In de nasleep van de rellen in Brussel ventileerden verschillende burgers en politieagenten hun ongenoegen over de aanpak van de gewelddaden. Voor Vlaams Belang toont dit aan dat het veiligheidsbeleid in Brussel “schromelijk tekort schiet”. De partij lanceert om die reden een website waar burgers een open brief kunnen ondertekenen die de bevoegde instanties oproept om werk te maken van een “eengemaakt en performant veiligheidsbeleid in Brussel”.

Na de kwalificatie van Marokko voor het WK in Rusland, werd het centrum van Brussel in een waar slagveld herschapen. Zo’n 300 amokmakers plunderden winkels, staken auto’s in brand, vernielden de voorbereidingen voor winterland en trokken geldautomaten uit de muur. Handelaars die het slachtoffer van de plunderingen werden hadden forse kritiek op het optreden van de politie. “Ik betaal belastingen, maar krijg er geen bescherming voor in de plaats”, zo stelde een handelaar.

Veel politiemensen delen de frustraties van de getroffen burgers. Zo waren er volgens de agenten een heleboel factoren die hun het werk onnodig moeilijk maakten, zoals onder andere een gebrekkige infrastructuur, een gebrek aan manschappen en de versnippering van de Brusselse politiekorpsen. Ook zouden de agenten lange tijd niet hebben mogen ingrijpen. “Op de Lemonnierlaan stelden we vast dat er werd geplunderd. Dat handelszaken werden bestolen. Voor de ogen van een peloton. Er mocht niet ingegrepen worden, omdat de situatie dan wel eens zou kunnen escaleren. En dat is zeker niet de eerste keer! Da’s toch om zot van te worden!”, zo getuigde een betrokken agent.

“Één centrale politiezone”

Voor Vlaams Belang tonen “de zware rellen van het afgelopen weekeinde in het centrum van Brussel […] nogmaals [aan] dat het veiligheidsbeleid in onze hoofdstad schromelijk tekort schiet”, zo stelt de partij. “Het is totaal onbegrijpelijk dat politieagenten niet eens mochten optreden tegen deze dolgedraaide ‘jongeren’. Een dringende evaluatie én een concreet actieplan zijn broodnodig. […] Het is tijd voor één centrale politiezone voor heel Brussel”.

De partij is er naar eigen zeggen van “overtuigd dat het niet alleen achter deze eis staat. Elke Brusselaar die het beste voor heeft met zijn of haar stad is een voorstander van een effectief veiligheidsbeleid. Ook in de rest van dit land zijn er heel wat mensen begaan met het reilen en zeilen van onze hoofdstad”.

Open brief

Om hun eisen kracht bij te zetten lanceert de Brusselse afdeling van het Vlaams Belang een open brief die de bevoegde instanties oproept om “zonder dralen en zonder uitstel” werk te maken van een “eengemaakt en performant veiligheidsbeleid in Brussel”. “Het verzekeren van de veiligheid van de burgers is en blijft de allereerste kerntaak van iedere overheid”, zo betoogt de partij.

De brief zal terechtkomen bij de minister-president van de Brussels Hoofdstedelijke Regering, (Rudi Vervoort, PS), de minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon, N-VA), de minister van Justitie (Koen Geens, CD&V) en de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeentes. Gisteren werd de brief alvast voor het eerst ondertekend door Frieda (de eigenares van een van de vernielde winkels) en haar partner Paul.

De brief valt hier te ondertekenen (http://veiligbrussel.be).

1 REACTIE

  1. “de bevoegde instanties oproept om werk te maken van een “eengemaakt en performant veiligheidsbeleid in Brussel” (texto). Die instanties zijn ofwel doof of incompetent. Hetzelfde als onderzoeksrechters die aan een dealer vragen om een eerbaar beroep te kiezen. Preken brengen geen aarde aan de dijk. De bevoegde instanties waarop het VB alludeert plegen al decennialang schuldig verzuim. Voeren een beleid dat er toe strekt misdaden gepleegd door vreemdelingen virtueel te verschonen. Die bevoegde instanties zijn na verloop van tijd net als druggebruikers verslaafd geraakt aan deviante normen en waarden. De burgemeester van Gent kan toch ook niemand overtuigen dat kraken een misdrijf is. Burgemeester Close is tevreden over het optreden van de Brusselse politie. O ja? Ze stonden oog in oog met 300 terroristen die zich schuldig maakten aan oorlogstaferelen, en ondanks het veiligheidsniveau 3, lieten ze passief de bandieten hun gang gaan. Geen normaal mens die het begrijpt. Maar ja, politici van de huidige generatie zijn blijkbaar geen normale mensen meer. Stonden ze daar als toeristen of wat? Twee Brusselse schepenen, OVLD en MR, kwamen later op de VRT nog een beetje rond de pot draaien. Maar de vraag over de verantwoordelijkheid van de criminele passiviteit van de politie werd nog eens hypocriet omzeild. Vergelijken we de modus operandi van de huidige politie tijdens rellen met de m.o., van de voormalige rijkswacht. Eens gevorderd beschikte de chief van de rijkswacht over de volle autonomie van de operaties, zonder inspraak (bemoeienissen) van de burgemeester. Burgemeesters hebben het altijd moeilijk gehad met deze efficiënte modus operandi. Het verschil: de rijkswacht ging wel over tot arrestaties van relschoppers. Nu vormen de burgemeesters, ongeacht hun politieke kleur, het belangrijkste obstakel om de politie professioneel zijn missie te laten uitvoeren. Ik herhaal mijn suggestie: Plaats de politie in de grootsteden onder het gezag van Binnenlandse Zaken en gelast een prefect aangesteld door BZ met de leiding van de stedelijke politiezone’s. Exit burgemeester exit sabotage.