De rellen in Brussel en het vernietigende rapport over de werking van de Brusselse politie heeft de eenmaking van de Brusselse politiezones opnieuw op de politieke kaart geplaatst. Hoewel men binnen de regering heeft afgesproken om het dossier niet op tafel te brengen, doen enkele Vlaamse excellenties dit toch

Zowel minister van Justitie Koen Geens (CD&V) als vicepremier voor Open Vld Alexander De Croo sloten zich aan bij de felle kritiek van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Zo is er volgens Geensgeen stad waar meer geïnvesteerd wordt in de politie. Maar er moet professioneel gewerkt worden”. Volgens De Croo is er daarentegen “op gebied van commando [iets] overduidelijk [misgegaan]”. Beide regeringsleden pleiten daarom opnieuw voor een eengemaakte politiezone in Brussel.

Vlamingen versus Franstaligen?

Of deze er ook komt is echter nog maar de vraag. Zo stelt de woordvoerder van Jambon dat het “geen geheim [is] dat alle Vlaamse partijen daarvoor te vinden zijn op lange termijn”. Doch “in deze legislatuur komt een eenmaking in principe niet ter sprake”. Dit staat eveneens zo in het regeerakkoord.

De positie van Geens en De Croo kan dus als uitzonderlijk worden beschouwd. Ook op het kabinet van premier Charles Michel (MR) komt men uit de lucht gevallen. “Tijdens de ministerraad na de rellen is er nochtans niet over een eenmaking gesproken en in het rapport staat geen aanbeveling” zo stelt men tegenover De Morgen.

Naar verluidt wil de premier echter niet dat zijn ministers de eengemaakte politiezone ter sprake brengen. De Croo en Geens lijken zich daar niets van aan te trekken. Ook Vanhengel vraagt vanuit de Brusselse regering om een eengemaakte politiezone. “Wij zijn daar al lang voorstander van. De federale regering kan dat opleggen als ze dat wil. De wetgeving laat dat toe”, zo stelt de liberaal.

Bonte: “Grote weerstand van burgemeesters”

Waar de Vlamingen unisono voor een eengemaakte politiezone pleiten, zien de Brusselse burgemeesters dat niet zitten. “De grote weerstand zit bij de 19 burgemeesters, die zo aan hun macht zien vreten”, zo vertelt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) aan De Morgen.

De weerstand van de Brusselse burgemeesters vertaalt zich in een patstelling in het parlement. Hoewel Bonte na de aanslagen in Parijs een wetsvoorstel indiende om de Brusselse politiezones te fuseren, geeft hij aan dat hij niet op de medewerking van de N-VA kan rekenen. Ook Kamerlid voor Open Vld, Carina Van Cauter, geeft aan dat de animo voor de fusie voor de rellen eerder op een laag pitje stond. “Maar ik denk dat de rellen nu voor iedereen duidelijk gemaakt hebben dat de eenheid van commando er moet komen”, zo stelt zij.

2 REACTIES

  1. Laat de korpsoverste van Brussel door wiens foute inschatting criminelen 1 uur lang burgers en politie konden belagen, een stap opzij zetten. Zoek de link met de 23 gekwetste politiemannen in de vuurlinie, die geen versterking kregen van de reserve uit zone Noord en Zuid die ter plaatse was en niet werd ingezet door meneer de Brusselse politiechef. 23 politieambenaren geblesseerd waarvan een ernstig en dan de arrogantie hebben om te verklaren dat de ordehandhaving geslaagd was, tart iedere verbeelding (sic). Geef de verantwoordelijken hun C4. Stuur ze naar de Ardennen in een boerengat waar ze geen onheil kunnen aanrichten.

  2. “Vijf minuten politieke moed volstaan.” Sinds Yves Leterme (CD&V) met die woorden de aarzeling van de andere Vlaamse partijen aanklaagde bij de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, zijn ze een staande uitdrukking geworden. Nu duikt opnieuw een Brusselse twistappel op, met hetzelfde ontploffingsgevaar. Ditmaal moet er niet gesplitst, maar juist samengevoegd worden: de zes hoofdstedelijke politiezones. Opnieuw volstaan vijf minuten politieke moed. Minder zelfs, want een eenvoudig Koninklijk Besluit van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) klaart de klus. Er gebeurt niets. In de Kamer dan? Daar worden wetsvoorstellen over de politiezones over en weer gegooid tussen commissies, om toch maar een stemming te kunnen uitstellen. Met dank aan Bart Eeckhout (DM).