Nergens ter wereld worden bescheiden inkomens meer belast dat in België. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse vergelijkende studie – de Fiscal Monitor – van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en brengt De Tijd. Belgen met een laag inkomen moet heel wat taksen ophoesten als ze hun inkomen zien stijgen. Een belastingplichtige die een inkomen heeft lager dan drie vierden van de rest van de bevolking, moet circa 50 procent belastingen betalen op elke euro die hij meer verdient.

België scoort hiermee veel slechter dan alle landen van de EU. In Denemarken, dat België pas op flinke afstand volgt, bedraagt de marginale belastingdruk (de bijkomende lasten per extra inkomen) voor de 25 procent kleinste verdieners slechts 40 procent, of ongeveer 10 procentpunten minder dan in ons land. De gemiddelde marginale belastingdruk voor de 25 procent van de bevolking met de laagste inkomens bedraagt in de gehele EU zelfs maar 28 procent.

Belastingen in België

Hierdoor zorgt België ervoor dat de belastingdruk zeer hoog is: zodra het inkomen wat toeneemt, stijgt de personenbelasting snel. De marginale aanslagvoet is reeds 45 procent vanaf een belastbaar jaarinkomen van zowat 21.000 euro. En daar komen dan nog de sociale bijdragen bij. Het gevolg hiervan is dat de ‘werkloosheidsval’, het fenomeen waarbij het economisch verschil tussen een uitkering trekken en een baan vinden te klein is, een groot probleem is in België. Heel wat Belgische werklozen gaan er nauwelijks netto op vooruit als men begint te werken.

“We hebben de enorme belastingdruk op de lage lonen en de hoge marginale belastingdruk geërfd”, klinkt het verdedigend op het kabinet van Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA). “De taxshift is een middel om daar iets aan te doen”. De taxshift heeft een belangrijke dimensie omtrent het verminderen van arbeidslasten die vooral voelbaar werd vanaf 2016. De cijfers van het IMF slaan op 2015, hiervoor dus. Voor 2018 en 2019 zijn opnieuw belangrijke belastingverlagingen gepland. Te verwachten valt dus, dat de internationale score van België hieromtrent zal verbeteren.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/