De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zal een team krijgen dat sneller kan optreden bij incidenten waarbij illegalen betrokken zijn. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) doet een oproep aan de burgemeesters en politiechefs om gebruik te maken van het zogenoemde fast-team.

De bedoeling is dat de politie en DVZ nauwer kunnen samenwerken bij incidenten, zoals bij de Marokkaanse rellen van zaterdagavond. De staatssecretaris hoopt dat het team eventuele illegalen tussen de relschoppers snel kan opsporen en uitwijzen.

Incidenten met allochtonen

Francken verwijst niet uitsluitend naar de rellen in Brussel. Hij duidt daarnaast ook op een hele reeks incidenten met mensen van allochtone origine. Zoals de amokmakers op de Walibi-trein of Roma die huizen in Gent kraken“We hebben gezien dat er de laatste tijd heel wat incidenten zijn geweest met mensen van allochtone origine. Dat zijn vaak Belgen, daar gaat het hier niet over. Maar het gaat wel over mensen zonder verblijfsvergunning”, aldus Francken.

De staatssecretaris wil nu bij die gevallen zonder verblijfsvergunning korter op de bal kunnen spelen. Hij wenst dat de DVZ vrijwel meteen kan optreden met onder meer identiteitscontroles en het opsluiten van illegalen.

Flexibel ingrijpen

“We hebben een gerechtelijke sectie bij DVZ. Die zou dit kunnen doen, zowel binnen als buiten de kantooruren op een heel flexibele manier”, zegt Francken. “Als ze opgeroepen worden door de politiediensten, kunnen ze dan binnen een zeer korte tijdspanne staan op het terrein om identificatie te doen, maar ook om in te grijpen en om mensen zonder verblijfsvergunning op te sluiten in gesloten centra met de bedoeling om te repatriëren.”

“We zien vaak dat lokale politiediensten weinig of geen gebruik maken van onze diensten, of veel te laat. Het zou beter zijn als dat sneller kan”, zo beargumenteerd Francken de nood aan zo’n team. “Er komt daarom nu een fast-team, dus ook een oproep aan alle burgemeesters en korpschefs om hier gebruik van te maken.”

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/