In de Nederlandse Tweede Kamer werd gisteren een motie aangenomen die stelt dat de regering actief moet reageren op het anti-Israëlsentiment dat aanwezig is bij de Verenigde Naties. De motie werd goedgekeurd door acht partijen. Vier Nederlandse partijen stemden tegen: GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK.

De motie werd ingediend door de SGP, PVV en FvD. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden samen met hen en ook 50PLUS voor de motie.

Anti-Israëlsentiment

De motie werd gebaseerd op een anti-Israëlsentiment, dat volgens de indienende partijen sterk aanwezig is binnen de VN. Vorig jaar verklaarde de Unesco dat de beroemde Tempelberg enkel een heilige plek is voor moslims, terwijl deze voor christenen en joden ook een belangrijke betekenis heeft. Als gevolg van deze beslissing besloot Israël de samenwerking met Unesco stop te zetten. Ook de Verenigde Staten van Amerika trokken zich terug uit de organisatie. Verder speelt ook de benoeming van Saoedi-Arabië tot leider van de Mensenrechtenraad een rol.

Op basis van deze zaken willen de drie partijen die de motie indienden dat ook de Nederlandse regering een duidelijk standpunt inneemt. De motie verzoekt de Nederlandse regering “actief stelling te nemen tegen VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en, zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen”, zo staat te lezen in de motie.

12 REACTIES

  • Je historische bronnen zijn correct, uiteraard. De Tempelberg is Joods sedert de dagen van Abraham. Ze was, is, en zal altijd Joods zijn. Dat daar een horde islamitische veroveraars kort na de verwoestende plundertochten van ene Mohammed en zijn bende krapuul een moskee heeft neergepoot, wil inderdaad nog niet zeggen dat de Tempelberg islamitisch is. Dat is overigens wél de stelling van de UNESCO, die onder invloed van extreemlinks islamofiel politiekcorrect denken momenteel zo ongeveer op de lijn van Hitler zit als het over Israel en de Joden gaat.

   • In dat perspectief zijn we in Vlaanderen ook bezetters. Er is veel kans dat we afstammelingen zijn van Franken of Gothen die de oorspronkelijke bevolking (Kelten?) verdreven (geassimileerd) hebben. Of misschien zijn we nakomelingen van Spanjaarden of van Djenghis Khan? En wat met de homo sapiens en de Neanderthaler? Het heeft geen zin om historische claims te maken. Het leidt tot niets. We leven in het hier en nu. En daar moeten we het mee doen. Ik ben nogal voor inclusie. Maar dan inclusie in twee richtingen, niet het one way ticket van naïef links. Waarbij de oorspronkelijke bevolking alle inspanningen moet doen om inclusief te zijn en van allochtonen niets gevraagd wordt.

   • Die reciprociteit is met de islam een absolute onmogelijkheid, in de letterlijke zin van het woord een onbestaanbaarheid. De islam wil haar bestaan niet delen met andere overtuigingen. Ze wil heersen, en zodra dat kan, alle andere manieren van denken uitroeien. Fysiek. Dus al dat goedbedoelde en ogenschijnlijk verstandig gepraat over dialoog, inclusie, etc. leidt enkel en alleen tot telkens méér eisen van de islam. Of hoe sta jij tegenover de idee dat we in de jaren ’30 hadden moeten “inclusief” zijn, in dialoog gaan met de nazi’s en vrolijk zingend vreedzaam hadden moeten samenleven? Het is net zo illusoir om te denken dat je met het nazisme of het communisme kunt cohabiteren in één maatschappij als met de islam. De islam is een vernietiger van de democratie die haar opneemt.
    Wat betreft dat hier en nu: Israel is Joods. Punt. En er bestaat al een palestijnse staat: Jordanië.

   • Om uw inzicht betreffende de mogelijke reciprociteit tussen Israëli’s en Palestijnen te vervolmaken, is het boek “THE GENERAL’S SON – journey of an Israëli in Palestine” van Miko Peled, een echte aanrader.

  • DENK is een partij van Turkse moslims. In het islamitische woordenboek betekent “racisme”: alles wat niet in overeenstemming is met de islam. In datzelfde woordenboek betekent “verdraagzaamheid”: onderwerping aan de islam. DENK is dus inderdaad tegen racisme en voor verdraagzaamheid. In HUN betekenis van het woord wel te verstaan.

   • DENK is breder dan de Turkse gemeenschap, het is een verzameling van allochtonen die zich Nederlander noemen en die zich afzetten tegen de gemeenschap waarvan zij beweren deel van uit te maken. Alleen doen zij hun uiterste best om te bewijzen dat zij geen Nederlander zijn, maar een albafoob allegaartje dat zijn gram wil halen op een maatschappij die er alles aan doet om effectief inclusief te zijn, maar blijkbaar niet genoeg. Wel, wie zich verbeteren kan hoeft niet te blijven. Hij is vrij van zijn geluk elders te zoeken. En voor wat betreft de roergangers van DENK, Turkije lonkt.

   • Alba is Latijn voor blank, wit. Ik wou ook eens geleerd doen zie je.;-). Nu ja, DENK gaat er van uit dat racisme enkel het voorrecht is van de blanke autochtone bevolking.