Besturen OCMW gaan op in gemeentebesturen vanaf ’19

2
1545

Goed nieuws voor Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). De Raad Van State heeft groen licht gegeven voor het decreet lokaal bestuur dat aan de man werd gebracht door Homans. Hierdoor kunnen vanaf 1 januari 2019 de OCMW’s opgaan in de gemeentebesturen en verdwijnen er 925 betaalde mandaten. De 70.000 jobs verbonden aan de OCMW’s worden wel gespaard.

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen keurt de Raad van State, het rechtsorgaan dat zich uitspreekt over administratieve rechtshandelingen, de plannen van Homans rond de lokale OCMW-besturen goed. Homans wil de OCMW-besturen laten samensmelten met de lokale besturen. Een stap vooruit, zo vertelt Homans aan Het Nieuwsblad“Hierdoor kunnen de lokale besturen zich niet alleen efficiënter organiseren, maar verbetert ook de toegankelijkheid van de dienstverlening en zorgen we voor een sterk geïntegreerd lokaal sociaal beleid”.

OCMW in het gemeentehuis

Concreet zal je vanaf 2019 omtrent leeflonen en dergelijke meer gewoon naar het gemeentehuis kunnen gaan in plaats van naar een aparte dienst. Dit zou ook de drempelvrees voor sociaal kwetsbaren moeten verkleinen.

Opvallend: wie zou denken dat de verandering samen zou komen met fikse schaalvoordelen is eraan voor de moeite. De 70.000 mensen die nu op de OCMW-diensten doorheen Vlaanderen werken, hoeven niet te vrezen voor hun jobs. Hetzelfde geldt voor hun 120.000 collega’s die op de reguliere lokale administraties werken. Wel zal hun jobinhoud natuurlijk veranderen. De sociale problemen die voorheen door de ‘Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn’ werden behandeld zullen in de toekomst behandeld worden op de reguliere administraties, waardoor bijscholing in beide groepen zal moeten plaatsvinden.

Wie wel hun mandaat op zijn/haar buik mag schrijven zijn de OCWM-raadsleden. De OCMW-raad gaat immers volledig op in de gemeenteraad. Hierdoor verdwijnen 925 betaalde aparte functies.

Eerder dit jaar kreeg Homans ook al fiat van het Vlaams parlement om het aantal provincieraadsleden te halveren en werden plannen uitgetekend rond de afslanking van de intercommunales.

2 REACTIES