Vandaag keurde de Ministerraad de wettelijke regeling rond burgerinfiltranten goed. Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maakt zijn nieuwe regeling het mogelijk om een antwoord te bieden op de beperkingen van de huidige informantenwerking. 

Bij een gerechtelijk onderzoek kan er in beperkte mate een beroep worden gedaan op informanten. Wanneer men echter een beroep doet op ‘gewone’ burgers, is dit aan heel strenge voorwaarden onderhevig. Om op deze beperkingen een antwoord te bieden kwam Geens met een voorstel rond burgerinfiltranten. Dit werd nu goedgekeurd.

Politie kan niet in alle milieus infiltreren

Volgens Geens kan de politie nu eenmaal niet in alle milieus infiltreren. “Bij pakweg de maffia of in terroristische cellen stoot je dan op limieten, bijvoorbeeld omdat politieambtenaren een bepaald dialect niet machtig zijn of omdat derden in het gesloten milieu erg gewantrouwd worden”, zo stelt de minister.  

“Om een antwoord te bieden op de beperkingen van de informantenwerking en politionele infiltranten is het nodig om deze nieuwe bijzondere opsporingsmethode ‘burgerinfiltratie’ in te voeren zodat er onder een strikte omkadering en controle verder gewerkt kan worden in een dossier van terrorisme of georganiseerde criminaliteit”, verdedigt Geens zijn voorstel.

Strenge controlemechanismen

De burgerinfiltratie is echter onderhevig aan strenge voorwaarden. Zo is deze BOM-maatregel (Bijzondere Opsporingsmethode) enkel mogelijk wanneer het federaal parket toestemming geeft en er geen andere manier is om het dossier te laten vooruitgaan. Verder moet de burgerinfiltrant meerderjarig, betrouwbaar en geloofwaardig zijn.

De burgerinfiltrant zal ook tijdens de infiltratie worden gecontroleerd. Zo zal hij enkel kunnen worden ingezet met toestemming van het openbaar ministerie en onder doorlopende controle van een rechter.

Extra bescherming voor burgerinfiltraten

Burgerinfiltranten zullen nu ook kleinere vergrijpen mogen plegen zoals chauffeur zijn voor criminelen of bijvoorbeeld een woonst voor hen huren. Doch ook hiervoor hebben zij de goedkeuring van het O.M. nodig. Immers, volgt de burgerinfiltrant niet de bevelen van het O.M., dan riskeert deze toch een straf te krijgen voor deze vergrijpen.

Verder kan een burgerinfiltrant – net zoals dat nu het geval is bij bedreigde getuigen – bescherming krijgen.