisdom. De kerk in kwestie probeerde al jaren een vergunning te krijgen, die werd echter nooit uitgereikt omdat de autoriteiten vrezen dat dit kan leiden tot protesten van islamitische hardliners.

Christendom onder druk in Midden-Oosten

Het incident is verre van een unicum in Egypte, waar de Koptische minderheid zwaar onder druk staat. Bij aanslagen op christenen in mei en april vielen daar telkens tientallen doden.Een deel van hen vluchtte weg en een ander deel dook onder. Onder druk van islamistisch geweld lijken de Kopten zich steeds meer van de rest van de Egyptische samenleving af te zonderen. Hoewel zij blijven vasthouden aan hun geloof zien zij de toekomst al maar somberder in.

Het is een breder fenomeen dat zich over de hele islamwereld voltrekt. Hoewel het Midden-Oosten de geboorteplaats is van het christendom en hoewel zich daar de oudste kerkgemeenschappen ter wereld bevinden is hun toestand op zijn zachts gezegd precair te noemen.

Vorige week vielen bij een aanslag op een methodistische kerk in Pakistan nog  11 doden. In het christelijke dorpje al-Qaryatain in Syrië werden in oktober 128 mensen neergeschoten of neergestoken door strijders van Islamitische Staat. Ook andere jihadisten, door Saoedi-Arabië of Qatar gesteund, hebben het regelmatig op de Syrische christenen gemunt. In Irak vond na het afzetten van Sadam Hoessein in 2003 en de daarop volgende burgeroorlog een ware exodus van Christenen uit het land plaats.

Bescherming christelijke minderheden

In ons land werden op Vlaams en Federaal niveau op aansturen van de N-VA resoluties aangenomen ter bescherming van de christelijke minderheden in het Midden-Oosten. Op daarbij aansluitende uiteenzetting maakte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken de vergelijking tussen de historische situatie van de Joden in Europa en de christenen in het Midden-Oosten. Volgens de staatssecretaris wisten zij, hoewel zij beiden een minderheid zijn, dankzij goed onderwijs, hard werken en een sterk onderling vertrouwen ver boven hun numerieke gewicht boksen op cultureel, intellectueel en economisch vlak.

Francken wees er toen op dat naast de evidente tragiek voor de minderheden an sich, hun verdwijning ook voor de regio zelf een zware klap zou betekenen. Francken maakte hierbij de vergelijking tussen het verlies aan menselijk kapitaal dat gepaard ging met de uitwijking van protestanten uit Vlaanderen naar het Noorden tijdens de Nederlandse opstand. In Israël zijn de Arabische christenen bijvoorbeeld de hoogst opgeleide demografie in het land, hun onderwijssysteem wordt daar ook als het beste beschouwd.

Islamisme

Doch, ook hier hebben christenen uit het Midden-Oosten, of christelijke bekeerlingen met een moslimachtergrond het niet makkelijk. In asielzoekerscentra worden christenen door moslims als doelwit uitgekozen en bedreigd. In het Verenigd Koninkrijk werd een Pakistaanse christen in elkaar geslagen en bedreigd. Ook hier bestaat het oprukkend gevaar van islamisme, in de vorm van onder meer de Moslimbroederschap. In Egypte nam het radicalisme en het aantal incidenten tegen de Kopten enorm toe na de Moslimbroederschap daar aan de macht kwam. 

De Moslimbroederschap bekijkt immers alles door de lens van religie.  Zij bevorderen het ontstaan van een parallelle samenleving en werken zo separatisme in de hand. Bovendien zorgen zij vaak voor het ontstaan van etnische conflicten, zo uiten zij bijvoorbeeld haat tegen Joden of sjiieten. Een ander voorbeeld is de bedreiging van de Kopten in Egypte”, zei onderzoeker Steven Merley daarover.

Westerse schaamte en zelfhaat

Ondertussen bestaat hier bij sommigen de tendens om vanuit een doorgedreven seculariseringsdrang de christelijke wortels van onze maatschappij weg te gommen. Men kan zich mogelijk nog de hetze rond de kerststal in Kortrijk-Dutsel herinneren, ongeveer rond deze tijd vorig jaar. In Wallonië was er de ophef rond Sinterklaas die zonder kruis op zijn mijter werd afgebeeld. In datzelfde landsdeel werden er in enkele lokalen van het rode kruis kruisbeelden verwijderd. Dit is geen louter Belgisch fenomeen, in geheel Noordwest-Europa ziet men een tendens om christelijke symboliek te weren, tot advertenties voor Griekse yoghurt toe. Ook in de VS kent men ook de zogenaamde “War on Christmas” als onderdeel van de lopende culture war.

Wat de oorzaak hiervan ook moge zijn, het staat vast dat de vele voorstanders van deze seculariseringsdrang religie, en het christendom in het bijzonder, zien als iets achterlijks. Voor hen staat het christendom gelijk aan heksenverbrandingen, de Spaanse inquisitie en kruistochten. Men vergeet daarbij dat de westerse wortels, en daarmee ook die van de seculiere samenleving, in de katholieke universiteiten en het bewaren van kennis door de Kerk liggen.

Ondertussen lijken de christendemocraten van CD&V hun katholieke achterban te hebben opgegeven, ten voordele van een andere demografie. De volgende uitspraak daarover van Zuhal Demir zorgde voor de nodige ophef: “Mieke Van Hecke die zegt dat haar partij de enige optie is voor moslims. Of in Genk: CD&V-burgemeester Wim Dries en zijn schepen van Turkse afkomst Ali Caglar die twee jaar geleden op de eerste rij staan te applaudisseren voor Erdogan. Diezelfde schepen zei onlangs zelfs dat de persvrijheid er in Turkije op vooruitgaat. Denk je dat Wouter Beke die man terugfluit? Helemáál niet. [..] CD&V is de nieuwe moslimpartij.”

Ondertussen omarmt men in bepaalde Oost-Europese landen wél de christelijke identiteit, na decennialang onder een Communistisch bewind geleden te hebben. In de Poolse en Hongaarse grondwet wordt de christelijke identiteit van hun land erkent. In de Poolse grondwet staat: “Onze cultuur die geworteld is in het christelijk erfgoed van de natie en in universele menselijke waarden.” In de Hongaarse staat: “Wij erkennen de rol van het christendom in het behoud van de natie.” Op een moment waarop West-Europa grotendeels het vertrouwen in zijn eigen overtuigingen, tradities, wortels en legitimiteit verloren heeft, kan het misschien leren van Oost-Europa en de christenen uit het Midden-Oosten.

4 REACTIES

 1. In landen waar de Islam stevig voet gekregen heeft wordt Bijbelonderricht vlug uit de leerplannen van de scholen gehaald omdat dit als een aanval op de rechten van de moslims gezien wordt. Hieruit blijkt duidelijk de valsheid en dubbele standaarden van de Islam. Zij erkennen niet de rechten van minderheidsgeloven in hun eigen landen, en in veel gevallen stellen zij een hevige vervolging tegen Christenen in. Wanneer zij echter zelf een minderheidsgroep in een ander land zijn, maken zij op uitgebreide wijze aanspraak op uitgebreide godsdienstige en politieke rechten. De islamisering van Afrika is al ver gevorderd. Nu nog de islamisering van Europa.

  Men zal ver moeten zoeken om in een plaats in de wereld terrorisme te ontmoeten waarvoor niet de Islam en moslims verantwoordelijk zijn. Nochtans gaan zij met hun verschrikkelijke leugens voort door de Islam aan vrede te koppelen en tezelfdertijd allen, die de waarheid vertellen, te bedreigen, wat eigenlijk hierop neerkomt: ‘Als u het zult wagen de Islam te bekritiseren, door de Islam een godsdienst van geweld te noemen, zullen wij u doden om te bewijzen dat het een godsdienst van vrede is’!

 2. Het christendom, het judaisme en de islam hebben dezelfde oorsprong namelijk abraham. Al deze religies worden niet voor niets abrahamistische religies genoemd.
  Voor zover wij deze niet afzweren blijven wij onder hun invloed. Onder deze invloed zijn wij verloren, totale slaven.
  Eigenlijk gaat dit bericht mijn bevattingsvermogen dan ook totaal te boven. Zulk een bullshit zou toch geen enkele serieuze joiurnalist moeten produceren.
  De totale vernietiging van het midden oosten, met als profiteur israel,, ffs, hoeveel doden moeten er in de naam van de besneden elite nog vallen,Iran next……………….. En nee,… ik ben niet links….

 3. Dus ja. Als ik anti(non) Europa immigrant ben moet ik mij bekeren tot het christendom???En dan; moet ik persoonlijk ook geen rothshild adepten, besneden elite, greater israel aanhangers, zionisten etc. Is of wordt mijn wereld dan heel klein 😀
  Ben ik dan een van de enigen die zien en weten van het greater israel project, bedoeld om de omliggende gebieden in het midden oosten te destabiliseren, daarmee israel meer/alle macht te geven etc etc etc. Lees toch eens het oded yinon plan of voor mijn part de protocollen van de wijzen van zion. Dat alles gaat volgens schema is niet eens een geheim.