Het Vlaams Belang stelt dat het Antwerps stadsbestuur al jaren de signalen van de partij inzake “islamitische haatpredikers” negeerde. Daarom wil de partij de oprichting van een ‘islamobservatorium’.

De lezing ‘Van de wieg naar het graf’ door Abid Tounssi – vroeger bekend als rapper Salah Edin – en Ali Houri werd georganiseerd door de Genkse organisatie ‘Al Qiblah – Het Kompas’ en werd bijgewoond door het Nederlandse programma Nieuwsuur. Op de lezing in september werd onder meer verteld dat muziek zondig is, net als ontucht, overspel, bepaalde kleding en het drinken van alcohol. De lezing lokte inmiddels veel verontwaardiging uit.

Lezingen in Den Tir

De stadsdiensten hebben in Antwerpen, net als in Genk, een gebouw ter beschikking gesteld van de streng-islamitische prediker Ali Houri. Zo heeft de man in het gemeenschapscentrum Den Tir op het Kiel, eigendom van de stad Antwerpen, een reeks lezingen gegeven over het gedrag en het handelen van de profeet Mohammed. Houri kreeg daarvoor toestemming van bevoegd schepen Fons Duchateau (N-VA).

Ook was hij als ‘spiritual keynote speaker’ te gast op de Moslimexpo in Antwerp Expo, waartegen het Vlaams Belang zich verzette. In Antwerpen werkte Houri samen met de lokale afdeling van de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM). Het zou niet VOEM zelf zijn die de lezing georganiseerd heeft, maar een vrijwilliger.

“VOEM is bekend vanwege de strijd voor het recht om altijd en overal een hoofddoek te dragen”, aldus Sam Van Rooy, woordvoerder van het Vlaams Belang in Antwerpen. “Een van de organisaties onder de VOEM koepel is de vzw ‘Vrije Keuze’, een organisatie die achter de hetze zat tegen de Antwerpse kleuterschool De Blokkendoos. Onder VOEM ressorteert ook de islamitische vrouwenbekeerlingenorganisatie Al Minara die enkele jaren terug nog in opspraak kwam in een programma van Annemie Struyf.”

Steun aan terroristen

Maandag kwam aan het licht dat Ali Houri, één van de sprekers, begin deze maand op Facebook in een videoboodschap heeft opgeroepen om geld te storten aan een terreurverdachte. Het gaat om Tarik Ibn Ali, ook bekend als Tarik Chadlioui. De Marokkaanse Belg werd begin dit jaar in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk opgepakt. Hij wordt ervan verdacht om een terreurcel op het Spaanse eiland Mallorca te leiden. Die cel zou leden voor IS gerekruteerd hebben.

Chadlioui zou ten dele verantwoordelijk zijn voor de radicalisering van de daders in Parijs. Hij had immers in een moskee in Parijs preken gehouden tegen “de ongelovigen”. De man woonde tot 2012 in Antwerpen. Nadat hij daar vertrok was hij wel nog regelmatig in de stad om daar lezingen te geven.

Afgelopen vrijdag nog preekte de Pakistaan Muhammad Ramzan Sialvi in de Noor ul Haram moskee in de Seefhoek in Antwerpen. De prediker opereert vanuit Lahore en eert de terrorist Mumtaz Qadri als een martelaar. Deze laatste vermoordde Salmaan Taseer, de seculiere gouverneur van Punjab. “Het is niet de eerste keer dat de Noor ul Haram-moskee in Antwerpen dat soort predikers uitnodigt, en dus eisten wij bijna twee jaar geleden al de sluiting van deze moskee”, aldus Van Rooy.

“De islam(isering) is dé bedreiging voor onze vrije samenleving en verdient een aparte, specifieke aanpak”, luidt het. “Vlaams Belang wil dan ook dat er dringend werk wordt gemaakt van een ‘Islamobservatorium’, bestaande uit zowel mensen van de politie, de staatsveiligheid als de regeringen en lokale besturen, met als doel de voortschrijdende islamisering, waarvan lezingen en predikingen zoals die van Ali Houri en Muhammad Ramzan Sialvi deel uitmaken, eerst en vooral te detecteren en vervolgens kordate stappen te ondernemen om hun invloed terug te dringen.”

3 REACTIES

  1. Zelfs als niet VB lid, kan ik hun voorstel enkel onderschrijven. Begrijp helemaal niet de zwakke positie van N-VA omtrent de islam. Begrijp ook helemaal niet de afwachtende houding van Mevr Homans omtrent Diyanet. Wanneer gaat ze deze erdogan organisatie eens aan banden leggen? Als Vlaanderen volstaat met nieuwe moskeeën (zie Gent, zie Hasselt)? Wil N-VA nog een Vlaanderen waar Vlamingen thuis zijn?

  2. Ik hoop dat er in dat observatorium een koran ligt; en dat iemand daar soms eens iets in leest. Daar staat bijvoorbeeld het volgende in: “Jullie die geloven! Vraagt
    niet naar dingen die jullie zullen kwellen als ze jullie bekend worden.” (5:101). Met andere andere woorden: “steek je kop in’t zand”.