Twee jaar lang onderzocht professor Cyrille Fijnaut het onderzoek naar de Bende van Nijvel voor de parlementaire onderzoekscommissie. De onderzoeken in de richting van de rijkswacht gebeurden volgens hem “vaak niet grondig genoeg […], niet coherent […] en […] niet snel”. Dat stelde hij in De Ochtend op Radio 1

Na meer dan 35 jaar zou ‘de Reus’, een lid van de Bende van Nijvel, ontmaskerd zijn. Op zijn sterfbed zou de man bekend hebben tegenover zijn broer dat hij lid was van de gevreesde Bende van Nijvel“Vlak voor hij in mei 2015 stierf op zijn 61ste, heeft hij zijn geheim verteld”, aldus zijn broer aan VTM Nieuws. “Hij was ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel.” Kort na zijn bekentenis overleed de man. Het bendelid vertelde overigens niet expliciet dat hij ‘de Reus’ was, maar daar twijfelt zijn broer niet aan. “Ik herken die bril, die fysionomie. Ik heb mijn broer ook jaren gekend natuurlijk.”

Fijnaut: Niet verwonderlijk”

Professor Fijnaut is niet verrast dat men opnieuw een link maakt tussen de vroegere rijkswacht en de Bende van Nijvel. Zo is er volgens hem al “al heel wat gezegd en geschreven over de mogelijke link”. Ondanks dat daar ook een “zekere onzin” tussen zat, heeft hij naar eigen zeggen “wel moeten vaststellen dat de onderzoeken in de richting van de rijkswachters – minstens een dertigtal – vaak niet grondig genoeg waren, niet coherent gebeurden en ook niet snel waren genoeg gebeurden”.

De potentiële identificatie van de huidige hoofdverdachte, Chris(tiaan) B. uit Dendermonde (‘De Reus’) is volgens Fijnaut “heel belangrijk nieuws is”. Al predikt hij ook voorzichtigheid. “Of het een echte doorbraak is, zal moeten blijken uit het nadere onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de verklaringen van de broer van die rijkswachter en of die betrouwbaar zijn. Dat is cruciaal”, betoogde hij in De Ochtend.

Regeling voor kroongetuigen is noodzakelijk maar…

Volgens Fijnaut is het voor verdere doorbraken noodzakelijk dat er een regeling voor kroongetuigen komt. “Ik heb dat indertijd voorgesteld, maar daar was geen animo voor. Met name niet aan de kant van de PS. Dat is heel spijtig”.

Op Radio 2 stelt advocaat Jef Vermassen, die de belangen van Bende van Nijvel-slachtoffer David Van De Steen behartigt, dat het Openbaar Ministerie de namen van nog minstens twee leden van de Bende van Nijvel kent. Zo zouden de namen al ruim twintig jaar in het dossier staan. “Als je niet blind bent en je kijkt ernaar, dan zie je het”, betoogt Vermassen. “Dit is een pure uitvlucht omdat men goed weet dat men eigenlijk niet willen zoeken heeft”, haalt de strafpleiter uit.

6 REACTIES

  1. Het lijkt meer op een mediacircus dan op een gerechtszaak. Veronderstel dat zoeken in de richting van de Rijkswacht een valabele piste is. Ontslaat dit de magistratuur van haar verantwoordelijkheid ? Waarom wilde Wathelet en de toenmalige procureurs-generaal het onderzoek weg in Dendermonde ? Zou een franstalige magistraat(waalse of brusselse) niet vol enthousiasme hebben willen verklaren dat de Bende rechtse of extreemrechtse(modewoord) (ex)rijkswachters waren. Het circus van de laatste dagen heeft als focus de kleine soldaten, met als bedoeling de generaals buiten schot te houden. Wat het in elk geval wel aantoont is dat de belzieke magistratuur het vertrouwen niet meer kan/mag genieten.

    • Of beter, om een enkele generaal buiten schot te houden, met name Melchior Wathelet zoals u het terecht stelt. En dat Koen Geens vandaag de dag schuchter een halfopen vuistje durft op te steken komt doordat Wathelets partijtje niet in de regering zit.
      Maar hoezeer men dossiers ook zou verschuiven of hernemen, 32 jaar na de “jongste feiten” moet het als materieel onmogelijk worden beschouwd nog met enig zinnig bewijsmateriaal voor de dag te komen, laat staan een rechtsvervolging te beginnen.
      Kortom, enkele journalisten hebben weer aan bladvulling kunnen doen, Belgisch-nationalist meester Vermassen heeft zichzelf weer eens op schandalige wijze in de aandacht kunnen zetten, en dat is het dan geweest. En daarbij nog het ergste van alles, egotripperijen zonder enig respect voor de slachtoffers.

  2. Wie waren de verantwoordelijken voor het falen van het onderzoek, bij de justitie, de rijkswacht, de gerechtelijke politie, de lokale politie en de regering (bevoegde ministers= justitie en Binnenlandse Zaken). Onderzoek naar de Bende van Nijvel een puinhoop. Enkele jaren later in de zaak Dutroux rebelote. In beide zaken bleven de politieke verantwoordelijken buiten schot. Typisch Belgisch zeker? Wanner een particraat in het nauw geraakt sluit de gilde van de particratie de rangen. Er zijn naar verluidt een of twee onderzoekscommissies geweest en tot vandaag stelt men zich de vraag waarom het dossier van Dendermonde verhuisde naar Charleroi. Kan de initiatiefnemer duidelijkheid verschaffen. Bij de verhuisde telde het dossier al duizenden pagina’s. Wie had er baat bij die kennelijke sabotage? Ik verwacht geen ophelderingen van het Belgo-Vlaams systeem. Men had het onderzoek moeten toevertrouwen aan de FBI. Misschien is het nog niet te laat.