De sp.a in Brussel van gewestelijk minister van Mobiliteit Pascal Smet heeft een toekomstplan op tafel gelegd voor Brussel. Men wil het Brussels Gewest zoveel mogelijk laten samenvallen met de stad. Hierbij moet zoveel mogelijk in Brussel onder één bestuur gebracht worden: Eén burgemeester, één stad, één kieslijst. Of zoals de socialisten het zelf benoemen: ‘One Brussels’. Hoe politiek haalbaar is dit echter?

Afgelopen weken werd Brussel opgeschrikt door verschillende rellen verricht door Marokkaanse jongemannen en Afrikaanse betogers. In nasleep van deze fikse onregelmatigheden komt sp.a nu met een – niet volledig – nieuw plan op de proppen. Brussel moet nu “één bestuur, één politiezone, één OCMW en één coherente visie” gaan tellen, zo BRUZZ de sp.a-visie samen. Hierbij sluit sp.a-voorzitter John Crombez zich aan.

Geen uniek idee voor Brussel

Nagenoeg alle Vlaamse partijen hebben recentelijk en minder recentelijk hun verlangen uitgedrukt om een meer eengemaakt Brussels bestuur te verkrijgen. Dit in het bijzonder omtrent de vele Brusselse politiezones (6) die voor een gebrek aan coördinatie en slagkracht vormen. Dit vraagstuk kwam ook reeds aan bod na de aanslagen van maart 2016 in Brussel en Zaventem. Eerder deze maand riep federaal fractievoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) nog op tot eengemaakte politiezone onder het bevel van de Brusselse minister-president.

Maar sp.a ziet in tegenstelling tot Open Vld echter meer baten in één – machtige – Brusselse burgemeester dan in een supergewest. Dat idee is niet bijzonder nieuw. In 2005 riep Smet nog op om het statuut van Brussel te veranderen. “Brussel is een stad, en geen gewest”, zo zei Smet meer dan 10 jaar geleden. Dit was evenwel niet naar de wens van toenmalig minister-president Charles Picqué (PS). Smet werd naar aanleiding van de uitspraak op het matje geroepen.

https://twitter.com/SVollebergh/status/930821139236114432

Levensvatbaarheid?

Maar dit idee is dus verre van dood, zo blijkt nu opnieuw. Is het idee echter wel politiek levensvatbaar? De Franstaligen, die de electorale meerderheden in Brussel vormen, zijn immers weinig te vinden voor zo’n plan. Een en ander heeft te maken met de Brusselse burgemeesters (19) – veelal van PS-, MR- of DéFi-signatuur – die hun macht niet willen afstaan. Men heeft het hierover ook wel eens in de media over ‘Brusselse baronnen’.

“De grote weerstand zit bij de 19 burgemeesters, die zo aan hun macht zien vreten”, zo vertelde burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) eerder deze maand ook aan De Morgen. De sp.a hoopt er nu echter op dat een “nieuwe generatie zal opstaa[n] bij de MR en de PS”. Deze moet meer open staan voor een oplossing die gelijkaardig is aan het sp.a-voorstel.

Intussen groeit de druk vanwege de oppositie op Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) om de eenmaking van de politiezones in Brussel federaal af te dwingen. Zo tweette Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) eerder deze maand dat Jambon in deze richting gevolg moet geven aan het rapport van de Algemene Inspectie omtrent de Brusselse rellen. Dit is echter geen sinecure gezien dat de MR deel uitmaakt van de federale regering en zelfs de premier – Charles Michel – levert. Nochtans schreef FOD Binnenlandse Zaken in juni een studie uit die moet onderzoeken hoe een eenmaking van de zones aan draagvlak kan winnen. Voorlopig blijft dit zonder gevolg.

17 REACTIES

   • Niet vergeten dat Vlaanderen schatplichtig is aan Bruxelles en dat Bruxelles een justitiële enclave bezit in Halle-Vilvoorde en nog eens een electorale enclave in zes Vlaamse gemeenten met speciaal taalstatuut. Vlamingen zijn virtueel tweederangsburgers in België en dat hebben we te danken aan CD&V, SP-A en OVLD.

   • Schatplichtig? Dat begrijp ik niet.
    De ‘enclave’ kan makkelijk opgelost worden. Meerderheid is meerderheid.
    Tweederangsburgers? Akkoord. Discriminatie van de meerderheid zelfs. Maar dat kan opgelost worden door een meerderheid.

   • Meerderheid = Vl los van de rest. Vervolgens zijn we demandeur de rien.
    En dan zal Bru ergens moeten gaan bedelen. Van mij krijgen ze niks. Misschien van de EU, als die gezichtsverlies wegens een failliete hoofdstad willen vermijden…. Als de EU kiest voor Straatsburg, dan zijn er zaakjes te doen met Brussel. Supersolden denk ik.

  • Als het aan hen ligt, komt het er nooit van (texto Kritische Geest). Idem dito met N-VA. Ballonnetjes oplaten. Commentaar geven. Maar zelf geen initiatieven nemen. Terwijl N-VA de grootste speler is in de Wetstraat en haar vice-premier, minister van BZ, Jan Jambon bevoegd is en Pascal Smets niet.

   • Een partij kan zijn programma nooit 100% uitvoeren.
    Zelfs niet als het alleen regeert. In dat geval zijn er de sociale partners, de knokploegen van de vakbonden, de internationale instellingen, begrotingswaakhonden, de Euro, de economische conjunctuur, de rente-evolutie, …

   • Je vergeet de 2/3-meerderheidswetten, belangenconflictregelingen, alarmbellen, wettelijke vertragingsmaneuvers, enz enz

 1. Brussel met de grond afbreken, de tunnels opvullen met het puin. We krijgen één grote vlakte waar dan het nieuwe euro-voetbalstadion kan op gebouwd worden. We benoemen een PS’er tot conciërge van dit stadion en de rest van de Brusselse politiek tot hulp conciërges betaald van de winst uit de catering. Zijn franstalige inwoners en hun crapuultjes verkassen we allemaal naar Wallonië en wie zich gedraagt kan/mag naar Vlaanderen komen. De politieagenten worden verdeeld over Vlaanderen ( wie wil ) en Wallonië ( wie wil ) en de Vlaamse geldkraan onherroepelijk dicht.
  Voila, probleem Brussel opgekuist in een handomdraai.

 2. Enige conclusie uit rapport vd Algemene Inspectie over rellen zaterdagnacht : Jambon moet dringend werk maken van eenmaking politiezone Brussel!(Barbara Pas). De minister van BZ is inderdaad bevoegd. Maar dhr Jambon (N-VA) heeft niet de spirit om zijn nek uit te steken. Hij is een meeloper.