Vlaams minister voor Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) zal 5,5 miljoen euro extra vrijmaken voor het in zwaar weer verkerende Agentschap Inburgering & Integratie. Groen vraagt om een audit van het agentschap.

An Moerenhout (Groen) stelde daarover een parlementaire vraag. “Ik wil erop wijzen dat het agentschap – en dit in tegenstelling tot andere entiteiten bij de Vlaamse overheid die moesten besparen – de voorbije jaren bijkomende middelen heeft gekregen”, antwoordde Homans.

5,5 miljoen euro extra

De basistoelage werd de afgelopen jaren onder Homans verhoogd. Ook nu zal Homans opnieuw 5,5 miljoen euro extra vrijmaken. De toelage zal daardoor stijgen van 35,2 miljoen euro in 2015 tot 45,6 miljoen euro in 2018.

Bij het Vlaams Agentschap Inburgering en Integratie is het al een tijdje onrustig. Begin augustus nog, maakte het agentschap bekend dat 123 van de 700 werknemers op termijn zouden moeten vertrekken. Dit – althans volgens het agentschap – omdat de vluchtelingenstroom is stilgevallen. Bijgevolg is er dan ook minder personeel vereist.

Uit een interne mail blijkt dat er ook andere oorzaken zijn. Onder meer “extra opdrachten […] waar geen financiering tegenover staat”en “postfusiekosten” worden hierin genoemd. Volgens de interne mail zou de overheidsinstantie “eind 2017 afstevenen op een tekort van enkele miljoenen euro’s. En als we niet zouden ingrijpen loopt dit tekort op tot 12 miljoen euro in 2019”, stond er te lezen.

Toen het agentschap in 2014 ontstond uit een fusie van twintig lokale vzw’s voorspelden prognoses nog efficiëntiewinsten en “een positief resultaat voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016”. Nu blijkt echter dat de organisatie al enkele jaren verlies maakt.

Externe audit

“Dat is een scenario waar Groen al jaren voor waarschuwt. De financiële kosten en de operationele uitdaging zijn in 2014 sterk onderschat”, klinkt het bij monde van An Moerenhout. Haar partij herhaalt de vraag om een externe audit.

Van een externe audit wil minister Homans niet weten. “Aan het agentschap is nu de opdracht gegeven om opnieuw financieel gezond te worden. Dat zullen ze ook doen en daarvoor schakelen ze zelf de nodige externe expertise in”, zegt Homans.

3 REACTIES