Wellicht krijgen de Nederlanders binnenkort de kans om zich via een referendum uit te spreken over de omstreden ‘Sleepwet’. De ‘Sleepwet’, of beter de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten geeft de bevoegde instanties de toestemming om vanaf 2018 grote hoeveelheden van het internetgebruik af te tappen. 

De nieuwe regering, de regering Rutte III, besliste echter in het regeerakkoord dat het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Het in stand houden daarvan was één van de grote wensen van de toekomstige regeringspartij D66.

‘Sleepwet’

Vijf studenten slaagden erin om van de Wet op de Veiligheid- en Inlichtingendiensten een ‘hot item’ te maken. Begin oktober hadden de initiatiefnemers de hoop opgegeven. Tot een Nederlandse televisiepresentator in zijn programma een item wijdde aan het verzet tegen de wet. Daarbij riep hij zijn kijkers op om de petitie, om een referendum mogelijk te maken, te ondertekenen.

De wet is vooral bedoeld om Syriëstrijders via internet op te sporen. In praktijk laat de wet ook toe dat ook gewone burgers afgeluisterd en online gevolgd kunnen worden. Premier Rutte is van mening dat de wet “een goede balans vindt tussen het onderzoeken van informatie en het waarborgen van de privacy”. Daar zijn de initiatiefnemers van het referendum tegen de wet het echter niet mee eens.

“#AppD66”

300.000 handtekeningen zijn nodig om een volksraadpleging mogelijk te maken. Dat aantal is nu bereikt. Mogelijk is dit  het laatste Nederlandse referendum. De nieuwe regering besliste om het raadgevend referendum af te schaffen, iets waar vooral D66 niet gelukkig mee kan zijn. Het in stand houden van het referendum was een van de breekpunten waarmee de partij van Alexander Pechtold mee naar de onderhandelingstafel trok.

Dat nu toch werd beslist om het raadgevend referendum af te schaffen, valt niet goed bij die andere voorstander van referenda: Forum voor Democratie (FvD). Partijleider van FvD, Thierry Baudet, is dan ook niet te spreken over de afschaffing en de rol van D66 in dit debat. “Het betekent dat de Nederlandse bevolking volledig buitenspel komt te staan”, meent Baudet. Hij is tevens van mening dat D66 hieraan schuld heeft. De FvD-kopman roept dan ook op om D66 te bestoken met klachten over dit thema.

Naast de kritiek van Forum voor Democratie, krijgt D66 ook te maken met interne kritiek. Een groep van D66-leden wil de partij dwingen om een congres te organiseren waar alle partijleden kunnen stemmen over het regeerakkoord. Het groepje leden dat daarop aandringt vreest namelijk dat de partij een te rechtse koers zal varen in de komende beleidsperiode.