Nadat de sp.a en Groen met hun kartel ‘Samen’ uitpakten met Jinnih Beels – een ‘wit konijn’ met een Indische migratieachtergrond – op de tweede lijstplaats, lijkt N-VA niet te willen achterblijven. De N-VA probeert namelijk Darya Safai (42) te verleiden om op de Antwerpse N-VA-lijst te komen staan. Safai is tandarts, heeft wortels in Iran, maar is vooral bekend als mensenrechtenactiviste.

De recente peilingen en demografische analyses van sociologen zoals Jan Hertogen duiden op het groeiend belang van de allochtone kiezer in Antwerpen en daar willen politieke spelers zoals de N-VA ook op inspelen. Eerder deze maand raakte bekend dat Groen en sp.a ‘samen’ naar de kiezer trekken in Antwerpen. Tweede op hun gemeenschappelijke lijst is geen sp.a- of Groen-kopstuk, maar een wit konijn met een migratieachtergrond. Met Jinnih Beels, die wortels heeft in Indië, hopen de linkse partijen in Antwerpen het diverse karakter van hun lijst te onderstrepen en de allochtone kiezer in Antwerpen te bekoren. N-VA zou nu graag die electorale stunt evenaren door de populaire en islamkritische Darya Safai binnen te halen.

Tweede plaats voor Darya Safai?

Het is goed mogelijk dat de tweede plaats, net zoals dat het geval is met Samen en Jinnih Beels, wordt ingevuld door Safai. “Ze is een nieuwe Vlaming die toont dat wie zijn kansen grijpt, heel ver kan komen”, zo vertelt een interne partijbron aan Het Laatste Nieuws. “Ze zou een versterking zijn van de lijst”.

Safai staat bekend als een islamkritische mensenrechtenactiviste. In haar werk kaart ze vaak de penibele positie aan van de vrouw in de islamitische wereld, iets wat autochtone feministen volgens critici te veel uit de weg gaan. Hieromtrent schreef Safai in 2016 op Knack een populair opiniestuk dat nagenoeg 3.000 keer werd gedeeld. In het stuk werd het gedrag van de Belgische Senaatsvoorzitster (en zelfverklaarde feministe) Christine Defraigne (MR) op de korrel genomen. Dit naar aanleiding van Defraigne die, getooid met de voorschreven islamitische hoofddoek, tijdens een parlementair bezoek in Iran “in plaats van de onmiskenbare schending van de vrouwenrechten in Iran aan te klagen, […] liever kritiek [gaf] op de positie van de vrouwen in België. Tot grote vreugde van het extremistische regime”, aldus Safai in 2016.

De N-VA ‘flirt’ al langer met Safai. Zo spreekt de populaire staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) er geregeld mee af om maatschappelijke problemen te bespreken. Safai ontving in maart 2016 tevens de ‘Ebbenhouten Spoor’, een erkenning die de N-VA elk jaar uitreikt aan een verdienstelijke nieuwe Vlaming.

30 REACTIES

   • Blijkbaar hebben de vrienden van het ACV een zoon uitgezonden om ons in deze droevige tijden enig vermaak aan te bieden. Laten wij hun dankbaar zijn.

  • Werkelijk? Mij komt het eerder voor dat dit voor de stoere Blokbinken eerder een reden zou moeten zijn om in geen geval nva te stemmen. Overigens is het kiezersaandeel van ‘t Blok reeds dermate laag dat er van die kant geen instroom meer te verwachten valt. Kortom, uw opmerking lijkt mij van alle logica ontspeend, noch kant noch wal rakend.

   En van de gelegenheid gebruik makend om op een essentieel verschil te wijzen tussen beide “witte konijnen” :
   JB is in een belangrijk postje beland dank zij een rood-groen-blauwe krik, zowel in Antwerpen als in Mechelen. Terwijl DS haar private praktijk op eigen kracht heeft waargemaakt, zonder enige partijpolitieke steun. Mijns inziens een wereld van verschil.

  • Deze mevrouw is één van de voorbeelden die haar spirituele inspiratie haalt uit de islam, maar toch in onze maatschappij kan functioneren door onderscheid te maken tussen spiritualiteit enerzijds en de hocus pocus, riten, vormelijkheden en bevoogding, opgelegd door een, door mysogyne mannen, gedomineerde religie, anderzijds.