Regeringspartij CD&V kreeg het gisteren tijdens een debat in het Vlaams Parlement hard te verduren. Dit omdat de christendemocraten het gevangenschap van diverse Catalaanse ministers en topambtenaren niet duidelijk wouden veroordelen. Zo stelde CD&V-parlementslid Peter Van Rompuy dat “in Spanje [niemand] wordt vervolgd voor zijn politieke mening, wel voor [zijn] daden”.

Dat de christendemocraten geen al te hoge pet ophebben van de Catalaanse nationalisten werd al een aantal keer duidelijk. Zo schreef CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy eerder deze week nog dat Nationalisme […] polarisatie en verdeeldheid [veroorzaakt] in de samenleving. Hopelijk komen de Catalanen ook tot dit inzicht en stemmen zij op 21 december Puigdemont en de nationalisten weg” .

Depoortere (VB): “In wat voor een wereldvreemde wereld leven de christendemocraten?”

N-VA fractieleider Matthias Diependaele begon met te stellen dat zijn partij het niet zal aanvaarden “dat mensen worden opgesloten omwille van hun mening. Hetzelfde geldt voor volksvertegenwoordigers die daden stellen die perfect binnen het mandaat vallen dat ze van de kiezer hebben gekregen”. 

Niet iedereen binnen de Vlaamse meerderheid kon zich vinden in de woorden van Diependaele.  “Als je met een Belgische bril naar de arrestaties kijkt, kun je je daar vragen bij stellen. Maar we kunnen niet hier pleiten voor de autonomie van de rechterlijke macht en tegelijk die in Spanje plots in vraag stellen”, betoogde Van Rompuy. Toen de christendemocraat daaraan toevoegde dat “in Spanje […] trouwens niemand [wordt] vervolgd voor zijn politieke mening, [maar] wel voor [zijn] daden”, reageerden verschillende parlementsleden misnoegd.

Bij monde van CD&V-fractieleider Koen Van Den Heuvel hernieuwde de partij haar pleidooi voor een dialoog tussen Catalonië en Spanje. Zo stelde Van Den Heuvel dat het bestaan van het Vlaams Parlement aantoont dat dialoog werkt. Vlaams Belang-parlementslid Ortwin Depoortere vroeg zich echter af wat dat precies zou mogen betekenen. “In wat voor een wereldvreemde wereld leven de christendemocraten, die oproepen tot dialoog?”

Groen: “Jullie hebben bijna alle topfuncties in de EU”

Bij monde van Wouter Van Besien (Groen) pleitte de ecologisten voor een Europese oplossing. Hierbij viseerde ook hij de CD&V. “Jullie hebben met Marianne Thyssen als Europees Commissaris, en bijna alle topfuncties in de EU binnen hun politieke familie, de sleutels in handen. Gebruik die machtsnetwerken om de Europese Unie in beweging te krijgen”, stelde hij.

Zo bedrijvig als leden van het Vlaams Parlement waren, zo stil waren de leden van de Vlaamse regering. Zo liet enkel CD&V-vicepremier Hilde Crevits zich uit over het onderwerp door te stellen dat het terugroepen van de Vlaamse diplomatieke vertegenwoordigers geen goed idee is.