Gisteren debatteerde CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert met sp.a-voorzitter John Crombez in ‘Terzake‘. Hoewel Bogaert van mening is dat de regering “heel goede dingen doet”, doet ze volgens hem niet genoeg om de toekomst voor te bereiden”. Crombez daarentegen vroeg zich af of de meerderheidspartijen de begroting niet bewust laten ontsporen om daarna ‘verplicht’ in de sociale zekerheid te kunnen besparen.

Gisteren kreeg de begroting van de regering-Michel (wederom) een onvoldoende. Als gevolg daarvan voegt België zich voor de tweede maal op rij bij Italië, Frank­rijk, Span­je en Por­tu­gal. Regeringsleider premier Charles Michel (MR) stelde dat “we […] een duidelijke keuze [hebben] gemaakt: we kiezen voor de relance, we kiezen voor de jobcreatie, we kiezen zeker niet voor een verhoging  van de belastingen. Dat zou gemakkelijk zijn om een evenwicht te bereiken, maar dat is niet onze keuze.”

Bogaert: “Zuid-Europese mentaliteit”

Bogaert echter is van mening dat men nu actie moet ondernemen. “Er zijn inspanningen gebeurd, maar niet genoeg om de toekomst voor te bereiden”, stelde hij in ‘Terzake’. “Ik heb de indruk dat via Brussel en Wallonië de Zuid-Europese mentaliteit is ingeslopen in de federale regering”. De christendemocraat roept de Vlaamse partijen op om te zeggen dat het zo niet langer kan. Vlaanderen wil volgens Bogaert een begrotingsbeleid naar Duits en Nederlands model.

De regering afvallen doet hij echter niet. “Ik steun de federale regering. Ik vind dat ze heel goede dingen doet, maar op dit punt kan je niets anders zeggen dan dat ze de rol wat lost en dat daar werk is om dat te verbeteren”, aldus de christendemocraat.

Crombez: “Reacties van minister van Financiën zijn verbijsterend”

Crombez daarentegen schrok van de reacties van de minister van Financiën (Johan Van Overtveldt – N-VA), de premier (Charles Michel – MR) en de minister van Begroting (Sophie Wilmès – MR). “Zij zeggen dat we op schema zitten en dat alles in orde is.” 

Dit maakt Crombez echter achterdochtig. Zo vraagt hij zich af of de regering de begroting niet bewust laat ontsporen om op die manier ‘verplicht’ in de sociale zekerheid te kunnen ingrijpen.

Bogaert daarentegen wil niemand met de vinger wijzen. “Het is een collectieve verantwoordelijkheid”, stelt hij. “Iedereen moet eraan meewerken.” Gevraagd wat de regering dan precies moet doen, stelde hij dat dit “altijd een mix” is. Nu zijn kaarten op tafel leggen – waar CD&V bijvoorbeeld zou willen besparen of net meer belasten – is volgens hem onverstandig. Niettemin, één zaak blijft voor hem duidelijk: “dat gat moet dicht. Het kán nog.”  

5 REACTIES

  1. Het gat dichtrijden kan volgens mij niet meer en zolang Belgie bestaat, zal het ook nooit lukken. Dat is niet de schuld van de N-VA. Ook niet als die in de federale regering zit. Maar inderdaad Mr. Crombez, de sociale zekerheid vergt veel te veel geld. Het gaat ook niet langer over sociale zekerheid, maar over een (vooral door socialisten) geinstitutionaliseerd profiteersysteem dat voor 90% wordt misbruikt en de 10% die het echt nodig hebben, zijn er de dupe van. Over die 90% wil ik nog discussieren. En als niemand het grove mes durft te zetten in de sociale zekerheid, dan zal die sociale zekerheid eerder vroeg dan laat ontploffen. Die 90% zal een traantje laten, maar niet meer dan dat. Die 10% zal helaas ECHT arm zijn. En mijn part ontploft Belgie dan mee. Doelstelling bereikt. En dan snel Vlaamse hulp bieden aan die 10%, maar ditmaal zonder socialisten. Het socialistisch/communistisch model werkt niet. De wereldgeschiedenis heeft dat overduidelijk aangetoond Mr. Crombez.

    • Het is niet alleen de sociale zekerheid, die moet worden geherstructureerd, maar ook, en nog meer de overheidsdiensten, waarvan sommige, vooral in Wallonië ofwel nutteloos zijn, b.v. Unia, of overbevolkt, zoals onze ministrieele cabinetten. Voeg daarbij de talloze, veelal overbodige subsidies aan allerlei clubjes, vzw-tjes, vakbonden die zonder rechtspersoon te zijn zelfs niet moeten aantonen wat ze met hun geld doen en andere toestanden, zoals het miljarden verslindende stakingsvehikel dat NMBS heet, en je weet het wel