De 25-jarige Hamza Louahrani bekende aan zijn familie niet in Allah te geloven, waarna hij geen contact meer heeft met hen. Zijn broer zei niets meer met hem te maken te hebben. Met zijn ouders vindt hij het moeilijk nog op een normale manier contact te hebben. “Hun geloof ziet in alles verweven, in alle kleine handelingen”, klinkt het. “Zij zouden het graag anders zien.”

Moslims die ervoor uitkomen eigelijk niet in Allah geloven en dus afvallig zijn, blijft taboe binnen de islam. Zowel in de Koran als in de Hadith staan immers teksten waarin staat dat mensen die hun geloof kwijtraken, gedood moeten worden. De 25-jarige Hamza Louahrani kwam naar buiten met het feit dat hij niet gelooft in Allah en ondervond aan de lijve hoe moeilijk dat is.

Contact met familie verbroken

“Ik heb ervoor gekozen niet meer gelovig te zijn. Dat zorgde wel voor wat gevolgen bij mijn familie”, aldus de jongeman. Op de vraag van zijn broer of hij in Allah gelooft, gaf hij eerlijk toe dat niet te doen. Zijn broer antwoordde in dat geval niets meer te maken te hebben met hem, waarna hij het contact verbrak. “Oké, uw zaak natuurlijk, niet de mijne. Maar dan hebben we met elkaar ook niet echt nog iets te maken”, antwoordde zijn broer.

Ook met zijn ouders – die heel erg traditioneel gelovig zijn – heeft hij nog weinig contact. Niet alleen omdat zij zijn keuze maar matig respecteren, ook omdat hij het naar eigen zeggen zelf heel moeilijk vindt “op een normale manier contact te hebben met hen”. “Hun geloof ziet in alles verweven, in alle kleine handelingen. Ik vind het ook moeilijk om naar hen toe te gaan omdat ik weet dat zij mijn keuze niet aanvaarden. Zij zouden het graag anders zien.”

https://twitter.com/ikbenhamza/status/920354048028573697

Op Twitter kreeg hij gemengde reacties op zijn uiting als ongelovige. Naast de vele negatieve reacties van mensen die hem zien als “een verrader”, kreeg hij ook veel reacties van mensen die in dezelfde situatie zitten als hem. Moslims die er niet voor durven uitkomen eigelijk niet gelovig te zijn, uit angst voor agressieve en gewelddadige gevolgen. “Ik vind het jammer dat mensen hun eigen keuzes niet kunnen maken omdat zij in een situatie zitten waarbij hun familie zo veel druk op hen zet”, aldus Hamza.

18 REACTIES

   • Ik zie geen verschil in de religieuze en culturele onverdraagzaamheid bij de moslims heden dage en deze van de katholieken in de jaren 1950 tot en met 1970 in VL. In die periode heb ik veel problemen gekend vanwege mijn vrijzinnige outing.

   • Zo erg als het met die moslims is zal het wel niet zijn geweest hé? Ik denk niet dat u ooit doodsbedreigingen zal gekregen hebben, of dat familieleden zullen geweigerd hebben nog met u te praten. Zelf heb ik weet van mensen die omwille van hun katholiek zijn in het rijksonderwijs werden geboycot, door zg. “vrijzinnigen”, maar die zich als puntje bij paaltje kwam manifesteerden als regelrechte, onverdraagzame atheïsten en papenvreters. In mijn familiale omgeving zijn er zowel katholieken, getuigen van Jehova als leden van het humanistisch verbond. Wel, de ergste fanatici waren en zijn nog te vinden bij die kringen. Dat ze daarbij (tot voor enige tijd ) nog de islam verdedigden neem ik hen nog steeds kwalijk. Ikzelf ben agnost. Als baby gedoopt, maar daar nooit geen hinder van gehad. Wel nooit gesolliciteerd naar een postje in de ambtenarij, ik ben 45 jaar zelfstandige geweest en ben met iedereen overeengekomen. Maar als ik problemen kreeg, zowel beroepshalve als privé was het met, jawel, moslims.

   • Beste, Bij is het ondertussen al ettelijke jaren achter de rug. Info: Dergelijke kerkuittreding zorgt ervoor dat via een bijkomende registratie in het doopregister de uittreding wordt vermeld. Een schrapping uit het doopregister is onmogelijk. De uittreding betekent het afstand nemen van het lidmaatschap van de Kerk. Dit heeft tot gevolg dat men op geen enkele wijze meer bij de Kerk is betrokken.
    De wens tot uittreding moet schriftelijk gebeuren. Hiertoe volstaat het om een brief te richten aan het bisdom. In de brief geef je enkele administratieve gegevens zoals naam, woonplaats, plaats van doop (naam parochiekerk), mee.
    De vraag tot uittreding dient te worden gericht aan het bisdom van de plaats waar men zijn/haar doopsel heeft ontvangen.

   • Identiteitsgegevens, geboortedatum, naam van parochiekerk en gemeente. Vraag tot schrapping van doopsel richten aan het bevoegde bisdom.

 1. “Zowel in de Koran als in de Hadith staan immers teksten waarin staat dat mensen die hun geloof kwijtraken, gedood moeten worden.”

  Dat lijkt meer op een maffiose kliek dan een religie. Leestip: ‘Weg uit de islam. Getuigenissen van afvalligen’, red. Ibn Warraq, Meulenhof (2008).

  “Moslims die er niet voor durven uitkomen eigelijk niet gelovig te zijn, uit angst voor agressieve en gewelddadige gevolgen.”

  Doet me denken aan de manier waarop Ayaan Hirsi Ali in haar meesterwerken ‘Mijn vrijheid’ en ‘Nomade’ het contact met haar familiale relaties beschrijft na haar keuze om haar geloof af te vallen. Tragisch.