De stad Amsterdam spendeerde twee jaar lang honderdduizenden euro’s aan adviezen van diversiteitsadviseur Fatima Elatik. De oud-politica van de PvdA verdiende een kwart miljoen euro aan de adviezen. De adviezen zelf werden echter grotendeels gecensureerd door de politie. 

Rapporten die de Telegraaf heeft opgevraagd staan vol met gecensureerde passages. Volgens de politie gaat het echter om “persoonlijke beleidsopvattingen” en kunnen deze dus niet aangeduid worden als adviezen van een diversiteitsadviseur.

“Persoonlijke beleidsopvattingen”

Fatima Elatik werd aangenomen door de Amsterdamse korpschef om haar advies te geven over diversiteit. Ze schreef in die functie onder andere een rapport genaamd ‘Politie van iedereen’. Daarin adviseerde ze dat de Amsterdamse politie een afspiegeling moest zijn van de mensen die zij vertegenwoordigen. In dat rapport zou Elatik ook gewerkt hebben met inspirerende en suggestieve quotes.

Daarnaast zou ze volgens een bron binnen de politie van Amsterdam geschreven hebben dat allochtone sollicitanten in elk geval voorrang moesten krijgen op autochtone kandidaat-politiemensen, ongeacht de kwaliteiten van de sollicitant in kwestie. Volgens de politie zijn dergelijke persoonlijke beleidsopvattingen niet publiceerbaar.

Haar adviezen lijken sterk op het antiradicaliseringsprogramma van de stad Amsterdam, wat mee geschreven werd door haar echtgenoot. Elatik was ook goed bevriend met Saadia T, voormalig topambtenaar op de dienst radicalisering van de stad. Saadia T. leidde dat antiradicaliseringsprogramma en werd enige tijd geleden ontslagen wegens belangenvermenging.

4 REACTIES

  1. “Daarin adviseerde ze dat de Amsterdamse politie een afspiegeling moest zijn van de mensen die zij vertegenwoordigen.”

    Dus: zwakbegaafden, schizofrenen, kinderen, gehandicapten, criminelen, dwergen, etc.

    “Daarnaast zou ze volgens een bron binnen de politie van Amsterdam geschreven hebben dat allochtone sollicitanten in elk geval voorrang moesten krijgen op autochtone kandidaat-politiemensen, ongeacht de kwaliteiten van de sollicitant in kwestie.”

    Dus: mensen beoordelen op basis van hun afkomst of etniciteit. Daar bestaat een woord voor: racisme.