Regeringspartij CD&V kreeg het gisteren tijdens een debat in het Vlaams Parlement hard te verduren. Dit omdat de christendemocraten het gevangenschap van diverse Catalaanse ministers en topambtenaren niet duidelijk wouden veroordelen. Zo stelde CD&V-parlementslid Peter Van Rompuy dat “in Spanje [niemand] wordt vervolgd voor zijn politieke mening, wel voor [zijn] daden”.

Dat de christendemocraten geen al te hoge pet ophebben van de Catalaanse nationalisten werd al een aantal keer duidelijk. Zo schreef CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy eerder deze week nog dat Nationalisme […] polarisatie en verdeeldheid [veroorzaakt] in de samenleving. Hopelijk komen de Catalanen ook tot dit inzicht en stemmen zij op 21 december Puigdemont en de nationalisten weg” .

Depoortere (VB): “In wat voor een wereldvreemde wereld leven de christendemocraten?”

N-VA fractieleider Matthias Diependaele begon met te stellen dat zijn partij het niet zal aanvaarden “dat mensen worden opgesloten omwille van hun mening. Hetzelfde geldt voor volksvertegenwoordigers die daden stellen die perfect binnen het mandaat vallen dat ze van de kiezer hebben gekregen”. 

Niet iedereen binnen de Vlaamse meerderheid kon zich vinden in de woorden van Diependaele.  “Als je met een Belgische bril naar de arrestaties kijkt, kun je je daar vragen bij stellen. Maar we kunnen niet hier pleiten voor de autonomie van de rechterlijke macht en tegelijk die in Spanje plots in vraag stellen”, betoogde Van Rompuy. Toen de christendemocraat daaraan toevoegde dat “in Spanje […] trouwens niemand [wordt] vervolgd voor zijn politieke mening, [maar] wel voor [zijn] daden”, reageerden verschillende parlementsleden misnoegd.

Bij monde van CD&V-fractieleider Koen Van Den Heuvel hernieuwde de partij haar pleidooi voor een dialoog tussen Catalonië en Spanje. Zo stelde Van Den Heuvel dat het bestaan van het Vlaams Parlement aantoont dat dialoog werkt. Vlaams Belang-parlementslid Ortwin Depoortere vroeg zich echter af wat dat precies zou mogen betekenen. “In wat voor een wereldvreemde wereld leven de christendemocraten, die oproepen tot dialoog?”

Groen: “Jullie hebben bijna alle topfuncties in de EU”

Bij monde van Wouter Van Besien (Groen) pleitte de ecologisten voor een Europese oplossing. Hierbij viseerde ook hij de CD&V. “Jullie hebben met Marianne Thyssen als Europees Commissaris, en bijna alle topfuncties in de EU binnen hun politieke familie, de sleutels in handen. Gebruik die machtsnetwerken om de Europese Unie in beweging te krijgen”, stelde hij.

Zo bedrijvig als leden van het Vlaams Parlement waren, zo stil waren de leden van de Vlaamse regering. Zo liet enkel CD&V-vicepremier Hilde Crevits zich uit over het onderwerp door te stellen dat het terugroepen van de Vlaamse diplomatieke vertegenwoordigers geen goed idee is.

19 REACTIES

 1. Wouter Beke refereerde gisteren 08/11 in Terzake naar het conflict in Linkebeek om de repressie van zijn vriend Rajoy te verrechtvaardigen. Klopt niet Wouter. Ten eerste omdat Damien Thiery nooit van zijn vrijheid werd beroofd en evenmin het voorwerp uitmaakt van een strafrechterlijke vervolging. Ten tweede omdat de politieke geschillen in Linkebeek op vordering van een betrokken partij (D.T.) beslecht werden door de Raad van State en niet voor het Hoger Gerechtshof zoals in Spanje. Fundamenteel verschil met de politieke repressie die CD&V in Spanje blijft goedpraten en waar hoogwaardigheidsbekleders in de gevangenis verdwijnen. Dit is een remake van het Stalinregime in Spanje. Het antidemocratisch regime van Rajoy is een schandvlek op het blazoen van Europa. Conclusie: ik veroordeel met klem de repressie van de fascistische kliek in Madrid en hun lakeien in Europa, België en Vlaanderen.

  • idd. CD&V keurt blijkbaar goed dat volksvertegenwoordigers worden opgesloten. Zonder toestemming van het parlement nog wel. Toch wel een zeer bizarre houding voor een partij die zichzelf democratisch noemt.

   Maar …. is CD&V echt wel een democratische partij?
   De ‘CVP-staat’ was toch ook geen democratisch systeem? Hoe kon en kan dat blijven bestaan?

   Een kliklijn voor (ex-)CVP/CD&V-volksvertegenwoordigers zou dat wat zijn? Anonimiteit gegarandeerd…

  • Ook P. Dewael noemde in de kamercommissie woensdagochtend, de niet-benoeming van Thierry een ondemocratische beslissing van Mevr. Homans. We weten dus hoe CD&V en OVLD zullen stemmen in 2018/2019. Conclusie : ik hoop dat de V-partijen in 2019 niet TEGEN elkaar zullen campagne voeren. Indien we in 2019 geen absolute meederheid voor de V-partijen kunnen bekomen in het Vlaams Parlement dan kunnen we elke droom voor meer autonomie ( confederalisme of zelfstandigheid) opbergen, en kunnen we nu reeds voorspellen dat de Vlaamse regering een afspiegeling zal worden van de federale(rood+pvda+groen+cvp+pvv(?)).

 2. Knap staaltje van manipulatie gisteren door Villa Politica. Waarom werd in de namiddag de kamercommissie herhaald ipv de zitting van het Vlaams parlement? Omdat de kamercommissie meer anti N-VA was? Voor een zender betaald met Vlaams belastinggeld liggen de prioriteiten dan wel echt verkeerd. Maar dit GroenLinks promotie kanaal zal het waarschijnlijk nooit afleren. Schandelijk

 3. Separatisme is een toegelaten politieke mening. Dixit het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De arresten worden aangehaald in het boek Sleutels tot ontgrendeling van de V-Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters (p. 169 ev.). Het hof oordeelt (in het Arrest Refah Partisi) dat staatskundige verandering nastreven als politiek project toegelaten is. Er zijn twee voorwaarden: ten eerste moet men democratische middelen gebruiken, dus geen geweld, ten tweede moet het maatschappijmodel dat men nastreeft democratisch zijn. Beide voorwaarden zijn in Catalonië vervuld. (Bron: Doorbraak.be – Pieter Bauwens). Vermits beide voorwaarden vervuld zijn steunt de rechtsvervolging van het Spaanse Court Suprême minstens op rechtsmisbruik en vertelt Peter Van Rompuy (CD&V) hier falangistische propaganda.

 4. Vroeger heette de CVP de Christelijke Volks Partij. Heden is er niets meer Christelijks aan, zoals ze de islam favoriseren, en is er niets meer volks aan, zoals het Vlaamse volk al lang heeft ondervonden. Het enige dat nog overschiet is ; Partij, met de P van postjes. Zowel mijn ouders als grootouders, en ikzelf tot veertig jaar geleden stemden voor die partij. Hoe zou het komen dat niemand nog uit mijn gezin, noch mijn kinderen, en ik ben ervan overtuigd straks noch mijn kleinkinderen nog voor die bende schijnheiligen zal stemmen. Beke, Peeters & Co, waarom denken jullie ?