Het aantal vluchtelingen die via Libië de Italiaanse kust bereiken, neemt weer toe. De laatste maanden was een forse daling te zien in de statistieken, te wijten aan verschillende oorzaken. Nu lijkt de befaamde Libiëroute opnieuw in populariteit te winnen bij vluchtelingen.

Vanaf juli was er een spectaculaire daling te merken in het aantal migranten die vanuit Libië de oversteek waagden naar Italië. Voor deze daling werden verschillende redenen naar voren geschoven. Ten eerste nam de Libische kustwacht, met behulp van de Italianen, een actievere rol op zich in het bestrijden van mensensmokkel. Daarnaast beslisten vele ngo’s hun activiteiten op de Middellandse Zee stop te zetten na verwijten dat ze zouden fungeren als mensensmokkelaars en tot slot zou een gewapende groepering in Libië op grote schaal vertrekkende bootjes hebben tegengehouden.

Dabbashi-clan

Volgens migratie-experts sloten de Italiaanse geheime diensten een deal met deze groepering, de Dabbashi-clan. In ruil voor een grote som geld, voedselhulp en geneesmiddelen zou de groep gestopt zijn met mensensmokkel en ook trachten andere groeperingen te verhinderen aan mensensmokkel te doen. Andere Libische groeperingen, die veel geld verdienden met mensensmokkel, zouden daarop de Dabbashi-clan bedreigd hebben waardoor ze hun activiteiten hebben moeten staken.

“Toen we de migratie tegenhielden, kwam de brigade op ons af met haar terreinwagens, geschilderd in kleuren van de militaire politie”, aldus Ahmed Dabbashi. “Hun leden begonnen militaire uniformen te dragen en ons lastig te vallen, omdat het tegenhouden van de migranten slecht voor hen is. Minder mensensmokkel betekent minder geld.”

Het aantal migranten dat via Libië de oversteek met succes waagde en de Italiaanse kust wist te bereiken, daalde in juli fors van ruim 23.000 vluchtelingen naar 11.000 vluchtelingen. Ook in augustus bleef het aantal aankomende vluchtelingen dalen tot nog geen 4.000 vluchtelingen. Daarnaast daalde ook het aantal verdrinkingsdoden spectaculair in deze maanden. Nochtans zijn de zomermaanden traditioneel populaire maanden voor vluchtelingen die de oversteek willen wagen. Vorige maand steeg het aantal vluchtelingen die Italië bereikten echter opnieuw met ruim 2.000 migranten.

1 REACTIE