Gisteren vond er een huiszoeking plaats in het omroepgebouw van de openbare omroep in het kader van de zaak-De Pauw. Het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen, heeft bekend gemaakt dat een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag is opgestart.

Beide partijen, zowel het parket als de VRT, hebben elk een persbericht verspreid na afloop van de huiszoeking. Het parket benadrukt dat het onderzoek werd opgestart om de waarheid te achterhalen. Het onderzoek werd dus niet opgestart na een klacht van Bart De Pauw of een andere persoon.

Huiszoeking in VRT gebouwen

“Er is de voorbije dagen een stroom aan informatie op gang gekomen van mogelijke feiten die gepleegd zouden zijn door de televisiemaker Bart De Pauw”, klinkt het in een persmededeling van het parket. “Deze informatiestroom noopt het parket om de mogelijke feiten te onderzoeken. Er werd dan ook een onderzoeksrechter gevorderd om in alle sereniteit dit onderzoek te voeren. In de kader van dit onderzoek werd de huiszoeking dd. 11 november 2017 uitgevoerd.”

“Er wordt op dit ogenblik geen uitspraak gedaan over schuld of onschuld. Dit zal het voorwerp uitmaken van het gerechtelijk onderzoek”, aldus het parket.

Tom Bauwens, advocaat van de VRT, bevestigt de feiten. “Op 11 november 2017 heeft de onderzoeksrechter bij de rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen een huiszoeking in de gebouwen van de VRT te Brussel uitgevoerd. De huiszoeking ving aan omstreeks 18.30 uur en duurde tot 22 uur. De huiszoeking verliep zonder incidenten. De VRT verleende de onderzoekers alle medewerking”, aldus de VRT.

Bij de huiszoeking werden CEO Paul Lembrechts en andere werknemers van de omroep ondervraagd. Over de inhoud wenst de VRT geen verklaringen af te leggen. “Gelet op de aard van de feiten die worden onderzocht en uit eerbied voor de persoonlijke levenssfeer van de personen die door het onderzoek worden geraakt, verkiest de VRT om thans in deze aangelegenheid geen verdere verklaringen af te leggen”, luidt het.

Zaak-De Pauw

Volgens Paul Lembrechts heeft De Pauw overheen de jaren “honderden pornografisch getinte berichten”gestuurd naar vrouwelijke collega’s. Dit zowel met zijn eigen gsm als met behulp van een anonieme simkaarten. Volgens de VRT-top betreft dit een “vorm van stalking”.

De Pauw ontkent echter zowel het stalken als het gebruik van anonieme sim-kaarten. Hij vindt zich bijzonder onfair behandeld en hekelt het gebrek aan verdediging en transparantie.

De zaak beroert de gemoederen in Vlaanderen behoorlijk. In het programma de Afspraak op Vrijdag waarschuwde Bart De Wever (N-VA) voor een “trial by media”. “Het publiek is daarbij rechter, waarbij wij onze duim naar boven of onder moeten richten. Dat is zeer ingrijpend. Komt hier een tweede kans? Dit is zeer wrang”, klinkt het.