Slechts twee van de dertien Vlaamse centrumsteden heffen de zogenoemde vreemdelingentaks. Het gaat om Aalst en Antwerpen, twee steden die door N-VA bestuurd worden. Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is er een “politieke logica” in het spel.

Een nieuw Koninklijk Besluit dat het mogelijk maakt om een retributie te vragen voor een inschrijving in het vreemdelingenregister ging in maart in voege. Gemeenten kunnen sindsdien aan vreemdelingen bij de verlenging, vervanging of vernieuwing van hun verblijfskaart een vergoeding van 50 euro vragen. Het gaat om de tijdelijke verblijfskaart van het type A, onder meer geschrikt voor arbeidsmigranten, erkende vluchtelingen en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Aalst en Antwerpen

Nu blijkt dat Aalst en Antwerpen de enige centrumsteden zijn die de retributie heffen. In Antwerpen wordt wel een uitzondering gemaakt voor minderjarigen, studenten, onderzoekers en personen die om humanitaire redenen zijn geregulariseerd. De taks zou daar volgend jaar 103.250 euro moeten opbrengen. In Aalst, waar Cristophe D’Haese burgemeester is, werd de taks zonder uitzondering ingevoerd.

Opvallend is dat er heel wat gemeenten zijn met N-VA in de meerderheid waar de taks er alsnog niet kwam. In Sint-Niklaas, waar N-VA’er Lieven Dehandschutter samen met Groen en sp.a bestuurt, kwam de taks er bijvoorbeeld niet. Ook in Kortrijk werd de taks weggestemd door nagenoeg alle partijen, inclusief de federale regeringspartijen N-VA, Open Vld en CD&V. Vlaams Belang-lijsttrekker in Kortrijk Wouter Vermeersch verweet eerder deze maand in Het Nieuwsblad hieromtrent die partijen: “N-VA, Open Vld en CD&V gaan daarmee dus uitdrukkelijk in tegen het nationale partijstandpunt”. In Kortrijk wordt bestuurd door sp.a, Open Vld en N-VA.

In Boom kwam de taks er dan weer wel en mét samenwerking van het Vlaams Belang. Die partij legde de taks verschillende malen voor in de gemeenteraad tot het gestemd werd. Ook in twee andere, kleinere N-VA-gemeenten kwam de taks er: Izegem en Lubbeek. Lubbeek, waar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken titelvoerend burgemeester is, was tevens de eerste Belgische gemeente die de taks invoerde.

“Politieke logica”

In andere centrumsteden kwam de taks er niet. In Kortrijk argumenteert men dat het meer geld kost om de dienstverlening aan de taks aan te passen dan de taks uiteindelijk in het laatje brengt. Volgens Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) getuigt het voorstel dan weer van “onbedwingbare aanvallen van xenofobie”. De socialistische politicus voegde er nog aan toe dat iedereen die voorstander is van dergelijke taks “simpelweg aangeeft tegen al die vreemdelingen te zijn”.

Volgens staatssecretaris Francken komt dat door “een politieke logica”. “En daar kun je je vragen bij stellen. De wet werd door alle meerderheidspartijen goedgekeurd”, aldus Francken. “Ze stond in het regeerakkoord en kwam onder meer op vraag van Antwerpen. De grootste stad van Vlaanderen met het grootste vreemdelingenloket heeft ze ook ingevoerd en dat stemt mij tevreden.”

5 REACTIES

  1. “Uit dit rapport blijkt dat volgens de prognoses, de Belgische bevolking van buitenlandse afkomst tussen de 30% en 50% van de bevolking zal uitmaken tegen 2060. Volgens een bepaald model gebruikt door de auteur, —meer dan de helft van de Belgische bevolking onder de 40 jaar— zal van buitenlandse afkomst zijn in 2061. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande grafieken.”

    Bron:

    ITINERA INSTITUTE ANALYSE 2012/9 15-05-2012
    BELGIË, IMMIGRATIENATIE: STATISTIEKEN EN EVOLUTIES

    http://statbel.fgov.be/nl/binaries/1678_nl België, immigratienatie. Statistieken en evoluties_tcm325-179500.pdf