De plenaire kamer heeft donderdagavond het eindverslag goedgekeurd van de commissie aanslagen. De acht fracties die mee in de onderzoekscommissie zetelden keurden het rapport allemaal goed. Vlaams Belang en Vuye & Wouters hebben daarentegen ernstige bedenkingen bij het rapport.

N-VA, PS, MR, CD&V, Open Vld, Ecolo-Groen, cdH en sp.a stemden allemaal voor. Ook DéFI en de PP stemden voor, al namen zij niet aan de commissie deel. PVDA onthield zich. Vlaams Belang en Vuye & Wouters stemden tegen.

939 bladzijden

Volgens de verschillende fracties is het rapport geen eindpunt. Het zijn slechts aanbevelingen die bedoeld zijn in de praktijk omgezet te worden. Uiteindelijk werd het een rapport van 939 bladzijden, waarover de commissieleden het unaniem eens werden.

Commissievoorzitter Patrick Dewael (Open Vld):“Omdat we niet alleen met de vinger wijzen, maar ook leren uit de aanslagen. Een absolute veiligheid kunnen we nooit garanderen. Maar we moeten binnen het kader van onze rechtsstaat al het mogelijke doen om aanslagen te vermijden. Het is mijn hoop dat de onderzoekscommissie is tegemoet gekomen aan het leed van de slachtoffers. Zij zullen voor het leven getekend blijven, zij verdienen al onze steun.”

In het rapport werd ook aandacht besteed aan de veiligheidsarchitectuur. “De diensten hebben allemaal afzonderlijk hard gewerkt. Dag en nacht, tot op het randje van het menselijke. Maar iedereen deed dat nog te veel op zijn eigen eiland, waardoor hier en daar kansen werden gemist”, aldus Dewael.

Praktijktests discriminatie en moskeeën erkennen

Een ander belangrijk element in het rapport is de strijd tegen radicalisering. Daarbij moet er volgens Dewael belang gehecht worden aan “te verbinden in plaats van te verdelen”. Volgens Filip Dewinter (Vlaams Belang) gaat men daarmee voorbij aan de werkelijke oorzaken van de aanslagen. “Dit rapport negeert de oorzaken van het IS-terrorisme: de islam als ideologische onderbouw en de massa-immigratie als praktische hefboom”, aldus De Winter. “Dit rapport gaat ervan uit dat het allemaal wel goed komst als we de islam maar voldoende pamperen, institutionaliseren en liberaliseren” 

Dewinter lijst daarbij een reeks aanbevelingen van het rapport op: “Daartoe moet volgens het rapport ‘een duurzame en op vertrouwen berustende band worden opgebouwd met alle moslims in België’, ‘als prioritair actiepunt zoveel mogelijk moskeeën erkend worden,  ‘meer diversiteit bij de inlichtingen- en politiediensten nagestreefd worden’, ‘racisme bij de politie worden bestreden’ ‘van het Executief van Moslims van België een bevoorrechte partner maken met het oog op de volledige en onverkorte integratie van de islam en de moslimgemeenschap in België’, ‘alle vormen van discriminatie aanpakken om discriminatie van de islam te voorkomen’, ‘meer geld en middelen voorzien voor het middenveld om de sociale en culturele mix en de diversiteit te bevorderen’, ‘het invoeren van praktijktests tegen discriminatie’, ‘meer islamleerkrachten aanwerven in het onderwijs’,… Kortom: ‘bedoeling is om de totstandkoming van de Belgische islam te bevorderen’.”

Hendrik Vuye (V&W) blijft dan weer vooral met vragen zitten over de verbindingsofficier in Turkije. “Men heeft van hem een bijkomend slachtoffer gemaakt”, aldus Vuye. “Rechtsbescherming is een fundamenteel recht, en dat is hier geschonden.”

3 REACTIES

 1. N-VA, Tu quoque mi fili. De 35 slachtoffers van 22 maart zijn blijkbaar gestorven voor praktijktests en meer moskee-erkenningen (sic). Een cruciale overwinning voor het moslim fundamentalisme.Twee terreuraanslagen volstaan blijkbaar om de Belgo-Vlaamse particratie collectief te laten kapituleren. Het rapport van de commissie 22/3 een remake van het defaitisme in München 1938. De moed ontbreekt in de Wetstraat om de waarden van de lekenstaat te verdedigen. Meer invloed voor de religie van Mohammed in de ijdele hoop dat een gematigde islam het licht zal zien. Amen. Brussel 27.10.2017.

 2. Het beleid is vrij discriminerend voor alle andere gelovigen en niet-islamitische migranten. Men wil het echt niet snappen. Wij Vlamingen verwijzen godsdienst naar de privésfeer en willen niet geconfronteerd worden met godsdienst. En net daaraan ergert iedereen zich aan, elk debat komt neer op hoe moslims zullen reageren. Gaan we ook maatregelen nemen voor Aziaten in onze maatschappij? Hoe zit het met Aziatische discriminatie en diversiteit? Of moeten die eerst een aanslag plegen? Dit rapport is verwerpelijk, wij willen minder islam. Wij moeten duidelijk maken dat godsdiensten geen prominente rol spelen in onze maatschappij en dat deze volledig ondergeschikt zijn aan onze wetten en vrijheden.

 3. We kunnen het probleem met godsdiensten pas oplossen als we de scheiding van kerk en staat serieus nemen.
  Het feit dat het woord “godsdienst” (en bij uitbreiding “godsdienstvrijheid”) in onze wetteksten staat toont het tegendeel aan. Er wordt/werd politiek over gediscussieerd: geen scheiding van kerk en staat dus.

  Onze grondwet waarborgt de vrijheid van meningsuiting en vereniging. Toch vinden we het nodig daar godsdiensvrijheid expliciet aan toe te voegen. Dat is gevaarlijk omdat het impliceert dat de vlaggen meningsuiting en vereniging de totale lading niet kunnen dekken; dat er meer (iets hoger ?) is. We noemen dat in onze wetten “godsdienst”. We maken het (minstens) zo belangrijk als meningsuiting en vereniging.
  Deze (impliciete) gedachte wordt ons al generaties lang ingelepeld.

  Wat in een kerk, synagoge, moskee, of gelijk welk vergaderlokaal mag of kan gebeuren wordt bepaald door het wetboek en gegarandeerd door de vrijheid van meningsuiting en vereniging. Daar is geen godsdienstvrijheid voor nodig: dat impliceert te veel en kan sommigen op rare gedachten brengen.
  Het irrationele in wetteksten proberen te vangen lukt niet.