Maar liefst 18,6 miljoen inwoners van Duitsland hebben een migratieachtergrond, oftewel meer dan één-vijfde van de totale bevolking. Dat blijkt uit berichtgeving van die Welt over het jaarverslag van het Duitse Federale Bureau voor de Statistiek.

Het verslag, dat maar liefst 700 pagina’s telt, bevestigt de demografische verandering waaraan Duitsland onderhevig is. Ook kan men uit hetzelfde rapport een sterk contrast tussen Oost- en West-Duitsland afleiden.

Verschillen tussen oost en west

De regio met het grootste aantal personen met een migratieachtergrond is de Vrije Hanzestad Bremen, daar wonen maar liefst 30,5 procent personen met een migratieachtergrond. Ook Hessen, Hamburg en Baden-Württemberg, Berlijn en Noordrijn-Westfalen schommelen rond de 30 procent.

De deelstaat met het laagste aantal personen met een migratieachtergrond is het Oost-Duitse Thüringen, met 6 procent. Er is een sterk contrast tussen Oost en West-Duitsland waar te nemen. In West-Duitsland, met inbegrip van Berlijn, heeft 25,5 procent van de bevolking een migratieachtergrond. In Oost-Duitsland is dit slechts 6,4 procent van de bevolking.

Turken en Polen

Turken vormen de grootste nationaliteit in de statistieken, van 18,6 miljoen personen met een migratieachtergrond heeft zo’n 15 procent de Turkse nationaliteit. De op één na grootste groep zijn de Polen. Zo bevinden er zich maar liefst 783.000 Poolse burgers in Duitsland. Bijgevolg wonen er meer Polen in Duitsland dan in de op één na grootste stad van Polen, Krakau.

Burgers van andere EU-lidstaten, zoals de Polen, doen het over het algemeen vrij goed in de statistieken, met lage werkloosheidscijfers. Dit is geheel anders als men bijvoorbeeld de Turken onder de loep neemt. Deze groep is in Duitsland oververtegenwoordigd in de werkloosheidscijfers.

Migratiecrisis

Het jaarverslag bevestigt ook dat de migratiecrisis van 2015 een serieuze impact gehad op de Duitse demografie. Voorheen bestond de migratie richting Duitsland vooral uit inwoners van andere EU-lidstaten. Voor 2015 kwamen er voor elke niet Europeaan drie EU-burgers Duitsland binnen. In 2015 kwamen er echter 900.000 niet-Europeanen binnen in Duitsland, in vergelijking met 1,2 miljoen EU-migranten.

Het rapport bevestigt ook de demografische verandering die Duitsland momenteel ondergaat. De natuurlijke aanwas is in Duitsland negatief, dat wil zeggen dat er meer autochtone mensen sterven dan er geboren worden. Toch neemt de bevolking toe, voornamelijk door migratie. Dit bevestigt dat Duitsland een zogenoemd migratieland geworden is.