De ‘haatimam’ is niet van plan om Den Haag te verlaten. El Alami Amaouch werd vorig jaar in België het land uitgezet en is ondertussen in Nederland opgedoken. De imam meldde zich in Den Haag om aanspraak te maken op een sociale huurwoning.

El Alami Amaouch werd vorig jaar door Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA) het land uitgezet omdat hij beschouwd werd als ‘staatsgevaarlijk’. Ondertussen is hij opgedoken in Den Haag waar hij ongestoord kan prediken.

Huurwoning met zes kamers

De ‘haatimam’ heeft zich ook gemeld bij een Haagse woningcorporatie. Hij hoopt recht te krijgen op een sociale huurwoning. Daarbij gaat de voorkeur van El Alami Amaouch uit naar een huurwoning met zes kamers. Al wil hij naar eigen zeggen ook vrede nemen met een huurwoning met vier kamers. Daarnaast heeft de man die de Marokkaanse en Nederlandse identiteit bezit ook een uitkering aangevraagd.

De woningcorporatie bevestigt dat El Alami Amaouch bij hen langs is geweest en zegt dat wanneer de man niet boven de wettelijk vastgelegde inkomensgrens zit, hij recht heeft op een sociale huurwoning. Of hij al dan niet een salafist is, behoort niet tot de criteria.

De gemeente Den Haag wil liever af van de ‘haatimam’. Een woordvoerder van de gemeente stelt echter dat er niet kan worden ingegrepen zolang er geen strafbaar feit wordt vastgesteld.

1 REACTIE