Onder impuls van Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestart met een grootschalige campagne tegen racisme. “We moeten samen zeggen: racisme en vooroordelen, dat willen we niet meer in deze stad”, zo laat Debaets BRUZZ optekenen. Op affiches overal in Brussel zullen ironiserende boodschappen gebracht worden zoals “Alle racisten pakken onze job af”. Op sociale media zullen ook filmpjes met komieken gepromoot worden.

Het Brusselse geweest wil naar eigen zeggen de inwoners van Brussel een spiegel voor te houden. Stereotypen over bepaalde groepen mensen moeten worden omgedraaid. Het Gewest wil dit doen met omgekeerde boutades zoals “Alle racisten pakken onze job af” of “Racisten zitten allemaal aan den dop”.

Grootschalig campagne en kliklijn

“Racisme moet je niet alleen bestrijden met repressie en preventie. Ook met humor”, zo laat Debaets weten via een persmededeling. ““We willen met deze campagne een spiegel voor houden aan iedereen die zich aan racistische of xenofobe denkbeelden waagt. Elk mens is anders. Het heeft geen zin om in stigmatiserende stereotypes of veralgemeningen te denken”.

De campagne wordt grootschalig aangepakt. Affiches zullen niet alleen verspreid worden in het straatbeeld, maar ook te bemerken zijn in de bus, op de tram en metro. Ook digitaal wordt er flink wat geld tegenaan gesmeten. De stand-up-comedians Erhan Demirci en Kody zijn ingehuurd om moraliserende boodschappen in te spreken die inspelen op schuldgevoelens. Erbovenop is een volledige website op poten gezet. Op www.reageer-op-racisme.brussels kunnen inwoners hun ervaringen inzake racisme delen en wordt direct ook een kliklijn aangeboden waardoor het antiracismecentrum UNIA gerechtelijke stappen kan ondernemen.

Dominiek Lootens-Stael, Brussels parlementslid voor het Vlaams Belang, is niet te spreken over het initiatief. De Vlaams Belang’er roept in een persmededeling “alle Brusselse Vlamingen en alle Nederlandstalige bezoekers van de hoofdstad op om massaal hun ervaringen met het Brusselse taalracisme door te sturen naar UNIA. Nederlandsonkundige loketbediende bij de MIVB? Klacht indienen! Niet in het Nederlands geholpen in een Iris-ziekenhuis? Klacht bij UNIA indienen”, zo klinkt het verontwaardigd. Volgens Vlaams Belang Brussel is de Brusselse overheidscampagne, zo snel na de Marokkaanse rellen in centrum van Brussel vorige week en de fikse overlast door allochtone jongemannen op de ‘Walibi-trein’ begin deze maand, “wereldvreemd”.

Wiens racisme?

De campagne beweert ook haar pijlen te richten naast het ‘klassieke’ racisme. “Racisme is van alle tijden en gebeurt in alle richtingen”, zo stelt Debaets nog in het persbericht. “Het kan een blanke Belg tegenover Maghrebijnse Brusselaars zijn, of een Maghrebijnse Brusselaar tegenover zwarte Brusselaars, of een zwarte Brusselaar tegenover mensen van Aziatische origine”.

Dat racisme in de omgekeerde richting – het racisme vanwege allochtonen jegens autochtonen of zelfs vanwege allochtonen onderling – tevens een probleem is, bleek nog maar eens na de recente rellen in Brussel. Verscheidene jongeren van Marokkaanse afkomst reageerden woest op sociale media nadat één van de agenten betrokken in Brussel een Marokkaan bleek te zijn. “Vieze landverrader”, klonk het onder andere.

12 REACTIES

  1. Ik heb jaren lang verdedigd dat Vlaanderen, Brussel niet mocht loslaten. Mijn standpunt vandaag is het tegenovergestelde. Vlaanderen moet zijn instellingen uit Brussel terugtrekken. Het enige wat van Vlaanderen aanvaard word is ons geld. Stop met die nonsens.

    • Ik ga dezelfde richting uit. Jarenlang verdedigde ik het behoud van de Vlaamse invloed binnen Brussel. Vandaag denk ik daar anders over. Er schiet niets meer over om te behouden. Het is een tikkende tijdbom.

  2. ik heb steeds gepleit om Brussel te laten vallen, die 2 Vlamingen die er nog wonen mogen naar Vlaanderen verhuizen. en laat het ,, hellhole,, dan maar verder wegrotten.

    • Vlaamse verkozenen in Brussel zijn alleen bezig met hun carrière en collaboreren met de plaatselijke francofone baronnen. De particratie in VL van zijn kant pompt Vlaams belastinggeld uit Vlaanderen in de bodemloze Brusselse putten van een anti-Vlaamse Brusselse baronnen. Pure schizofrenie. Meerwaarde voor Vlaanderen nada. Het kernidee van wijlen de Volksunie steunde trouwens op decentralisatie van onze instellingen. De Walen hebben trouwens terecht hun instellingen in Wallonië gevestigd. Onze Vlaamse cupide en schizofrene politici verkozen uiteindelijk om met politieke en financiële steun van Bruxelles een derde Gewest te maken. Heden dage beschikt een Brusselse burgemeester over meer macht dan een Vlaams federale minister. Welkom in het land van de politieke kiekens.

  3. Ik persoonlijk voel me door deze campagne totaal niet aangesproken (al betreur ik uiteraard wel de zoveelste verspilling van mijn belastinggeld). Ik ben islamscepticus, geen racist. Twee totaal verschillende dingen.

  4. voor mij is het al ongeveer 10 jaar dat ik Brussel niet meer wil, dat Europa maar voor dat geld verspillende gedrocht opdraait, wat is Brussel werkelijk? Een europese en een moslim enclave… dat die dat gedrocht dan ook maar financieren..

  5. Het zijn bijna uitsluitend politiekers die Brussel bij Vlaanderen willen houden. Voor de meeste gewone, en nuchter denkende mensen mag Brussel, met zijn hooghartige francofonen en zijn criminele moslims zijn plan trekken, zonder ons en ons geld. Want dat is het enige dat Brussel van ons interesseert. Moest men hierover een referendum houden, er zouden er nogal wat zure smoelen trekken daar in dat verloederende hellegat.

Comments are closed.