Asielinstanties zullen gebruik blijven maken van inzage in smartphones, facebookprofielen en andere sociale media om asielaanvragen waarover twijfel bestaat te onderzoeken. Nadat de Privacycommissie en de UNHCR daar kritisch tegenover stonden kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan dat hij in een koninklijk besluit daaromtrent het respect voor de privacyregels zal verduidelijken. Daarover bericht de Gazet van Antwerpen.

Een wetsontwerp van Francken maakt het mogelijk dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen smartphones, laptops, USB-Sticks en profielen op sociale media van asielzoekers kan inkijken. Het gaat hierbij om aankomende EU-regelgeving die in Belgische wetten worden omgezet.

Privacy

Nadat de Privacycommissie zich kritisch uitliet over die wettekst pleegde Francken overleg met staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld). Nu kondigt Francken aan het respect voor de privacyregels in een koninklijk besluit te zullen verduidelijken. “Ik dacht niet dat het nodig was, niet omdat ik het niet wou, maar omdat ik dacht dat het in de wetteksten al in orde was”, aldus Francken.

Het inkijken van gegevens gebeurt vandaag al. Francken duidt er ook op dat dit niet systematisch gebeurt. Enkel als er twijfels rijzen over de identiteit, of de waarheid van het asielverhaal, van de aanvrager en enkel indien deze niet spontaan meewerkt wordt er mogelijk overgegaan tot het inkijken van gegevens. “Als iemand internationale bescherming vraagt, is het niet te veel gevraagd dat je al overheid zeker wil zijn over wie voor je zit. Help ons, zodat wij jou beter kunnen helpen, dat is het hele concept”, zegt Francken.

Kritiek oppositie

UNHCR, het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties, stond ook al kritisch tegenover het wetsvoorstel. Volgens Francken werd aan verschillende van de vragen die het UNHCR stelde al tegemoet gekomen in de wetsontwerpen. Ook ontkent Francken dat de aanvraag van minderjarige asielzoekers automatisch zou vervallen indien hun ouder of voogd overlijdt.

Oppositielid Wouter De Vriendt (Groen) was niet tevreden met het antwoord van Francken. “Deze adviezen zijn bijzonder kritisch. Een logisch antwoord zou zijn dat u de teksten aanpast. Maar dat doet u niet. U legt ze quasi volledig naast u neer. U was in eerste zit gebuisd en geeft in tweede zit exact dezelfde antwoorden”, klinkt het. Verder “morrelt” Francken volgens De Vriendt “aan het recht op asiel. Zo ontstaat de situatie dat het voor een legitieme asielzoeker moeilijker wordt in België asiel aan te vragen”.

3 REACTIES