In een speech aan de Hongaarse Diaspora Raad heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán (Fidesz) zwaar uitgehaald naar wat hij de “Europese elites” noemt. Volgens hem gebruiken zij massamigratie om een postchristelijke en postnationale superstaat te creëren.

“Wat een natie van lijfeigenen doet, leidt zelden tot internationale conflicten, maar dit is niet het geval met een vrije natie”, zegt Orbán. Daarmee doelt hij op de recente diplomatieke conflicten tussen de Europese Unie en de Viségradlanden, waar Hongarije deel van uitmaakt, inzake het gedwongen opnemen van migranten.

“Verenigde Staten van Europa”

“Vandaag leven we in een wereld waar we moeten beschermen wat we hebben bereikt”, aldus de Hongaarse premier. Volgens hem ligt het “hoofdgevaar” voor de Europese verwezenlijkingen in het “debat tussen globalisten en natiestaten”.

“Europa heeft beslist te beginnen met een postchristelijk en een postnationaal tijdperk. In andere woorden, het voorziet een nieuw tijdperk waarin het beleid, gebaseerd op christelijke tradities en nationaal bewustzijn, zal vervangen door iets anders”, klinkt het. “Bij gebrek aan een betere benaming noemen we dit het beleid voor een ‘Verenigde Staten van Europa'”

“De politieke krachten, die als doel hebben een Verenigde Staten van Europa te creëren, hebben doelbewust massa’s mensen van andere culturen naar Europa gebracht […]. Dat komt door hun onderliggende attitude dat, in een Verenigde Staten van Europa, natiestaten en hun christelijke hoedanigheid eerder een nadeel dan een voordeel zijn”, zegt Orbán.

Orbán: “Dit is de enige logische verklaring waarom miljoenen mensen uit andere culturen naar Europa gebracht worden. Er moet een verklaring zijn waarom dit nu gebeurt. We kunnen dit niet als een toevalligheid beschouwen.” Volgens hem is het wel degelijk mogelijk de Europese buitengrenzen effectief te beschermen, zoals zijn grenshek bewijst. Volgens Orbán wijst het feit dat dit toch niet lukt er op dat daar simpelweg geen politieke wil voor is binnen de EU.

Verkiezingen 2018

Op het einde van zijn speech lijkt de Orbán naar de opkomende Hongaarse verkiezingen van 2018 te verwijzen. Zijn partij doet het voorlopig heel goed in de peilingen. Orbán: “Zullen wij onze verwezenlijkingen beschermen en Hongarije een niet-immigrantenland laten blijven, of zullen we de handdoek in de ring gooien en de dictaten van anderen aanvaarden?”

“Zullen we als vrij land terugvallen naar onderworpen land? Zullen we aanvaarden dat anderen ons veranderen naar hun voorkeuren, […] een immigrantenland dat niet voortbouwt op haar nationale cultuur en christelijke tradities, maar in de plaats daarvan daarmee wil breken?”, zo besluit de premier.

 • Maes

  De migratiepolitiek van de EU vormt een grotere bedreiging dan wijlen de USSR.

  • Peter Van Geloven

   Meer nog ! Er is (na 1945) nog nooit een Russische raket of bom geweest die schade heeft toegebracht aan Europa. Maar de schade door immigratie is een feit en is nu al onomkeerbaar ! Ik hoor u al zeggen dat de enige reden waarom wij geen Russische bommen op ons dak kregen, de NATO is. Dat is misschien waar, maar het is alleszins zo dat Europa zich op het ogenblik van een aangekondigde Russische dreiging heeft beschermd via de NATO. Waarom hebben wij ons niet beschermd tegen migratie? En opgelet : de schade is door migratie is onomkeerbaar, maar die schade zal met zekerheid nog erger worden. Er staan miljoenen Afrikanen (en anderen) klaar om naar hier te komen. De huidige immigratiegolf is met zekerheid nog maar het begin. Zeker als we ons nu niet effectief gaan verdedigen zoals andere welvarende landen wel doen (USA, Canada, Australie, Japan, …). Wij zijn de zwakste schakel en als dusdanig een magneet voor alle armoezaaiers en bandieten van heel de wereld ! Wat moet die verdediging zijn? Om te beginnen grenzen potdicht, en geen humanitaire achterpoortjes. Geen uitzonderingen, tenzij Europese firma’s een welbepaald persoon naar hier willen halen voor zijn kennis/kunde en met een absolute beperking op het aantal personen. Ten tweede : als er humanitaire hulp nodig is of hulp aan effectieve politieke gevangenen of omv oorlogen, dan TER PLAATSE gaan helpen en beschermde corridors instellen. Desnoods manu militare. Dat kost veel minder op termijn en ondermijnt onze beschaving niet. Eventueel samen met de USA : zij zorgen voor de militaire oplossing ter plaatse (dat zijn ze gewend !) en wij voor de politieke, humanitaire. Voorwaarde aan de USA is wel dat wij hun wapens mede mogen produceren in Europa en dat zij bijdragen aan onze kosten ter plaatse… NATO2.0 en Europa29.0 🙂

   • Peter Van Geloven

    Nog 1 onheilspellende analogie : De Indiaanse stammen in Amerika waren, zoals Europa nu, onderling verdeeld en konden zich om allerlei redenen niet verdedigen tegen Europese armoezaaiers, uitschot en bandieten die hun land overspoelden in de 19de eeuw. Die immigranten hebben de indianen volledig onder de voeten gelopen, hun cultuur ten gronde gericht, hen herleid tot toeristische attracties en ze noemen zich de USA. Ze hebben nog steeds de agressie, oppervlakkig materialisme en onbeschoftheid van de immigranten van destijds (erfelijke belasting), maar ze zijn wel de machtigste mogendheid geworden. Ik zie de Europese immigranten dit niet nadoen. Met hun koran in de hand zal het hier veeleer een zootje ongeregeld worden maar onze cultuur zal verdwijnen als we ons niet verdedigen. In tegenstelling tot de indianen kunnen wij dat WEL.

 • rogier

  ik denk dat de duitse zeug wraak wil nemen omdat de sovjet-unie en oost – duitsland verdwenen zijn. ze droomt samen met nog een hoop gestoorden van een groot Europa , centralistisch bestuurd zoals de sovjet-unie , . omdat dit niet werkt met de autochtone bevolking worden er massaal mensen geimporteerd, die hier geen enkele band hebben.

 • ferre

  Met het soort mensen die Merkel hier binnen haalt kan je zeker geen superstaat stichten , ten hoogste ,n super mesthoop vol miserie en wanhoop, meer niet.

 • Dirk Julius Vandessel

  Merkel is dochter van een Poolse jodin en een Duitse dominee. Vandaar haar volksverbonden toegenegen attitude bij haar eerste bezoek aan Netanyahu. Zou ze daar met hem besproken hebben hoe zij het Coudenhove-Kalergi Plan wil concretiseren ?