De Moslimbroederschap als organisatie wordt vaak als controversieel beschouwd. De groep ontstond in Egypte en groeide uit tot een wereldwijd fenomeen, met overal filialen. De naam wordt te pas en te onpas gebruikt om islamistische bewegingen aan te duiden. Maar hoe manifesteert de groep zich daadwerkelijk in België? Onderzoeker Steven Merley kwam met een gedetailleerd rapport gebaseerd op open-source bronnen. Hij was in Brussel om dit rapport aan de voorzitter van de terreurcommissie Koen Metsu (N-VA) te overhandigen, in de hoop aan te zetten tot verder onderzoek door de veiligheidsdiensten. SCEPTR kon dit rapport exclusief inkijken, daarnaast kregen we ook de kans Merley te interviewen.

De ‘Ligue des Musulmans de Belgique’, oftewel de Liga van Belgische Moslims, en haar beambten, die bijna allemaal van Marokkaanse origine zijn, hebben volgens het rapport omvangrijke en significante banden met de wereldwijde Moslimbroederschap. De Liga van Belgische Moslims is verstrikt in verschillende organisatorische relaties die geen enkel ander doel lijken te hebben dan de aard en het bereik van de banden met de wereldwijde Moslimbroederschap te verdoezelen. De enige betekenisvolle bron van inkomsten van de Liga van Belgische Moslims die bekend is, was een grote donatie door een Qatarese liefdadigheidsorganisatie.

Sterke banden met wereldwijde Broederschap

Uit het rapport blijkt dat de Liga van Belgische Moslims sterke banden vertoont met de wereldwijde Moslimbroederschap. De Liga van Belgische Moslims zegt zelf deel uit te maken van de Federatie van Islamitische Organisaties in Europa. (FIOE), dat is een koepelorganisatie van de Moslimbroederschap in Europa. Daarnaast lijken er ook via Facebook banden te zijn met de Federatie van Moslim Jeugd- en Studentenorganisaties (FEMYSO) en ‘Le parti de la justice et du développement’ (PJD) in Marokko, deze laatste is de Marokkaanse politieke tak van de Moslimbroeders.

Tevens vertegenwoordigde de voorzitter van de Liga van Belgische Moslims Karim Azzouzi België op de jaarlijkse conferentie van de ‘Union des Organisations Islamiques de France’ (UOIF). De UOIF is in essentie de Franse tak van de Moslimbroederschap. De hoofdsponsor van de jaarlijkse Moslimbeurs in Brussel, door de Belgische Moslimliga georganiseerd, wordt gecontroleerd door een belangrijke figuur in de UOIF.

Deze beurs veroorzaakte in het verleden al meermaals opschudding vanwege de sprekers die er werden uitgenodigd. Zo mocht de leider van de Moslimbroederschap in Koeweit, Tareq al-Suwaidan in 2014 het land niet in omdat hij antisemitische opmerkingen had gemaakt en een gevaar geacht werd voor de openbare orde.

Uit het verslag leren we ook dat de Liga van Belgische Moslims getracht heeft ten minste vier grote islamitische culturele centra te bouwen. Eén daarvan, in Brussel, kreeg de steun toegezegd van een adviseur van de Qatarese ambassade. Bij een andere, in Luik, was volgens het verslag waarschijnlijk de ‘Europe Trust’ betrokken, de financieringsarm van de Moslimbroederschap in Europa. Om onduidelijke redenen is uiteindelijk geen enkele van deze projecten gerealiseerd.

De LMB en één van haar medewerkers, Monsif Chatar, hebben sterke banden met de ‘Europe Trust’, dat is de financierings- en schenkingsarm van de Moslimbroederschap in Europa. De Belgische tak van de ‘Europe Trust’, waarvan Monsif Chatar de voorzitter is, staat geregistreerd in Luiks gebouw dat ook een schimmige Saoedische liefdadigheidsorganisatie huisvest, zo blijkt althans uit het rapport.

Fondsen werven voor Hamas

Een van de beambten van deze Saoedische organisatie, Riaz Khan, lijkt volgens het verslag familiebanden te hebben met een voormalige ambtenaar van de Zwitserse tak van de ‘Dar Al-Maal Al-Islami Trust’ (DMI), Saleem Jan Khan. Terwijl hij er werkte verschafte de DMI rekeningen aan vier personen en organisaties die door de VS als terrorist zijn bestempeld. Het gaat om Wael Jelaidan, die verdacht wordt mee Al-Qaeda te hebben opgericht en Yassin Abdullah Kadi. Daarnaast  hadden de Pakistaanse Lashkar-e-Tayyiba en Lajnat-al-Dawa rekeningen bij DMI.

Bovendien blijkt uit het verslag dat verschillende leden van de Liga van Belgische Moslims banden met de ‘Al-Aqsa Foundation’ hebben, deze staat bekend als een organisatie die fondsen werft voor Hamas in Europa. Een voormalige voorzitter van de liga, Frank Amin Hensch, was ook secretaris voor Al-Aqsa in België. Een ander lid van de liga heeft dan weer familie die betrokken was bij het oprichten van de organisatie.

Interview met Steven Merley

SCEPTR kreeg ook de kans om Steven Merley, onderzoeker en auteur van het rapport, te interviewen. Hij licht toe:

“Ik wil vooral de groeiende rol van Qatar en de Moslimbroederschap in Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk en België aan het licht brengen. Het blijft wel moeilijk om de precieze financiering te achterhalen. Het lijkt erop dat de afgelopen jaren, om redenen, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië zich hebben gedistantieerd van de Broederschap. Qatar lijkt tegenwoordig de enige bron van inkomsten voor de organisatie te zijn.”

“De Europe Trust, waarmee de Liga van Belgische Moslims banden lijkt te hebben, lijkt zich vooral te bezigen met het opkopen van vastgoed om onder meer grote islamitische complexen te bouwen. Hierin lijken zij, omwille van redenen die niet altijd even duidelijk zijn, niet altijd te slagen. In Amsterdam kwam met de Blauwe Moskee zo’n project wel met succes van de grond.”

Velen zullen beamen dat de Moslimbroederschap gewoon een zoveelste belangengroep is. Waarin schuilt dan precies het gevaar?
Merley: Het gevaar beslaat vele dimensies. Allereerst is zo’n groep problematisch ten opzichte van een geslaagde integratie. De Moslimbroederschap bekijkt immers alles door de lens van religie.  Zij bevorderen het ontstaan van een parallelle samenleving en werken zo separatisme in de hand. Bovendien zorgen zij vaak voor het ontstaan van etnische conflicten, zo uiten zij bijvoorbeeld haat tegen Joden of sjiieten. Een ander voorbeeld is de bedreiging van de Kopten in Egypte.”

Tot hoever reikt de politieke inmenging van de Broederschap?
Merley: Het is bekend dat er in de Obama-administratie in de VS figuren zaten die aan de Moslimbroederschap gelieerd waren. Ik teken bezwaar aan tegen de term ‘infiltratie’, die door sommigen gehanteerd wordt. Het was de Obama-administratie die zelf bewust de hand reikte naar deze figuren. In België heb ik geen weet van openlijke politieke inmenging door de Liga van Belgische Moslims.”

En wat met de buurlanden? In Nederland is er bijvoorbeeld de figuur van Ahmed Marcouch (PvdA) die openlijk zegt door de Moslimbroederschap geïnspireerd te zijn.
Merley: “Hem ken ik wel uit mijn research, ja.”

Hoe moeten wij ons dit wereldwijde netwerk inbeelden? Zijn de Moslimbroederschap en zijn wereldwijde vertakkingen organisaties die autonoom van elkaar opereren, of is het allemaal hiërarchische georganiseerd?
Merley: Het ligt ergens in het midden van die twee uitersten. Het is zeker wel een gedecentraliseerd geheel, wat niet wil zeggen dat zij niet allemaal hetzelfde nastreven op hun eigen terrein. Men kan de structuur een enigszins vergelijken met die van een maffia-organisatie. Er bestaan een heleboel organisaties die als dekmantel dienen, of de bedoeling hebben de onderlinge verbanden obscuur te houden, zodat men door de bomen het bos niet meer ziet.”

Hoe sterk zijn de banden tussen de Broederschap en het terrorisme? Of terroristische figuren?
Merley: In de eerste plaats speelt, zoals eerder aangehaald, de Broederschap zeker een rol in het oppoken van etnische en politieke conflicten. Een voorbeeld uit het Westen: als het hier ergens tot betogingen of rellen komt omwille van het conflict tussen Hamas en Israël in de Gazastrook, dan kun je er vergif op innemen dat de Moslimbroederschap een hand heeft in het opzetten of opjutten van de betoging.”

“Daarnaast zijn er ook effectief concrete banden tussen de Broederschap en terreur. De mensen die de Broederschap verdedigen zullen dit al te snel afdoen als uitzonderlijk. Als men op de terroristische activiteiten van Hamas wijst, dan zal men iets zeggen in de trant van ‘Dit moet in de context van de strijd tegen Israël gezien worden’. Als men erop wijst dat Islamitische Staat en Al-Qaeda vanuit de Moslimbroederschap gegroeid zijn zal men zeggen: ‘Zij hebben zich van onze organisatie afgewend.'”

“Toch wil ik hier op een heel belangrijk punt wijzen. Het is klaar en duidelijk dat de Broederschap het westen als vijand van de islam beschouwd. Dit is natuurlijk de voedingsbodem voor verdere radicalisering. Daarnaast beperken terroristische takken van de groep zich niet tot Hamas, de groep schuwt het geweld niet als ze dat nodig acht om haar doelen te bereiken.”

Zijn er volgens u nog zaken die eigen zijn aan de Belgische tak, de Liga van Belgische Moslims?
Merley: “Het zijn voornamelijk Marokkanen. De moslimbroederschap manifesteert zich per land in numeriek belangrijke moslimgemeenschappen. Zo zal men ook in Frankrijk voornamelijk Noord-Afrikanen in de Broederschap aantreffen. In het Verenigd Koninkrijk zullen dat dan weer voornamelijk Irakezen zijn.”

Wat bracht u ertoe de Moslimbroederschap te onderzoeken?
Merley: “Ik begon ermee op 12 september 2001. Na de gebeurtenissen van 11 september dacht ik: ‘genoeg is genoeg’. Ik werkte een tijdje voor de Wall Street Journal. Voor hen onderzocht ik gedurende twee jaar de Moslimbroederschap in Europa. Daarmee is het allemaal begonnen. Misschien ben ik een beetje verslaafd aan naar dingen zoeken waarnaar andere mensen niet zoeken.” 

Wat voor maatregelen vindt u dat de regering moet nemen?
Merley: “Ik ben een Amerikaan, bijgevolg geloof ik: ‘Never tell governments what to do.’ Mijn job beperkt zich tot het vergaren van informatie. Het is vooral een aanzet tot verder onderzoek. Dit verslag is op open-source basis samengesteld uit informatie die openbaar is voor iedereen. Waar er rook is, is vuur. Het is maar de vraag wat er zich achter gesloten deuren afspeelt. Het is in deze context dat ik daarom ook dit rapport overhandig aan Koen Metsu (N-VA), de voorzitter van de terreurcommissie.”

“Als er één ding is wat ik wel zou kunnen aanraden aan deze en andere regeringen, dan is het wel het volgende: legitimeer deze mensen niet. Beschouw ze niet als representatief voor de moslimbevolking. Dat pretenderen zij wel te zijn, maar dat zijn ze in mijn ogen helemaal niet.” 

6 REACTIES

 1. Sayyid Qutb is de grote inspirator van de Muslim Broederschap. Zijn voornaamste boek is “Milestones”. Hij toonde zich in dit boek als een regelrechte hater van de Westerse cultuur, en schuwde oproepen tot geweld niet. Het is ook het vermelden waard, dat de CIA deze groep gesteund heeft in Egypte. Het is niet de eerste keer dat de CIA islamitisdhe fundamentalistische groepen steunde. Waarom toch?

   • Ik heb er veel over gelezen op internet TOBIAS, en ik heb ook een vertaling gehoord in het Engels, maar de referentie heb ik niet genoteerd. Het “plan” zal wel sommige mensen inspiratie gegeven hebben, maar het is zo verschrikkelijk gedateerd, er staat onder andere in dat de adelstand zich zou moeten kruisen met de Joodse elite, om zo een nieuwe elite te vormen. Ik kan maar niet geloven dat een letterlijke interpretatie toegepast wordt; maar inderdaad, sommige aspecten ervan zijn duidelijk herkenbaar. Zo is er die verschrikkelijke ontkenning van de culturen die ons continent rijk is (je zou Europa cynisch genoeg, multicultureel kunnen noemen), en omgevormd worden tot een eenheidsworst. Jammer, doodjammer. De rijke en oinspirerende verscheidenheid van Europa gaat naar de knoppen. Maar Coudenhove was een Christelijk mens, ondanks zijn Japanse moeder (hij was dus zelf een soort “Mongrol”). Ik kan me niet inbeelden dat Coudenhove, de Islam in Europa wou binnenbrengen. Het lijkt me meer een globalistische praktijk, om van de wereld een “markt” te maken met goedkoop werkvolk van overal, waar iedereen de gestandardiseerde producten van de multinationals koopt.

   • Het is inderdaad zo dat de Coudenhove doctrine actueel gebruikt wordt door de ware ultra-rechtsen (lees: super-rijken) zoals Rockefeller, Soros, de Bilderberg groep en talrijke anderen om de natiestaten te doen verdwijnen en de EU te overspoelen met goedkope werkkrachten, die toevallig of niet vaak moslims zijn. Ik las in dat verband “Die geheime Migrationsagenda” van Friederike Beck.
    Deze rechtse neo-kolonialisten is het inderdaad enkel te doen om het Westen te overspoelen met goedkope werkkrachten. Fundamentele moslimstaten spelen hier graag op in, want zo kunnen zij hun geloof over de wereld uitdragen. Allen krijgen zij daarbij bovendien de hulp van de slecht-geïnformeerde en naïeve linkse Europese kiezers, die tegen hun eigen belang in het denkbeeld van massa-integratie dapper steunen.
    Sommige van de boeken van Coudenhove, zoals bijvoorbeeld “Praktischer Idealismus” zijn tijdens het laatste decennium terug uitgegeven, maar merkwaardigerwijze nergens meer verkrijgbaar. Je kan ze wel via het internet downloaden.
    Een goed maar wat bondig overzicht van de Coudenhove-doctrine kan je vinden op Curiales.net, onder de verdere zoekterm “Coudenhove

   • Dank voor de verwijzing naar Curiales Tobias, ik zal dit zeker onderzoeken. Wat de linkerzijde ze onze autochtone minder geschoolde mensen aandoet is werkelijk schandalig. Maar ook dat links wordt door de “echte globalistische rechterzijde” in de maling genomen, Het gaat dit soort van plutocratie om “economische groei”, namelijk hun krotten verhuren, druk op de lonen zetten, kredieten verkopen en een soort van wereldorde op te ztten waar enkel economische macht telt. Wat er met de mensen in overbevolkte Westerse landen, zonder patriotische solidaire ziel, vervreemd van hun cultuur zal gebeuren als de robotisering intreed kan hun geen zier schelen.