In ‘De zevende dag’ stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), dat er al “een aantal” Soedanezen zijn teruggestuurd. Later liet hij weten dat er sinds 1 augustus al drie Soedanezen zijn teruggestuurd. Het terugsturen van Soedanezen naar Soedan verloopt sinds een uitspraak van een Luikse rechter een stuk ‘moeilijker’

Vorige week diende de Franstalige tegenhanger van de Liga voor Mensenrechten een eenzijdig verzoekschrift in bij de rechtbank van Luik om de uitwijzing van Soedanese migranten tegen te houden. Volgens de ngo is Soedan geen veilig land en riskeren de uitgewezen Soedanezen martelingen of zelfs de doodstraf. De rechter in eerste aanleg volgde de Liga hun argumentatie en stelde dat de uitwijzing van de illegalen en hun identificatie in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Niemand mag volgens dit artikel immers worden onderworpen “aan foltering of onmenselijke of [een] vernederende behandeling”.

Francken: “Een aantal begint asiel aan te vragen”

De staatssecretaris was het echter niet eens met de uitspraak. Zo heeft deze een aantal vervelde gevolgen voor zijn beleid met betrekking tot de uitwijzing van Soedanezen. Tot nader orde is de uitwijzing van migranten van het gesloten asielzoekerscentrum in Vottem geblokkeerd. Om die reden tekende Francken dan ook derdenverzet aan. “U moet mij eens uitleggen dat ik iemand die illegaal in België komt en geen asiel wil aanvragen niet zou kunnen terugsturen naar Soedan omdat dit illegaal is”, betoogde Francken in ‘De zevende dag’. Volgende week dinsdag verwacht hij een uitspraak ten gronde van dezelfde rechter.

Francken merkte ook op dat steeds meer Soedanezen asiel beginnen aan te vragen. “Ik denk dat er nu al meer dan 20 asiel hebben aangevraagd. Als ze asiel aanvragen, wordt dit behandeld. Ik heb liever dat ze asiel aanvragen.” 50 à 55 procent van de Soedanezen die asiel aanvragen, worden ook effectief erkend stelt Francken nog.

Francken: “Onze administratie staat niet stil”

Toen de staatssecretaris werd gevraagd hoeveel Soedanezen er al waren teruggestuurd stelde Francken dat dit om “een aantal” ging. “Het proces loopt verder en onze administratie staat niet stil”, stelde hij. Achteraf bevestigde hij tegenover VRT NWS dat er sinds 1 augustus al drie Soedanezen zijn teruggestuurd. Verder werden er al 54 Soedanezen teruggestuurd naar het eerste land waar ze de EU binnenkwamen.