Er zullen de komende weken meer controleacties op treinen en in stations komen. Dit zal gebeuren met ondersteuning van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weten.

Francken kondigt de maatregel aan na een aantal gevallen van agressie tegen het treinpersoneel. Veelal waren de daders allochtoon. Ook bleken de mensen vaak geen verblijfspapieren te hebben.

“Vaak mensen zonder verblijfspapieren”

“Er zijn de laatste maanden heel wat incidenten van agressie geweest, ook vaak met mensen zonder verblijfspapieren blijkbaar. We hebben daarom overleg gepleegd met de mensen van de spoorwegpolitie en er komen de komende weken heel intensieve acties op de grote lijnen”, aldus Francken.

“We zullen identiteitscontroles doen van mensen zonder verblijfsrecht om hen op te sluiten en terug te sturen naar hun thuisland”, klinkt hetFrancken wil zo het “signaal geven dat dit niet meer getolereerd wordt en dat het spoorwegpersoneel met rust moet worden gelaten.”

Walibi-trein

De Dienst Vreemdelingenzaken zal ook deelnemen aan de acties. Er zal ook binnenkort overleg komen met de spoorwegen en de bevoegde politieke actoren om eventuele verdere structurele samenwerking te onderzoeken.

Vorige week was er nog het incident op de zogenaamde ‘Walibi-trein’. Allochtone herrieschoppers trokken daar verschillende malen aan de noodrem. Eén wagon was vol met cannabisrook. Het aanwezige treinpersoneel werd beschimpt, geïntimideerd en geduwd.

2 REACTIES