Soedanezen die in gesloten centrum van Vottem verblijven mogen niet teruggestuurd worden naar Soedan. De Luikse rechter verwerpt daarmee het derdenverzet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), die laat nu weten beroep aan te tekenen.

Vorige week werd de uitzetting van zesentwintig Soedanezen verboden door de Luikse rechtbank. De Soedanezen in kwestie waren opgepakt in het Maximiliaanpark van Brussel en naar het gesloten centrum van Vottem overgebracht.

Ligue des droits de l’homme

In Vottem werden zij geïdentificeerd door ambtenaren uit Soedan. Die identificatiemissie duurde in totaal anderhalve week. Hun opdracht bestond eruit migranten te interviewen die in gesloten centra zaten. Het ging om migranten die rondom het Maximiliaanpark verbleven en waarvan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vermoedde dat ze uit Soedan kwamen. Het waren voornamelijk zogenaamde transitmigranten, die niet in België asiel wilden aanvragen, maar van plan waren door te reizen naar het Verenigd Koninkrijk.

Daarop werd bij de rechtbank van Luik een eenzijdig verzoekschrift ingediend om de uitwijzing van Soedanese migranten tegen te houden. Het verzoekschrift werd ingediend door de Ligue des droits de l’Homme, de Franstalige tegenhanger van de Liga voor Mensenrechten. De ngo riep een week eerder al op, samen met andere ngo’s, om geen Soedanezen uit te wijzen. De Liga argumenteerde dat Soedan geen veilig land is en dat de uitgewezen Soedanezen martelingen of de doodstraf riskeren als zij daar aankomen.

De rechter in Luik gaf de ngo toen gelijk. De uitwijzing van de illegalen en hun identificatie door een Soedanese identificatie was  daarbij deze dus verboden. De rechter argumenteerde dat dit in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat artikel stelt dat “niemand mag onderworpen worden aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling”. De Belgische staat mocht dus niet langer Soedanezen naar een ander land van de Europese Unie uitwijzen. Als de staat het vonnis negeerde riskeerde het een boete van 20.000 euro.

Bevestiging vonnis

Nu bevestigt de rechtbank van eerste aanleg in Luik dat vonnis. Er moet volgens de rechtbank bewezen worden dat de migranten geen gevaar lopen na hun uitwijzing. De staat argumenteerde dat er schending van haar machten plaatsvindt als de rechtbank een uitwijzing of identificatie verbiedt.

De rechtbank pareerde die kritiek door te stellen dat, indien zij van oordeel is dat die uitwijzing of identificatie een inbreuk vormt op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zij deze wel degelijk mag verbieden.

Intussen laat Francken weten tegen de beslissing in beroep te gaan. Hij argumenteert ondertussen dat de rechtbank in Leuven hem juist wel gelijk geeft. Deze stelt dat de uitwijzing wel conform artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens gebeurt, aangezien de uitgewezen Soedanezen hier geen asiel aanvragen.

9 REACTIES

 1. Weer een stap dichter bij de Vlaamse onafhankelijkheid. Of het zoveelste verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Na alle procedure-onnozelheden heeft justitie het weer verknald bij de werkende belastingbetaler. Doe maar zo voort, Francken lacht inmiddels in zijn baard . Met dergelijke opstoten van wereldvreemde rechters kan hij enkel zijn voordeel doen. Maar zover heeft die francophone “juge” wel niet gedacht.

 2. De EVRM werd geschreven op een moment in de geschiedenis waar de hegemonie van het Westen nog niet uitgedaagd werd door andere culturen. Het christendom was nog alomtegenwoordig. Nu dit verdwenen is, en onze cultuur van binnenuit wordt bedreigd, klopt de
  EVRM niet meer. Ze werd geschreven in een destijds geheel andere geopolitieke context.

  • De Déclaration des droits de l’homme et du citoyen werd geschreven in Parijs op 26 augustus 1789, toen talrijke volkeren in Europa nog uitgebuit werden door de adel en de Rooms Katholieke Kerk. De nieuwe versie, UVRM werd, als ik goed ingelicht ben,aangenomen in 1948 en bindend gemaakt door de UNO in 1966. Een rechter verwijst in zijn vonnis naar de UVRM. Het is zijn interpretatie. Ik neem aan dat Francken in beroep zal gaan.

   • Maes Pils, dit UVRM is hopeloos achterhaald en inmiddels beschimmeld door politiek-correct ontaard misbruik. Hoezo “misbruik” ? Wel kennelijk beschouwde de “Linkse Liga vd Rechten vd Linkse Mens” enkele jaren geleden zelfs een “politiek-proces” als een vermeend……. “mensenrecht” ! De toenmalige voorzitter P. Pataer (Links ventje dat van partij naar partij hobbelde) noemde het anti-VB proces “ook een POLITIEK PROCES” en was die zelfde Linkse Liga samen met het toenmalig C.G.K.R. (toen onder nog Inquisitiepaterke Johan Leman) Eiseres op het anti-VB proces ! Wegens deze strategische flater van P. Pataer nam het gauchistisch advokaatje Joske Vander Velpen (AMADA signatuur) het roer van die Linkse Liga over.

 3. Nogmaals, het zijn niet de moslims en andere buitenlanders die ons de les willen lezen en de omvolking willen uitvoeren, het zijn de eigen doorgeslagen linkse deugers die collaboreren aan de neergang van ons continent. Tijd om op te treden, binnen de wet, maar zonder ze enig respijt te geven.Het is hen of wij, nu! Wie zijn deze rechters, wie zijn de juristen die hier achter zitten en vooral van waar komt het geld vandaan om deze ondermijningsacties uit te voeren? Sceptr doe u werk, informeer en de geesten én de middelen zullen volgen om deze sabotage van onze maatschappij te stoppen.

 4. De gesubsidieerde vijfde colonne van Katholiek en(extreem) linkse organisaties zal elk individueel geval willen saboteren.

  Zij willen een onbeperkte immigratie toelaten en illegaliteit, zoals vóór de laatste grote regularisatie in België, uit de pan laten swingen.

  Denk daaraan als u in het kieshokje staat. Enne, op gemeentelijke vlak is er stemrecht voor vreemdelingen. Dus elke stem telt.

  Bovendien is vandaag al de meerderheid van Antwerpenaren moslim. Daarnaast zal tegen 2060 de meerderheid van de Belgen moslim zijn.