Op basis van de recente politieke peiling van VRT NWS, De Standaard, RTBf en La Libre Belgique blijkt ook dat een stevige meerderheid van de Belgen voorstander is van het inzetten van militairen in het straatbeeld. Het gaat om 64 procent van de Vlamingen, 67 procent van de Brusselaars en maar liefst 69 procent de Walen.

De ‘politieke barometer’ van de VRT en De Standaard, sinds recent ook in samenwerking met La Libre en RTBf, ontblootte naast kiesintenties ook een aantal attitudes rond maatschappelijke problemen. Een van de gepeilde opvattingen draait rond het inzetten van militairen op straat. Sinds 2015 zijn soldaten een vast deel van het straatbeeld geworden, maar niet iedereen is het daarmee eens. Onder meer de CD&V had in het verleden al fikse kritiek op de inzet van soldaten in onze steden. Maar wat blijkt? De meerderheid van de Belgen is hier wel voor te vinden.

‘Vigilant Guardian’

‘Vigilant Guardian’, dat is de naam van de operatie die de militaire aanwezigheid in de Belgische straten omvat. Die troepen werden ingezet na de aanslag tegen Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari 2015. Dit zorgde voor een verhoogd ‘terreurniveau’ in België.

Al snel kon de inzet echter op kritiek rekenen. In januari 2015 voerde vice-premier Kris Peeters (CD&V) een ludieke actie met cameraploegen in de drukke winkelstraat Meir in Antwerpen tegen de militaire aanwezigheid in de steden. Met zijn ‘shoppen’ wou Peeters aantonen dat “winkelen nog absoluut veilig is“. De CD&V-actie was destijds evenwel niet naar de zin van coalitiepartner N-VA.

In maart van dit jaar schreef Jong CD&V-voorzitter Sammy Madhi dan weer een invloedrijk opiniestuk in De Morgen dat zich in felle taal uitdrukte tegen de militaire aanwezigheid in de steden: “Ik wil ze uit mijn straat. Niet binnen een maand, niet binnen een week en ook niet morgen. Vandaag”. Mahdi haalde hiermee bakken kritiek op zijn nek omdat luttele ogenblikken na de publicatie van het stuk militairen en agenten samenwerkten om een mogelijke aanslag te voorkomen.

CD&V niet zonder medestanders

Echter, Mahdi staat niet alleen met zijn kritiek. Zo schreef Kapitein Lars Scraeyen van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie in juni dat de intense inzet van Belgische soldaten in de straten ervoor zorgt dat onze soldaten niet meer voldoende kunnen trainen voor buitenlandse missies. Ook zou België militaire competenties verliezen die men onder andere in Afghanistan heeft opgebouwd. Een rapport uit mei vanwege Comité P ontblootte dan weer dat de militaire inzet wel “een duidelijke meerwaarde [betekende] op het terrein”, maar “het idee dat [de militaire] inzet leidde tot het vrijmaken van capaciteit [van de politie] voor andere opdrachten, blijkt een misvatting te zijn”, aldus het rapport.

Hoe het ook zij, de peiling betekent een duw in de rug voor de partijen die verbale voorstanders zijn van ‘Operatie Vigilant Guardian’. Het gaat dan vooral om de regeringspartijen  N-VA en de MR van premier Charles Michel.