Vrouwen verdienen door de band genomen minder dan mannen. Dat heeft een aantal eenvoudige verklaringen die weinig te maken hebben met echte discriminatie op basis van geslacht, maar nu blijkt ook dat vrouwen sneller tevreden zijn hun verloning. Dat blijkt uit het het Nederlandse ‘Nationaal Salarisonderzoek’, verricht door door het tijdschrift Intermediair en de managementschool Nyenrode.

Ook Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld minder dan mannen. Vrouwen die jonger zijn dan dan 36 jaar verdienen er 4 procent minder dan mannen. Bij vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar is een negatief effect van 8 procent te bemerken ten aanzien van het gemiddelde bruto jaarsalaris van Nederlandse mannen. In België verdient een man, over alle categorieën heen, gemiddeld 21,1 procent meer dan een vrouw. Eerder onderzoek wees echter reeds uit dat deze ‘loonkloof’ verdwijnt wanneer men het beroep, het bedrijf en de loopbaankeuze’s in beschouwing neemt. Maar nieuw onderzoek wijst er dus nu ook op dat een vrouw sneller tevreden is met een lager loon.

De vrouwelijke levensloop

Dat de loonkloof groter wordt naarmate vrouwen ouder worden is een universeel gegeven. In België bleek al dat man en vrouw bij het begin van de loopbaan heel vaak circa hetzelfde verdienen. In heel wat gevallen is het zelfs zo dat de vrouw dan meer verdient. Dit onder meer omdat er meer meisjes afstuderen aan universiteiten dan jongens.

Tien jaar na de start van de loopbaan zijn wel verschillen te bemerken. Het is vaak ook dan dat de vrouw een stap terugzet om voor kinderen te zorgen, of nog steeds op hetzelfde functieniveau werkt voor gelijkaardige redenen. Ook loopbaankeuzes spelen een rol. Een vrouw kiest bijvoorbeeld vaker voor jobs in de onderwijs- en zorgsector. In die sectoren verdient men minder dan pakweg de chemiesector.

Vrouwen minder assertief?

Nieuw onderzoek geeft nu een bijkomende verklaring voor de loonkloof. Doordat een vrouw sneller tevreden is over haar loon stelt men zich minder assertief op tijdens het vragen om loonsverhogingen. Ondanks de wettelijke minimumloonschalen krijgen mannen zo vaak extra verloning. Intermediair Magazine en managementschool Nyenrode peilden dat meer vrouwen – 55,9 procent – dan mannen – 50,1 procent – hun huidige salaris een rechtvaardige beloning vinden.

Intermediair Magazine geeft direct een aantal tips mee aan vrouwen om de loonkloof te dichten zoals een lagere stem gebruiken tijdens onderhandelingen, andere aanbiedingen vermelden, ‘soft power’ hanteren, op de juiste momenten boos worden en zelfs een designer handtas meenemen op gesprek.

Vrouwen blijken sneller tevreden over hun verloning.
Afbeelding: Intermediair Magazine. Vrouwen blijken sneller tevreden over hun verloning.

Eerder bleek ook al uit de berichtgeving van The New York Times en TIME dat verschillende gezins- en loopbaankeuzes een cruciale factor zijn in het verklaren van de loonkloof in plaats van een wijdverspreide seksistisch geïnspireerde discriminatie. Meerdere critici en politici vroegen zich in het verleden dan ook al af waarom bedrijven niet veel meer vrouwen zouden aannemen als ze werkelijk goedkoper zijn voor hetzelfde werk. Toch blijft de loonkloof als zijnde een resultaat van seksistische discriminatie tot vandaag een hardnekkige mythe.

1 REACTIE

  1. Sterk artikel. Marike Stellinga heeft de mythe van de loonkloof op beslissende wijze ontkracht in haar boek ‘De mythe van het glazen plafond’ (Balans, 2009). Thomas Sowell deed dat reeds in de jaren ’80 (Zie: Firing Line, 1981).

    Het is ook interessant dat men zich in ‘nieuw-linkse’ kringen tegenwoordig verzet tegen de ‘genderbinaire’ denkwijze. Er bestaan volgens deze theorie niet slechts ‘mannen’ en ‘vrouwen’ maar allerlei andere ‘vloeibare’ ‘genderidentiteiten’: ‘androgynie’, ‘panseksueel’, ‘nongender’, ‘transvrouw’, ‘transpersoon’, ‘cis-man’, etc. Hoe kan men nog waarde hechten aan het geloof in de loonkloof als die gebaseerd is op categorieën die in naam van het nieuwe denken over gender en seksualiteit moeten worden verworpen?