De burgemeesters van Halle-Vilvoorde laten duidelijk hun ongenoegen uitschijnen over de recentste uitspraken van een Franstalige strafrechter. Zo eist de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a), een volwaardige rechtbank voor Halle-Vilvoorde. De malaise die onder anderen Bonte aanklaagt, werd echter indirect veroorzaakt (of slecht opgelost) door de laatste institutionele hervorming, dewelke ook de burgemeester van Vilvoorde goedkeurde

Even terug naar zaterdag, toen schreef de krant De Tijd dat de Brusselse strafrechter – die moet oordelen over alle strafvorderingen die het parket van Halle-Vilvoorde tegen Franstaligen instelt – het parket “bevooroordeeld” noemde. Deze bevooroordeling is er volgens de strafrechter “alleen omdat [de beklaagden] Franstalig zijn”. Doch, de ‘bekommernissen’ van de rechter over de werking van het parket van Halle-Vilvoorde zijn fundamenteler. Zo ontbreekt bij dit parket volgens hem een “minimum aan intelligentie”. Verder wordt de politie in de Vlaamse Rand beschuldigd van ‘racisme’ tegen Franstaligen.

Het probleem gaat echter verder dan één rechter. Anderstalige beklaagden kiezen in strafzaken systematisch voor Franstalige rechters, dit omdat deze lakser zouden optreden dan Vlaamse rechters. Zo zouden zij de ‘kleine vergrijpen’ gepleegd in de Vlaamse Rand vergelijken met de zwaardere stadscriminaliteit in Brussel. Daarnaast stipte Lars Bové, journalist voor De Tijd, aan dat de rechter geen geïsoleerd geval is. Integendeel, ook andere Franstalige rechters zouden er eenzelfde opinie op nahouden.

Bonte: “Geens moet werk maken van een volwaardige rechtbank”

Volgens Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, is “door de onvolledige splitsing van het gerechtelijk apparaat van het vroegere Brussel-Halle-Vilvoorde, […] Halle-Vilvoorde nog steeds het enige gerechtelijke arrondissement in dit land dat niet over een volwaardige rechtbank beschikt. Het is hoog tijd dat Geens daar werk van maakt. Momenteel is het in Brussel aanschuiven bij de Franstalige rechtbanken. Deze genieten de voorkeur omdat ze veel trager werken en laksere vonnissen vellen’, aldus Bonte tegenover BELGA.

Hoewel oppositiepartij Vlaams Belang “het volmondig eens” is met het standpunt van de 35 Vlaams-Brabantse burgemeesters, acht de partij het onbegrijpelijk dat net Bonte dit standpunt vertolkt. Zo maakte de socialist (eveneens Kamerlid), een aparte rechtbank buiten Brussel onmogelijk. Immers, zowel Vlaams Belang als N-VA dienden tijdens de parlementaire debatten verschillende amendementen in voor een gesplitste rechtbank. Deze werden weggestemd door de onderhandelende partijen, respectievelijk door CD&V, Open Vld, sp.a en Groen.

Vlaams Belang: “Aan zichzelf te danken”

Volgens Vlaams Belang hebben “de heer Bonte en de Vlaams-Brabantse sp.a-, CD&V- en Open Vld-burgemeesters […] de schandalige behandeling van het parket en de politie van Halle-Vilvoorde door Brusselse rechters, […] uitsluitend aan hun eigen stemgedrag en dat van hun partijen in 2012 te danken”. “Het is dus nogal hypocriet om nu moord en brand te roepen”, zo betoogt de partij.

Een aparte rechtbank voor Halle-Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant is eveneens niet mogelijk. Zelfs als een meerderheid van de Franstalige Kamerleden dit zou goedkeuren, dan nog zou het probleem niet opgelost zijn. Dit omdat Franstaligen volgens de huidige taalwetgeving – ongeacht waar zij verblijven – mogen verzoeken om een behandeling van hun zaak door een Franstalige rechtbank. Hetzelfde geldt overigens voor Nederlandstaligen die in Wallonië wonen.

5 REACTIES

  1. “Wereldvreemde rechtsspraak” zo lijkt Bonte te zeggen. Los van de kern van de zaak…. waar blijft de mediahetze?? Ik herinner mij een totaal andere reactie voor precies hetzelfde maar over een totaal ander persoon. Geen respect voor de scheiding der machten, zo luidde het.

    Ditmaal laten onze POLICOR media hetzelfde door het parket zeggen. Het probleem wordt daarmee netjes ontmijnd. Denken ze.

    Waarom staat Bonte niet in alle boekskes met zijn uitspraken? Blijft dat achterwege omdat het een communautaire atoombom is, gelanceerd door Spa, en de pers anders haar belangrijkste sponsors voor hun overleven zou grieven?

  2. Ik sta volledig achter het standpunt van de burgemeesters, maar wat me echt kwaad maakt is dat Bonte hierover zoveel kabaal maakt, waar het juist zijn eigen SP.A(samen met de rest van de verraders van Vlaanderen CD&V, Ovld en groen) dit hebben bekokstooft met de zesde staatsmisvorming. Elke rechtgeaarde vlaming wist dit in 2014. Tevens hebben ze het mogelijk gemaakt dat de franstalige COCOF en het waals gewest belangenconflicten kon inroepen(tegen Vlaanderen en de federale). In praktijk betekent dit 3 belangenconflicten langs franstalige kant tegen een langs vlaamse kant. Dank U wel Mr. Bonte.

    • Een nieuwe generatie collaborateurs is opgestaan. Altijd bereid om Vlaanderen en de Vlamingen te benadelen en te ketenen met een tweederangs statuut. Gelijke burgerrechten voor Vlamingen en Franstaligen dat is de essentie van de Vlaamse strijd sinds 1830 en altijd staan er Vlaamse judassen klaar om hun gemeenschap te verraden voor een handvol euro’s. Frappant en pervert voorbeeld in de Wetstraat: Vlaamse meerderheid die een Franstalige loser (verkiezingen) tot premier van ons land kroont. Quid democratie en algemeen belang?

  3. Wie zijn die (Vlaamse) idioten die het parket van BHV gesplitst hebben zonder de rechtbanken te splitsen? Ik ben Nederlandstalig dus Vlaming en ik vind dat niet leuk. Want in de Wetstraat profileren Vlaamse politici bij de behandeling van communautaire dossiers zich als primaten (eufemisme). Maar goed ik trek mijn conclusies, heb ik ooit pech dat ik naar de rechtbank moet dan kies ik principieel voor de Franse rechtspleging.