De pensioenleeftijd voor het treinpersoneel, en ook voor militairen, gaat niet omhoog volgend jaar. Treinbestuurders en -begeleiders kunnen volgend jaar nog steeds op hun 55ste op pensioen als ze 30 jaar gewerkt hebben. Militairen kunnen ook in 2018 op hun 56ste op pensioen. Dit omdat er nog geen definitieve lijst van zware beroepen is samengesteld. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) hoopt met het uitstel krediet te kopen bij de vakbonden.

Doordat een akkoord over zware beroepen uitblijft, komt er een uitstel inzake de verhoging van de pensioenleeftijden in de defensie- en NMBS-sector, zo tekent De Tijd op. De plannen om de leeftijdsvoorwaarde te verhogen naar 57 jaar in 2018 en de daaropvolgende jaren telkens met een half jaar, zitten nu in de koelkast.

Zwaar werk?

Het uitstel is een geste naar de overheidsvakbonden toe. Terwijl de gesprekken over de lijst van zware beroepen in de private sector mislukten, zijn de onderhandelingen in de openbare sector tussen bonden en de regering nog steeds aan de gang, zij het ook weinig vlot. Door dit uitstel te voorzien hopen Bacquelaine en de regering-Michel om goeie wil te creëren bij de bonden.

Wat betreft het leger heeft Bacquelaine reeds een akkoord ingeblikt. Zodra de lijst van zware beroepen er is samengesteld, kan dit akkoord in gang treden. Maar bij de spoorwegen moet de MR-minister nog onderhandelen. “Het overleg met de militaire bonden is constructief verlopen. Ik verwacht eenzelfde resultaat met de spoorbonden”, zo voorspelt Bacquelaine in De Tijd.

Er zijn wel al enkele dingen overeengekomen wat betreft het zwaar werk. Vier criteria moeten bepalen of een beroep ‘licht’ of ‘zwaar’ is. Wie aan alle vier kenmerken voldoet, moet vroeger op pensioen kunnen gaan dan anderen. Dit dan ten vroegste op 60-jarige leeftijd. Het gaat om de volgende criteria:

  • Gaat het om fysiek zwaar werk?
  • Betreft de job een lastig tijdsschema zoals ploegenarbeid?
  • Is er een verhoogd veiligheidsrisico?
  • Er is mentale/emotionele belasting?

Privileges in de overheidssector

Wat dus echter nog niet is gebeurd, is het verbinden van de bestaande functies aan bovenstaande criteria. Maar eens dat in kannen en kruiken is, is de kans bijvoorbeeld groot dat militairen – die in de meeste functies op alle vier criteria positief kenmerken – als zwaar beroep uitoefenend worden erkend. Hierdoor zullen soldaten – nog steeds – vanaf 60 jaar kunnen pensioneren. Echter, De Tijd verwacht dat men hetzelfde zal toepassen voor treinpersoneel. Het is evenwel nog maar de vraag of de vier criteria van toepassing zijn voor al het rijdend personeel bij de NMBS.

De lijst van zware beroepen samenstellen is overigens niet alleen van belang inzake de pensioenleeftijd, maar ook relevant voor de ruimere pensioenhervorming. Treinpersoneel heeft vandaag bijvoorbeeld een gunstregeling. Hierdoor weegt één loopbaanjaar bij de NMBS zwaarder dan elders. Rijdend NMBS-personeel heeft zo al na 36 dienstjaren recht op een volledig pensioen. Voor leerkrachten is deze termijn 42 jaar en 3 maanden. Werknemers in de private sector hebben echter pas na 45 werkjaren hetzelfde recht. De bedoeling is dat de jaren die na 2019 gepresteerd worden niet meer onder een gunstregime vallen, waardoor dit privilege in de overheid op termijn zal wegvallen.

2 REACTIES

  1. De ambtenaren waren, zijn en blijven de troetelkinderen van het regime. Uiteraard kan iedereen die een beetje heeft gestudeerd kiezen voor een loopbaan als ambtenaar. Maar als iedereen dat zou doen wordt dit een catastrofe voor onze economie en onze welvaart. Daarbij zijn het de vakbonden niet die dit land rechthouden. Integendeel !