Zo’n 92 procent van de Brusselaars is Franstalig, zo schrijft La Libre Belgique. Dat blijkt uit de taalgegevens afkomstig van de belastingaangiftes van 2017. Hoewel deze informatie niet zo precies is als een taaltelling, geven deze cijfers een goede indicatie van het Franstalige overgewicht in Brussel. 

Aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vroeg MR-Kamerlid Gautier Calomne wat de verhouding was tussen Franstalige en Nederlandstalige belastingaangiftes.  Uit het antwoord van de minister blijkt dat 92 procent van de Brusselse aangiften in het Frans werd gedaan.

Ook in de zes Brusselse faciliteitengemeenten (Kraainem, Drogenbos, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) is er een Franstalig overgewicht, al is dit wel ‘minder’ uitgesproken dan in het gewest. Zo werden er 30 863 belastingaangiftes in het Frans gedaan tegenover zo’n 14 235 in het Nederlands. La libre concludeert daarbij dat dit een “interessant” element is voor de hervorming van de Brusselse regio en of de “eventuele uitbreiding” daarvan.

Eengemaakte politiezone

De jounalist van La Libre wijst waarschijnlijk in de eerste plaats naar de tegenstellingen in in Brussel tussen Nederlandstaligen en Franstaligen met betrekking tot een eengemaakte politiezone. Terwijl de Nederlandstaligen hier al een lange tijd voor ijveren – zo pleit sp.a zelfs voor één Brusselse stad met één burgemeester – gruwen de Franstaligen van zo’n idee.

Een en ander heeft te maken met de Brusselse burgemeesters (19) – veelal van PS-, MR- of DéFi-signatuur – die hun macht niet willen afstaan. Men heeft het hierover ook wel eens in de media over ‘Brusselse baronnen’“De grote weerstand zit bij de 19 burgemeesters, die zo aan hun macht zien vreten”, zo vertelde burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) eerder deze maand ook aan De Morgen.

11 REACTIES

  1. Gezien de bijna-meerderheid van de huidige bevolking van Brussel Arabische achtergrond heeft, is het niet moeilijk aan dit percentage te komen. En wij, Vlamingen sponseren dat met onze toelages, met de ogen toe. En zodoende gaat het van kwaad naar erger, jaar na jaar, decennia na decennia reeds.

    • Beste Leo, de reden is eenvoudig: wat je afgeeft ben je kwijt, voor eeuwig. Daarom is het ook zo belangrijk dat het eurostadion er NIET komt: we geven Vlaamse grond af en in het beste geval krijgen wij, Vlamingen, later een klets in ons gezicht omdat we het niet snel genoeg gegeven hebben, maar in ieder geval geen “dank U”, of andere grond in de plaats. Zo triestig is het gesteld met de huidige machtshebbers in Brussel. Maar: wat (nu) nog niet is, kan nog komen… als we het afgeven: niet, nooit.

  2. Dat Brussel op één generatie tijds ontvlaamst werd, is mede de schuld van onze Vlaamse politici die, in ruil voor een illusie van macht, Brussel als 3de gewest hebben aanvaard. Laten we een ‘cordon financier’ rond dit multiculturele hellegat leggen, en het nog maar 8% geld geven, en ‘t zal rap gedaan zijn.

  3. En dat noemen ze dan de “hoofdstad” van Vlaanderen. Laat dit “Hellhole” en Vlamingen hatende stad links liggen. Voor onze royale subsidies mogen wij even over de Franstalige schouders meekijken; meer dan dit wordt aan de Vlamingen niet gegund. Hoelang gaat die naïveteit van de Vlaamse partijen nog blijven duren ? “Shame on you” Vlaamse politici !!!