Binnen de 40 jaar zullen in West-Europa moslims in de meerderheid zijn. Dat is het besluit van Charles Gave, economicus en politiek verslaggever, nadat hij de geboortecijfers van autochtone Europese vrouwen vergeleek met die van moslimvrouwen. Hij spreekt van het verdwijnen van de Europese populatie.

Het rapport, waarvan de conclusie eind vorige maand verscheen in The Washington Times, kreeg de naam ‘De Witte Pest’. Charles Gave beseft dat de conclusie van zijn rapport en de naam die hij eraan koppelde “gevaarlijk” is in tijden van politieke correctheid. “Voor mijn persoonlijke reputatie en de kans om gehoord te worden in onze mooie democratie.”

“Verdwijnen van Europese populatie”

Enkele simpele demografische rekensommen brachten Charles Gave tot zijn controversiële besluit. Geboortecijfers in Europa nemen bij de inheemse bevolking stelselmatig af, terwijl het bij islamitische allochtonen hoog is en ook blijft. Vrouwen van vreemde origine krijgen gemiddeld 3,4 tot 4 kinderen. Dat is meer dan het dubbele dan het geboortecijfer van Europese autochtone vrouwen die met gemiddeld 1,6 kinderen beduidend minder kinderen krijgen. Deze trend zal volgens Gave uiteindelijk leiden tot “het verdwijnen van de Europese populatie”.

De inheemse bevolking, die momenteel in de meerderheid is, daalt, terwijl de populatie moslims in Europa, die momenteel een minderheid zijn, verder toeneemt. Uiteindelijk, volgens de berekeningen van Charles Gave in 2057, zal de populatie moslims in Europa groter zijn dan inheemse bevolking. “En dus, ten laatste binnen 40 jaar, zal bijna met zekerheid de meerderheid van de bevolking van Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Italië, België en Nederland moslim zijn”, aldus Gave. “Nogmaals, dit zijn geen voorspellingen, maar berekeningen.”

“Het immense nieuws van de komende 30 of 40 jaar zal de verdwijning van het Europese volk betekenen, van wie de voorouders de moderne wereld hebben gecreëerd. En samen met de bevolking zal ook de diversiteit en complementariteit van Europese naties verdwijnen die van het continent een immens succes hebben gemaakt voor minstens 5 eeuwen”, luidt het. “Ik zeg niet dat het slecht zal zijn of goed. Ik zeg alleen dat het helemaal anders zal zijn en dat dit een invloed zal hebben op het politieke systeem.”

15 REACTIES

 1. En zo bereikt de moloch, vermomd als totalitaire ideologie/religie uiteindelijk het ultieme doel; wereldheerschappij!
  Iedereen meer van hetzelfde, geen afwijkende meningen toegestaan, weg met anders- en niet-gelovigen, vrouw(en) aan de haard, … Kan iemand mij vertellen waartegen en vooral waarom mijn generatie 50 jaar geleden ageerde? We zien het nu allemaal terug binnenkomen; de beklemmende greep van religie grijpt naar de strot van ieder weldenkend/rationeel individu. Pastoors worden vervangen door imams, de kerk door de moskee en de twee voorgaande door de nieuwe kerk, het groen-linkse heil. Links-groene heilanden bombarderen ons met “verbindende boodschappen” die alleen maar absolute gelijkheid nastreven. Iedereen hetzelfde kapsel, uniform, gezin, … En ondertussen huilt de pauselijke wolf met de meute van arme, achtergestelde, “anders-gelovigen”,… Agnosten, atheïsten, … zijn ten dode opgeschreven.

 2. Het zal dus géén 40 jaar meer duren, of het is gedaan met de mensenrechten, vrijheid van mening en van meningsuiting, gelijkwaardigheid van man en vrouw, met alle westerse waarden die in onze democratie als vanzelfsprekend worden ervaren, maar het niet zijn. Ze zijn bevochten door vorige generaties, en ze zullen opnieuw moeten worden bevochten. De enige positieve (sarcastische, ik zal het er maar bijschrijven) noot: het zal dan ook gedaan zijn met de multikul. Want de godsdienst van de vrede heeft aan multikul geen boodschap.

  • Ik zou het zo kras niet willen stellen, maar ik vrees dat je gelijk hebt. Alles wat onze voorouders met bloed, zweet en tranen bevochten hebben wordt te grabbel gegooid. Zelf hebben we geen verdienste aan hun verwezenlijkingen. Misschien daarom dat we er nu zo onzorgvuldig mee omspringen. Of deze maatschappelijke ontwikkeling nu goed of slecht is hangt af van welke maatschappijvisie je aanhangt. Als islamofiel kan je enkel maar verheugd zijn.

 3. Dat religie , ook en vooral de katholieke nog nooit iets anders dan miserie en ellende (en vooral veel vuiligheid) heeft voort gebracht weet onderhand het kleinste kind , maar deze als religie vermomde smeerlapperij slaat werkelijk alles . Je word er echt niet vrolijk van als je dan hoort dat dit ongedierte straks hier de meerderheid gaat uitmaken.

  • De islamisering van België en Vlaanderen heeft een oorzaak en gevolg. Oorzaak onze politieke partijen en leiders die van ons land een immigratieland hebben gemaakt voor vreemde volkeren. Het gevolg: De invasie van vreemdelingen. Wiens verantwoordelijkheid? De regeringspartijen, nationaal en regionaal…en de dummies die er voor stemmen.

   • Dat de politiekers de oorzaak zijn van de islamisering staat buiten kijf en dat en dat ze daar rijkelijk voor vergoed worden is ook al geen geheim . De meeste van die zakkenvullers zijn trouwens bereid EENDER WAT te doen voor geld . Dat de “dummies” voor dat uitschot stemmen is omdat ze te lui zijn om na te denken en een eigen meningte vormen , liever lopen ze als een kip zonder kop achter die oplichters aan . Voor alle duidelijkheid , ik heb helemaal niets tegen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en/of geweld . Deze mensen moeten sowieso geholpen worden . Het gaat mij alleen om die vuile vieze smerige iSSlam die net zoals

 4. Het gaat om een simpele extrapolatie op basis van huidige trends. Het probleem met dit soort berekeningen is dat ze afhankelijk zijn van de mate waarin de huidige demografische trends zich blijven herhalen. Met name:

  -De geboortecijfers bij moslims blijven hoog.
  -De geboortecijfers bij niet-moslims blijven laag.
  -Moslims blijven moslims. Dit is geenszins een fataliteit; het gaat om een geloof dat, zoals iedere overtuiging, kan worden behouden of verloren.

  Charles Gave: “Nogmaals, dit zijn geen voorspellingen, maar berekeningen.”

  Je berekeningen zijn gebaseerd op de voorgenoemde voorspellingen. Het is dus geen ‘zekerheid’ of een ‘bijna-zekerheid’ (een ‘bijna-zekerheid’ is per definitie geen zekerheid) maar een mogelijkheid, afhankelijk van verschillende variabelen. Zijn mensen niet langer in staat tot kritisch denken?

 5. “Wir haben er nicht gewuBt”….zal dan allicht de toon zetten. Maar ik hoop dat er dan duchtig politiek afgerekend wordt met diegene die dit momenteel allemaal helpen waarmaken ! Alleen, t zal voor onze nazaten feestelijk te laat zijn. Hoe kunnen bepaalde mensen zo naïef zijn over, zo dom (?) of zo blind zijn voor wat nog zal gebeuren ? Je hebt blijkbaar toch een grote bende die de échte maatschappij verwart met een afro-carribean festivalleke. Cous-cous eten,theetje drinken, djembé slaan, danske placeren…gezellig toch ??