Uit het nieuwe rapport van de VRIND (Vlaamse Regionale Indicatoren) blijkt dat de politieke betrokkenheid van de Vlaming zeer laag is. Volgens socioloog Mark Elchardus (VUB) komt dit doordat “in de politieke winkel [niet] ligt […] wat de mensen willen kopen”. In het programma ‘De wereld vandaag‘, stelt hij dat dit “een gevaar voor de democratie [is]”.

Het nieuwe rapport is alles behalve hoopgevend met betrekking tot de politieke betrokkenheid van de Vlaming. Zo denkt ongeveer de helft van de Vlamingen dat stemmen geen zin heeft omdat politici toch geen rekening houden met de wil van de kiezer. Deze cijfers gaan gepaard met een gebrek aan politieke interesse. Zo gaf ruim veertig procent van de Vlamingen aan dat zij helemaal niet geïnteresseerd zijn in politiek.

Gevoel van onmacht is gevaarlijk

Niets nieuws onder zon echter stelt Elchardus. “Dat gebrek aan politieke interesse, politieke onmacht wordt het genoemd in de VRIND, zit al op dat niveau sinds ongeveer 20 jaar”. Ons daar echter bij neerleggen is volgens de socioloog echter geen goed idee. “Een heel lage betrokkenheid is altijd een gevaar voor de democratie”, zo stelt hij in ‘De wereld vandaag’.

Zelf wijt hij deze belabberde cijfers aan het verdwijnen van de verzuiling. Volgens hem was dat “een periode waar de mensen politiek waren ingekapseld en […] zo het gevoel [hadden] dat ze iets konden gaan doen.”

Grijpen partijen naast de Vlaamse grondstroom?

Naast het verdwijnen van de verzuiling vallen er volgens Elchardus nog twee andere oorzaken aan te wijzen: het gebrek aan politieke keuze en het voortschrijdende individualisme. Zo is immigratie voor het merendeel van de Vlamingen één van de belangrijkste maatschappelijke problemen. Doch volgens de socioloog is dat een thema dat “niet zo sterk door alle partijen wordt besproken”.

“In andere studies zien we dat een grote groep van de Vlamingen liefst een beleid zou zien dat sociaal-economisch links is en aan de andere kant sterk gemeenschapsafbakenend is. Maar die combinatie wordt niet aangeboden: de partijen die pleiten voor gemeenschapsafbakening zijn sociaal-economisch rechts en de sociaal-economisch linkse partijen nemen eerder een soort opengrenzen-standpunt in. Dus heeft een groot deel van de kiezers de indruk ‘Wat ik wil kopen, ligt niet in de politieke winkel'”, betoogt Elchardus in ‘De wereld vandaag’.

Een andere ontwikkeling die de socioloog als oorzaak aanhaalt is het voortschrijdende individualisme. “Het idee van mensen dat we het zelf maar moeten doen. Het besef dat een goed leven ook afhankelijk is van collectief gecreëerde voorwaarden is in grote mate verloren gegaan. Dat betekent dat mensen het gevoel hebben ‘waarvoor dient de politiek dan?'”, aldus Elchardus.