Zweeds minister van Justitie Morgan Johansson heeft een voorstel van de centrumrechtse Moderate Party geweigerd omtrent het registreren van de etnische achtergrond van daders van seksueel geweld. Volgens Johansson wil de Moderate Party op deze manier de toename van seksueel geweld in Zweden in de schoenen van allochtonen schuiven.

Zweden wordt de laatste maanden geteisterd door een golf van seksueel geweld. De overgrote meerderheid van de groepsverkrachtingen in Zweden zou worden gepleegd door mannen met een migratieachtergrond. Volgens niet officiële cijfers -Zweden houdt immers geen statistieken bij over de achtergrond van de daders – zou zo’n 85 procent van de daders een migratieachtergrond hebben.

Schuld in schoenen allochtonen schuiven

De centrumrechtse Moderate Party in Zweden diende een voorstel in om de etnische achtergrond van de daders van seksueel geweld te registreren. Minister van Justitie Morgan Johansson heeft dat voorstel afgewezen. Volgens Johansson wil de Moderate Party de toename van seksueel geweld in Zweden op deze manier in de schoenen van allochtonen schuiven.

“De gemeenschappelijke noemer van zij die deze criminele feiten plegen, is het feit dat ze mannen zijn. Het lijkt erop dat de Moderate Party op deze manier het debat over de rol van mannen uit de weg wil gaan, en de schuld simpelweg bij immigranten wil leggen”, aldus Johansson. Seksuele misdrijven gebeuren bij alle culturen en achtergronden. Hij verwees daarbij ook de #MeToo-campagne, waarbij ook vele blanke mannen in opspraak kwamen.

Ook een eerdere aanvraag van de Zweedse Democratische Partij om informatie te verkrijgen over het verband tussen migratie en misdaad, werd afgewezen door minister Johansson. “Eerdere Zweedse cijfers en internationale studies tonen allemaal hetzelfde aan. Minderheidsgroepen zijn vaak oververtegenwoordigd in misdaadcijfers, maar wanneer gecontroleerd wordt op socio-economische factoren, verdwijnt die overrepresentatie van minderheden bijna volledig”, aldus Johansson.

No-go gebieden

In Zweden zijn er 61 gebieden die de politie definieert als kwetsbaar, zogenaamde “no-go areas”. Politie en hulpdiensten worden er vaak aangevallen. “In deze kwetsbare gebieden heersen de criminelen. Vroeger schoten ze in de benen om te intimideren, nu schieten ze in het hoofd om te doden”, aldus Linda Staaf, hoofd van de inlichtingendienst in de operationele eenheid nationale politie.

De Zweedse Moderate Party diende hierover een voorstel in om het leger in te zetten in deze ‘no-go areas’, waar migranten sterk vertegenwoordigd zijn, om er de politie bij te staan. Het voorstel werd geweigerd door minister Johansson. “Er zijn geen militaire oplossingen voor dit probleem.”

ADVERTENTIE