Eind september brak brand uit bij drie bedrijven in de Belgische defensie-industrie op slechts vier dagen tijd. Volgens bepaalde anarchistische sites, en internationale veiligheidsexperts, zou het hier mogelijk gaan om aanslagen gepleegd door anarchisten. De incidenten vonden plaats bij Varec te Mechelen (25 september), Teksam te Genk (27 september) en Thales Belgium in Herstal (28 september). Bij Varec loopt het onderzoek naar brandstichting nog, maar bestaan sterke vermoedens van kwaad opzet terwijl dit bij de twee andere bedrijven reeds bevestigd werd. De poging tot brandstichting in Herstal faalde evenwel.

De gelijkenissen tussen de doelwitten en de korte opeenvolging van de incidenten doen sterk vermoeden dat er een verband bestaat tussen de incidenten. In de media blijft het echter stil omtrent deze potentiële aanslagen. Een tiental dagen later werden de verschillende incidenten wel in een bejubelend artikel samen gebracht door de Franse anarchistische website Cette Semaine.

Drievuldige brandstichting

Eind september vond een reeks ogenschijnlijk geïsoleerde industriële branden plaats op verschillende plaatsen in België. Op 25 september breekt omstreeks 02u00 ‘s morgen een hevige brand uit in een loods van het bedrijf Varec, te Mechelen, dat banden en rupsbanden voor militaire voertuigen produceert. De brandweer krijgt de brand moeilijk onder controle door de moeilijke bereikbaarheid van de loods. Er moeten ook versterkingen aantreden uit omliggende gemeenten en het water moet uit een nabijgelegen slotgracht gepompt worden. De schade is aanzienlijk.

Het onderzoek bij het parket van Mechelen naar kwaad opzet is nog steeds hangende, maar “er wordt nog steeds rekening gehouden met brandstichting”, zo vertelt Nele Poelmans, persmagistraat bij het OM van Mechelen, aan de SCEPTR-redactie. Het parket van Mechelen schakelde hiervoor in een later stadium van het onderzoek een branddeskundige in. Een bron dicht bij het onderzoek getuigde tevens aan SCEPTR dat de aard van de brand verdacht was aangezien er twee schijnbaar onafhankelijke brandhaarden opgemerkt werden.

Twee dagen na de brand bij Varec vinden er verdere verontrustende incidenten plaats. Op 27 september breekt een brand uit bij Teksam te Genk, een bedrijf dat telescopische masten en antennes maakt voor militaire voertuigen. Rond 5u40 wordt de brand opgemerkt door een conciërge. De brandweer kan snel ter plaatse zijn en de brand blijft beperkt, maar beschadigt wel dat deel van het bedrijf waar dure op-maat-gemaakte bestellingen wachten om naar de klant te gaan. Op het bedrijfsterrein worden gasflesjes (het soort dat wordt gebruikt bij kamperen) gevonden. Het lijkt erop dat de brand opzettelijk aangestoken werd.

De volgende dag, op 28 september, merken arbeiders van Thales Belgium in het Waalse Herstal rond 08u00 een kleine rookpluim op. Dit vanop het dak van één van de bedrijfsgebouwen. Er wordt een apparaat gevonden dat bestaat uit onder andere kleine gasflessen en een lont. De ontmijningsdienst van het leger (DOVO) wordt erbij gehaald en maakt het instrument onschadelijk. Thales Belgium, vroeger bekend als Forges de Zeebrugge, produceert lucht-grondraketten die gebruikt worden door gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters.

Kwaadaardig motief?

Drie branden of pogingen tot brandstichting binnen vier dagen. Alle drie gericht tegen bedrijven in de defensie-industrie. Het kan toeval zijn, maar gezien de overeenkomsten en het bevestigd gebruik van gasflesjes bij twee van de drie incidenten lijkt hier meer aan de hand te zijn.

Tien dagen na de brand in Herstal wordt op de Franse anarchisten-website Cette Semaine een stuk gebracht waar de drie incidenten aan elkaar gekoppeld worden. Het stuk wordt over de loop van de volgende twee weken door verschillende andere anarchistische websites overgenomen in verschillende vormen. De branden worden niet opgeëist als werk het werk van anarchisten, maar worden wel bejubeld. Het saboteren van industriële activiteit, en de oorlogsindustrie in het bijzonder, past uiteraard netjes binnen de ideologische objectieven van de anarchistische beweging.

Dit sluit natuurlijk niet uit dat er andere motieven achter de branden zouden kunnen schuilen, zoals afpersing, islamitisch geïnspireerde terreur, of zelfs sabotage door vreemde mogendheden. De branden werden echter niet opgeëist, wat gebruikelijk is bij islamistische terreur, en het beperkt strategisch nut van de branden voor buitenlandse mogendheden maken deze denkpistes minder waarschijnlijk. Indien het om afpersing gaat, dan zou het lokaal parket inmiddels op de hoogte zijn gebracht. Bij het federaal parket communiceerde men alleszins dat de drie incidenten “op het eerste gezicht” niet gebundeld zijn in een gezamenlijk federaal onderzoek. Indien de misdrijven evenwel anarchistisch of islamistisch geïnspireerd zijn, hoort het federale parket hierover een onderzoek te starten.

“Voorlopig weten we nog niet of er kwaad opzet in het spel was”, licht Poelmans van het Mechels parket toe. “Maar als blijkt dat de brand bij Varec wel degelijk het gevolg was van brandstichting, dan zullen wij de nodige verbanden leggen en andere diensten contacteren.” Ook op het kabinet van Binnenlandse Zaken – dat boven het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) staat – heeft men op het eerste gezicht geen weet van een verband tussen de branden. “Indien het forensisch onderzoek door de parketten sluitend wordt, is dit alleszins voer voor OCAD om op te volgen”, zo geeft Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) mee.

Anarchisten en terreur

Ondanks het feit dat er geen verbanden met terrorisme gelegd werden in de media, is brandstichting echter wel een veel voorkomende terroristische tactiek. Het is een toegankelijke methode die weinig voorkennis vergt en met makkelijk verkrijgbare materialen effectief uitgevoerd kan worden. Zo is het algemeen bekend dat extreemlinkse anarchisten regelmatig auto’s in brand steken tijdens betogingen en rellen, maar ook dat er gerichte aanslagen worden gepleegd door anarchistische bewegingen en cellen die actief zijn in Europa. Zo stelde het federaal parket vorig jaar nog een Belgische cel van “anarchistische terroristen” in vervolging voor maar liefst 150 incidenten, onder meer voor een brandstichting op een bouwwerf en op het privédomein van een gevangenisarchitect.

Ook het Amerikaanse inlichtingenbedrijf Stratfor, dat terreurincidenten overheen de wereld nauw opvolgt, gaat uit van een anarchistisch motief. In een van de veiligheidsproducten dat het bedrijf maakt voor haar zakelijke klanten, genaamd ‘Stratfor Threat Lens’, staat omtrent de drie branden te lezen dat “de gebruikte middelen en nachtelijke tijdstippen van de aanvallen overeenkomen met de manier waarop eerdere aanvallen door anarchistische militanten plaatsvonden”.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/

1 REACTIE

  1. In de media blijft het echter stil omtrent deze potentiële aanslagen. Een tiental dagen later werden de verschillende incidenten wel in een bejubelend artikel samen gebracht door de Franse anarchistische website Cette Semaine (texto). – Zeg maar gesubsidieerde en gepolitiseerde media. Het verschil tussen onze regime en commerciële kranten met de voormalige Pravda is quasi onzichtbaar geworden. De verloedering quasi totaal. Voorlopig is de particratie, samen met EU het grootste gevaar voor een democratische samenleving, er niet in geslaagd de sociale media voor 100 procent te censureren. Maar ze werken eraan.

Comments are closed.