Het linkse kiesblok in Antwerpen is een feit. De sp.a – in een recent verleden de grootste partij in Antwerpen – laat zich op sleeptouw nemen door nieuwbakken lokale linkse reus Groen. Die partijen trekken samen naar de kiezer onder de gemeenschappelijke noemer ‘Samen’. Al in mei raakte bekend dat de partijen een kartel wilden vormen om Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) van de troon te stoten. Dat sp.a nu een meer secundaire rol speelt naast de (gepeilde) grote broer Groen vindt sp.a-kopman Tom Meeuws geen drama. “Geen probleem. Zolang we N-VA maar weg krijgen”, zo vertelt men bij de sp.a aan Het Laatste Nieuws.

Eind september kwam er een peiling uit vanwege de Gazet Van Antwerpen. Wat bleek? Volgens de steekproef van 800 Antwerpenaren zou Groen, zouden er nu verkiezingen gehouden worden, zijn score maar liefst verdriedubbelen waardoor het met 24,2 procent ineens de tweede grootste partij van de stad zou worden. Wellicht heeft een en ander rond het finaliseren van het kartel met dit resultaat te maken. Aan de hand van de samenstelling van de lijst wordt duidelijk dat sp.a een stapje opzij zet ten voordele van de ecologisten van Groen.

Lijstformatie

De onderhandelaars van de socialisten en ecologisten zetten nu de laatste puntjes op de i omtrent hun samenwerking. De Antwerpse kiezer zal tijdens de lokale verkiezingen in 2018 nu op een links verbond kunnen stemmen. Wouter Van Besien (Groen) gaat die lijst trekken, wit konijn Jinnih Beels (Beels, met Indische wortels, blijft onafhankelijk en was voorheen het gezicht van de cel Diversiteit bij de Antwerpse politie) zal hierna volgen en pas op de derde plaatst zal Tom Meeuws van sp.a opduiken.

De keuze om Beels op de tweede plaats te zetten heeft een hoge symboolwaarde. Niet alleen kan men doen uitschijnen om echt achter een divers Antwerpen te staan door een allochtone kandidaat op zo’n hoge plaats te zetten, maar onderstreept men ook dat de samenwerking meer is dan een Groen-rood een-tweetje. Hierdoor lijkt het echt te gaan om een ‘breed verbond van progressieven’.

De tweede viool van sp.a

‘t Kan verkeren, zo wist de Nederlandse dichter Bredero reeds in de 17de eeuw. Tot voor 2012 was de sp.a dé grote machtspartij in Antwerpen. Met de komst van Bart De Wever veranderde dit allemaal. De Wever wist in een krachttoer vanjewelste de machtige Patrick Janssens (sp.a) – die zes jaar ervoor nog de populaire Filip Dewinter (Vlaams Belang) wist te kloppen – van de troon te stoten. De klap was zodanig groot dat er letterlijk tranen werden gelaten bij de sp.a. En de klop zindert na tot nu: de sp.a neemt nu genoegen met de derde plek in de nieuwe lijst.

“Het is alle hens aan dek. Het eerste doel moet zijn om N-VA uit het stadsbestuur te krijgen”, vertelt een belangrijke sp.a’er aan Het Laatste Nieuws. Op basis van de peilingen was al langer duidelijk dat Meeuws niet het stadhuis ging bestormen met een electorale stormram. “Als je een huis bouwt, moet dat solide zijn”, zegt nog een onderhandelaar. “Anders zakt het in elkaar”. De linkse partijen hebben alleszins de (demografische) wind in de zeilen. Zoals socioloog Jan Hertogen al sinds 2006 opmerkt, zal de allochtone stem meer en meer belangrijk worden en is Antwerpen de spreekwoordelijke kanarie in de mijnenschacht hieromtrent.

Interessant wordt de positie van CD&V tussen gans dit opbod tussen links en rechts. Niet alleen scoort lijsttrekker Kris Peeters (CD&V) beter dan verwacht, maar lijkt het er ook op dat de partij nog eens ‘kingmaker’ kan gaan worden na 14 oktober 2018. Immers, wie van de grote blokken ook wint, CD&V zal nodig zijn om een meerderheid aan zetels te leveren. De PVDA en het Vlaams Belang lijken immers nog steeds uitgesloten van machtsdeelname en Open Vld flirt in Antwerpen met de kiesdrempel. Behaalt Van Besien en zijn spiksplinternieuwe lijst voldoende zetels om samen met de CD&V De Wever te wippen?

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/

21 REACTIES

 1. Misschien moet Links toch eens de misdaadcijfers uit Zweden (zie ander artikel) eens GOED bekijken…Hun vrolijke,vrolijke, vrie-ienden-politiek dreigt weer eens de samenleving de nek om te draaien ( als het zover komt) Antwerpenaars, aub: luister niet naar zever en val niet voor gratis (pruts)cadeau’s zoals bij Test Aankoop maar kijk naar de realiteit in en rond uw stad !

 2. Het blindelings geloof hechten aan een door de Gazet van Antwerpen gemanipuleerde peiling verraad niet enkel een gebrek aan inzicht, het komt bepaald wel als onprofessioneel over. Helaas ook in dit tijdschrift.

  Maar intussen is mij duidelijk geworden hoe men bij de GvA is tewerkgegaan.

  Stellen jullie zich eerst en vooral de vraag: “Wat ontbrak bij wat de GvA had gepubliceerd”? Wel, wat ontbrak is het percentage van de “onbeslisten”, de “thuisblijvers” (tegen de wet in), de lolmakers en soortgelijken. Men mag gerust aannemen dat het gezamenlijke aantal minstens 25 % bedraagt. In landen als Italië en Frankrijk bedraagt dit zelfs meer dan 40 %, ook al omdat er geen kiesplicht is. En herinneren jullie het zich, het in Duitsland goede resultaat van het AFD, gepaard gaande met de slechte uitslag van de CDU/CSU en de barslechte uitslag van de kameraden, tegen alle opiniepeilingen in, was hoofdzakelijk te wijten aan de thuisblijvers en dergelijke die toch naar de stembus zijn getrokken.
  Kortom, reeds een kleine minderheid van die 25 % (of meer) kan de verkiezingsuitslag onderste-boven gooien. En omgekeerd, als het bestaan van die 25 % (of meer) wordt weggetoverd, dan komt men aan een vervalsing zoals die door de GvA werd gepubliceerd. En men heeft bepaald geen behoefe aan professoren om dat te beseffen.

  • Beste Kriskas,

   Je hebt gelijk dat er een grote onbesliste groep is, maar zij worden jammer genoeg niet “weggetoverd”. Wat ons kiessysteem onrechtvaardig maakt is het feit dat afwezigen, blanco of ongeldige stemmen niet worden vertaald in onbezette zetels. Dat zou pas echt representatief zijn.
   Maar neen, die stemmen worden volgens de verdeelsleutel van de geldige stemmen
   herverdeeld over alle beschikbare zetels. Geen lege zetels dus. Mensen zeggen wel eens gemakkelijkheidshalve dat die ongeldige/blanco stemmen gaan naar de meerderheid. Niet helemaal correct dus, maar de grootste partij -volgens de geldige stemmen- krijgt op die manier wel het grootste cadeau. Dus een vurige oproep om GELDIG te gaan stemmen. En op de juiste partij(en) uiteraard 😉 Want een linkse overwinning (aangevuld met de Pvda), dat zou pas een echte ramp zijn voor Antwerpen. Wie de politieke situatie in Antwerpen een beetje volgt weet dat Groen nooit heeft uitgesloten om met de Pvda samen te werken. Communisten aan de macht in de grootste stad van Vlaanderen. Neen toch!

   • Mijn waarde PV, het gaat hier niet over het kiessysteem, maar over de manier waarop opinipeilingen worden gemanipuleerd. Opiniepeilingen hebben niets vandoen met kiessystemen. Niets, nada, nulla, niksmendalle,
    Middels opiniepeilingen worden geen snoepjes (zitjes, zetels) verdeeld, maar wordt een perceptie geschapen met de bedoeling de kiezer te misleiden. Daar gaat het om.
    Kortom, men blijve maar beter bij het onderwerp.

   • Dat weet ik ook allemaal wel of denkt ge nu echt dat ik een idioot ben. Aan uw aanmatigende toon te horen blijkbaar wel. Mijn punt is dat de mogelijke blanco/ongeldige stemmers niet noodzakelijk in 1 richting gaan, zoals u beweert bij de AfD. Als 25% van de stemgerechtigden thuis blijft verandert dat niets aan de machtsverhoudingen. Vandaar juist mijn
    oproep om niet ongeldig/blanco te stemmen, anders zie mijn uitleg.

 3. Antwerpen is de grootste stad van het land. Ze is tweemaal groter dan Gent en driemaal groter dan Brussel. Ze is van cultureel en economisch levensbelang, en de linkse oppositie spreekt enkel van ‘heroveren’. Over inhoud wordt met geen woord gerept. Middenvelder CD&V kan de kaarten verdelen, maar het zal over inhoud moeten gaan. De linkerzijde blijft wat dat betreft met een historische schuld zitten. Welke uitslag ze ook behaalt.

 4. Kan het zo maar dat de politiecommissaris Jinnih Beels (in functie in Mechelen
  nota bene) haar neutraliteit opgeeft om op een linkse lijst in Antwerpen te
  staan? Is zij in haar functie niet gebonden aan absolute neutraliteit?

  • De kameraden & Cº zullen waarschijnlijk antwoorden dat men zich neutraal kan opstellen in Mechelen wijl men zich engageerd in Antwerpen – een drogargument als een ander.
   Overigens, voor mijn part mogen de kameraden en vrienden gerust hun gang gaan, hoor. Het verleden heeft immers bewezen dat het te voorschijn toveren van witte konijnen averechts werkt. Ofte het wit konijn bleek een zwart schaap te zijn.
   Kortom, mijns inziens zal die samengeflanste lijst met moeite 25 % halen – we spreken elkaar terug binnen iets meer dan een jaartje.

 5. Als Beels nog geen ontslag heeft genomen bij de politie is haar kandidatuur totaal onwettelijk. Zelfs haar naam op de tweede plaats is onwettelijk

  • Toch maar beter realistisch blijven, hoor . Er werden (uiteraard) nog geen lijsten ter griffie neergelegd, derhalve zijn er ook geen kandidaturen. Laten we dus onze taal respecteren en de correcte voorwaardelijke wijze gebruiken: “Indien JB nog als commisaris werkzaam zou zijn, dan zal haar kandidatuur onwettig zijn”.

   En zou dan die kandidatuur onontvankelijk worden verklaard.

   • Volgens de letter van de wet heeft U natuurlijk gelijk. Naar mijn aanvoelen niet volgens de geest van de wet. Ik blijf dit moreel verwerpelijk vinden. Hoe kan je als gewone niet-linkse flik nog functioneren onder iemand die duidelijk jouw wereldbeeld wil vernietegen. Trouwens de gewone burger maakt geen verschil tussen de aankondiging vandaag en de neerlegging ter griffie van de kieslijst.

 6. Er moet gewezen worden op een ergerlijke fout in het artikel:

  “…. Open Vld flirt in Antwerpen met de kiesdrempel”.

  Nee hoor, bij gemeentelijke- en provinciale verkiezingen is er geen kiesdrempel. Er is wel het feit, des te kleiner de gemeente, des te moeilijker het wordt om de snoepjes binnen te rijven. En des te groter de gemeente, des te gemakkelijker het wordt om een snoepje vast te grijpen.
  En uitgerekend Antwerpen is de grootste gemeente van Vlaanderen, ergo, het spijt mij voor de hoofdredacteur, hij slaat er de bal totaal naast.

  Terloops, bij de verkiezingen van 2012 werden in Antwerpenen door alle peilingen minimaal 5 zetels voor de blauwe vrienden voorspeld. Maar uiteindelijk werden het er twee, dankzij het toenmalige stemmenkanon [de Turtel]. En wie weet ondergaan de Tsjeven in 2018 hetzelfde lot met hun stemmenkanon (Kris Tefalgrimas). Kortom, hoe het bestaat dat men nu op grond van opiniepeilingen reeds coalities en kartels begint te vormen, mij lijkt het de absurditeit voorbij.

  • Mij lijkt het niet onverstandig dat die twee zich aan mekaar koppelen. Eendracht maakt macht. Iets wat ter rechter zijde nogal moeilijk ligt. In plaats van PS buiten, nu in Antwerpen, NVA buiten. Ik ben benieuwd, samen met jou, wat het gaat worden.

  • CD&V zou beter weggebleven zijn in Antwerpen. Het enige dat ze kunnen doen is wat marginaal stemmetjes halen, maar deze dreigen wel bijna volledig ten koste van N-VA te gaan. Maw: ze torpederen gewoonweg Rechts….Zal hen wordt wezen uiteraard, want ze gaan toch in bed met de meest biedende. Als ze er maar bij zijn op het einde van de rit – zoals altijd

 7. Lijstvorming is een zaak. Belangrijker lijkt mij een bilan te maken over het 5 jarig bewind van BDW. Wat heeft hij gerealiseerd van zijn kiesbeloftes?

  • U bedoelt waarschijnlijk “… de balans op te maken”. Respecteren we maar beter onze taal. Overigens hoeft u zich helemaal geen zorgen te maken, de kiezer zal wel degelijk de balans opmaken, ofte de voor- en nadelen van een zesjarig bewind tegen elkaar afwegen.

   • “Respecteren we maar beter onze taal” zegt ge. Wat een arrogantie toch, Kriskras. Voor je anderen de les gaat spellen, leer dan zelf eerst zonder DT fouten te schrijven.
    QUOTE gisteren:
    door de Gazet van Antwerpen gemanipuleerde peiling verraad niet enkel een
    gebrek aan inzicht … UNQUOTE
    Moet zijn VERRAADT met DT man

 8. De peiling van de Frut was een resultaat à la tête du cliënt. Op 800 ondervraagden zo’n resultaat voor Groen geven kan alleen maar wanneer ge in de wijk Zurenborg (bij het bakfietsvolkje) en Borgerhout gaat peilen. Ergo, dit was een staaltje van volksverlakkerij van de bovenste plank. Als geboren en getogen Sinjoor ben ik er zeker van dat hun lijst “Samen” geen bedreiging wordt voor BDW en dacht BDW onze burgemeester zal blijven voor de volgende zes jaar vanaf januari 2019. Al de rest wordt opgeklopte dikdoenerij vanwege de rood-groene poco-media.

  • Ik trek die peiling ook zeer in twijfel. ‘t Zou me niet verwonderen dat deze peiling bij opzet wat gemanipuleerd is. Gefrustreerd links lijkt me tot alles in staat.

Comments are closed.