Een nieuwe leidraad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) stelt dat leerlingen die thuis een andere taal spreken, die ook mogen gebruiken op school. 

Volgens cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten sprak in 2016 een op zes kinderen in Vlaanderen thuis een andere taal dan het Nederlands. In een nieuwe leidraad van het GO! staat dat directeurs positief moeten omgaan met de moedertaal van de leerlingen. Verbieden zou contraproductief zijn, zo stelt het GO!.

“Verkeerd signaal”

Leerlingen mogen hun thuistaal volgens deze leidraad dus spreken op de speelplaats, maar ook in de klas. Zo zouden leerlingen in groepjes in hun eigen taal iets mogen uitwerken. “Doordat we positiever omspringen met die talen voelen leerlingen zich beter op school en leggen ze ook makkelijker de brug naar het Nederlands“, zegt Raymonda Verdyck van het GO!

Koen Daniëls, onderwijsexpert van de N-VA, reageert kritisch: “We geven als samenleving constant het signaal dat de kennis van het Nederlands dé manier is om aan een diploma te raken. Als je leerlingen op school dan ook van alles laat doen in hun eigen taal, zeg je eigenlijk dat het weinig uitmaakt.”

“Babylon”

Volgens hem zijn de voorbeelden die het GO! aanhaalt onhaalbaar. “Als je tien verschillende nationaliteiten in je klas hebt, kan je al die talen toch niet aan bod laten komen?”, aldus Daniëls. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert vol ongeloof op de leidraad: “Arabischtaligen in groep 1, Turkstaligen in groep 2, Franstaligen in groep 3, Nederlandstaligen in groep 4 … Babylon”, schrijft hij op Twitter.

Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren aan de UGent, is wel positief over het voorstel. “Door leerlingen constant te bestraffen wanneer ze hun thuistaal gebruiken, voelen ze zich minder betrokken op school en daalt hun zelfbeeld”, aldus Van Avermaet.

Overigens zou ook het Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan een ondersteuningsdocument werken om leraren in de klas te laten omgaan met alle talen.

10 REACTIES

  1. Het begint met decadentie en nu zijn we aanbeland in het volgend stadium : de destructie van de Nederlandse taal en cultuur in Vlaanderen. Het einde van de Vlaamse gemeenschap wenkt. Vergelijk met de Afrikanen en moslims die overal in de wereld trouw blijven aan hun eeuwenoude waarden en normen.

  2. Het GO geeft niets om haar leerkrachten. Die staan nu al onder maximale druk door de opgedrongen adhd, add, dyslectische, asperger, e.d. leerlingen, nu moeten er ook nog alle talen bij. Bovendien laat het kwaadaardige leerlingen toe om in hun eigen taal tegen de leerkracht samen te spannen. Tel daarbij nog een aantal karaktergestoorde en schoolmoeë leerlingen die meespannen, en de arme leerkracht kan dat niet meer alleen aan. De uitval uit het beroep zal enorm zijn. Vlaanderen verliest een van haar grootste verworvenheden. Haar goed onderwijs.

  3. Stel voor dat we allemaal mandarijn, de meest gesproken taal ter wereld spreken. Spreek
    mij niet meer over segregatie (waar dan ook ) wanneer u ze zelf invoert. Dit gaat de integratie niet ten goede komen en de polarisatie nog verder doen toenemen. Dit gaat veel verder als ABN versus Patois spreken. ABN opnieuw invoeren en bestraffen als men het niet spreekt zoals 60 jaar geleden? Te idioot voor woorden. Arm Vlaanderen.

  4. Zojuist op HLN (niet bepaald de meest vlaamsgezinde krant) de poll bekeken : op 7713 stemmen is slechts 6% voor. GO! is reeds 60 jaar een links bolwerk. Het is dus niet verwonderlijk dat nu links politiek macht verliest, ze linkse rechters inschakelt en nu ook de scholengemeenschap/uniefs (waar ze ongeveer alle plaatsen bezet). Indien dit inderdaad word doorgevoerd(zijnde een vernietiging van de gevoerde integratie politiek, en op termijn ook de vernietiging van Vlaanderen), hoop ik dat N-VA voldoende steun vind om hun subsidies in te trekken. Ook de uitspraak van Crevits was eigenlijk niks meer dan doe maar. Wat mij betreft mag ze ophoepelen.

  5. Zat daarstraks in de trein. Coupe voor mij 3 leerkrachten uit het GO die in Brussel les gaven. OVer een paar maanden 3 leerkrachten minder in het GO !

  6. Schande. Driewerf schande. Als oudleraar in het GO voel ik erg mee met mijn huidige collega’s. Nu zijn ze wel alle pedalen kwijt. Dit werkt niet. Het experiment in Gent is grandioos mislukt. De rooien en de gelen doen er werkelijk alles aan om een bepaald soort kiesvee tegemoet te komen. Oikofobie in het kwadraat.

  7. Het rijksonderwijs is altijd een links bastion geweest, dat al van voor de oorlog het monopolie was van de socialisten, aangevuld met een kleine minderheid antiklerikale liberale logebroeders.. Diegenen die er al decennia de plak zwaaien zijn praktisch, op enkele uitzonderingen na,nog altijd actief als vast-benoemde ambtenaren en die men niet van de ene naar de andere dag kan vervangen door minder fanatieke mensen, en die voor een grote meerderheid nog zitten vastgeroest in hun – hopeloos mislukte- multiculturele obsessie. Het is aan de minister van onderwijs daar resoluut tegen in te gaan. Maar in de wetenschap dat die uit de acw/acv stal ( Paula D’Hondt & cie) komt moet men van die kant niet veel weerwerk verwachten.

  8. Wat men wel kan doen is om mensen met dezelfde maar andere moedertaal in een aparte klas te zetten. Voor die klas kan dan een Vlaamse leerkracht staan die ook de vreemde taal machtig is, zo kan gewisseld worden tussen talen wanneer leerlingen het niet begrijpen in het Vlaams. Onderwijs volgen kan moeilijk zijn als je een deel van de uitleg niet begrijpt. En dan kan men klassen maken met leerlingen die wel het Vlaams als moedertaal hebben, zo kan het niveau misschien opgekrikt worden. Diegene die blijven beweren dat migratie een verrijking is koen toch van een andere planeet. Als je in steden als Antwerpen ziet dat de helft allochtoon is kan je u afvragen wat dat migratie grapke kost.

Comments are closed.