Binnen de 40 jaar zullen in West-Europa moslims in de meerderheid zijn. Dat is het besluit van Charles Gave, economicus en politiek verslaggever, nadat hij de geboortecijfers van autochtone Europese vrouwen vergeleek met die van moslimvrouwen. Hij spreekt van het verdwijnen van de Europese populatie.

Het rapport, waarvan de conclusie eind vorige maand verscheen in The Washington Times, kreeg de naam ‘De Witte Pest’. Charles Gave beseft dat de conclusie van zijn rapport en de naam die hij eraan koppelde “gevaarlijk” is in tijden van politieke correctheid. “Voor mijn persoonlijke reputatie en de kans om gehoord te worden in onze mooie democratie.”

“Verdwijnen van Europese populatie”

Enkele simpele demografische rekensommen brachten Charles Gave tot zijn controversiële besluit. Geboortecijfers in Europa nemen bij de inheemse bevolking stelselmatig af, terwijl het bij islamitische allochtonen hoog is en ook blijft. Vrouwen van vreemde origine krijgen gemiddeld 3,4 tot 4 kinderen. Dat is meer dan het dubbele dan het geboortecijfer van Europese autochtone vrouwen die met gemiddeld 1,6 kinderen beduidend minder kinderen krijgen. Deze trend zal volgens Gave uiteindelijk leiden tot “het verdwijnen van de Europese populatie”.

De inheemse bevolking, die momenteel in de meerderheid is, daalt, terwijl de populatie moslims in Europa, die momenteel een minderheid zijn, verder toeneemt. Uiteindelijk, volgens de berekeningen van Charles Gave in 2057, zal de populatie moslims in Europa groter zijn dan inheemse bevolking. “En dus, ten laatste binnen 40 jaar, zal bijna met zekerheid de meerderheid van de bevolking van Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Italië, België en Nederland moslim zijn”, aldus Gave. “Nogmaals, dit zijn geen voorspellingen, maar berekeningen.”

“Het immense nieuws van de komende 30 of 40 jaar zal de verdwijning van het Europese volk betekenen, van wie de voorouders de moderne wereld hebben gecreëerd. En samen met de bevolking zal ook de diversiteit en complementariteit van Europese naties verdwijnen die van het continent een immens succes hebben gemaakt voor minstens 5 eeuwen”, luidt het. “Ik zeg niet dat het slecht zal zijn of goed. Ik zeg alleen dat het helemaal anders zal zijn en dat dit een invloed zal hebben op het politieke systeem.”