De Griekse minister van Migratie Ioannis Mouzalas heeft woensdag erkend dat het steeds moeilijker wordt om het migratieprobleem in Griekenland onder controle te krijgen.

Het aantal mensen, dat sinds augustus vanuit Turkije is aangekomen op de Griekse eilanden, is 200 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Stijging van 200 procent

In juli kwamen er gemiddeld 87 mensen per dag op de Griekse eilanden aan, augustus schoot dat aandeel omhoog tot gemiddeld 156 per dag. Het dagelijkse gemiddelde steef verder tijdens september en oktober, tot maar liefst 214 per dag. In de maand oktober arriveerden er maar liefst 4.000 migranten op de Griekse eilanden.

Mouzalas omschrijft de situatie in de overbevolkte kampen op Lesbos en Chios als respectievelijk “erg slecht” en “slecht”. Desalniettemin zegt Mouzalas dat hij de deal tussen de Europese Unie en Turkije om de migratiestroom in te dijken als een goede maatregel beschouwt. Hij noemde de deal daarbij “bepalend voor de toekomst van Griekenland”.

Ingewikkelde Griekse asielprocedure

Hij wees er wel op dat er, wat hem betreft, heel wat meer mensen teruggestuurd zouden moeten worden. “We zouden graag meer terugkeerders zien, want dat zou de orde heel wat herstellen”, aldus Mouzalas.

Sinds het sluiten van de EU-Turkijedeal zijn er nog maar 1.360 mensen teruggestuurd. Volgens Mouzalas ligt dat lage aantal vooral aan de manier waarop in Griekenland asielaanvragen behandeld worden. “Wij zijn het enige land dat op vier niveau’s asielaanvragen onderzoekt”, zegt Mouzalas. Hij erkende ook dat veel uitgewezen asielzoekers uiteindelijk nog een poging wagen om illegaal het land binnen te komen.

Verder kondigde de minister aan dat de Griekse regering van plan is om nieuwe opvangcentra op de eilanden te bouwen, indien de migratiestroom aanhoudt zoals nu. Hij voegde daaraan toe dat dat, indien nodig, zou gebeuren zonder de toezegging van de lokale autoriteiten op de eilanden.

3 REACTIES

  1. Europa, het continent waar we door scha en schande vredevol met elkaar hebben leren omgaan. Heel aantrekkelijk voor mensen die uit regio’s komen die nog altijd met hun scha en schande bezig zijn. We zijn niet bereid, aan hen, onze scha en schande uit te leggen, waarmee we een veilige samenleving gevormd hebben. We zijn nog minder bereid onze nieuwkomers uit te leggen dat ze beter hun scha en schande achter zich laten en aansluiting moeten vinden bij onze maatschappij. Integendeel we breken onszelf af, terwijl we zoveel te bieden hebben. Leve de multicultuur die respect betoont voor culturen die haaks staan op onze verworvenheden. Links pleegt verraad aan zichzelf. Ik heb geen probleem met mensen die hier hun geluk komen beproeven. Maar zij moeten hier kunnen aarden en een toekomst kunnen uitbouwen. De opendeurers weten niet waarmee ze bezig zijn.

  2. Die mensen worden tweemaal bedrogen, eerstens door de mensensmokkelaars die ze een verkeerd beeld voorspiegelen van Europa, en tweedens door de “Gutmenshen” die deze mensen in een Europa willen houden. Een Europa die deze mensen niet de toekomst kan bieden die ze willen. Hebben de “Gutmenschen” en de mensensmokkelaars dan geen geweten? Gutmenschen en mensensmokkelaars een front in bedrog.